Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leksjon 03 IKT i tilrettelegging av pedagogisk materiale 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leksjon 03 IKT i tilrettelegging av pedagogisk materiale 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leksjon 03 IKT i tilrettelegging av pedagogisk materiale 3

2 Elen Instefjord, Februar 20032 Omgrep du bør kjenna til etter å ha arbeida med Leksjon03 Innleiing Grafiske modi Grafikkformat Bitmap-formata GIF og JPEG Andre bitmap-format Vektor- og meta-format Fargar Video-format Audio-format Animasjon

3 Elen Instefjord, Februar 20033 Du bør og… Klara å nytta biletbehandlingsprogram til å konvertera både bilete funne på Internett, som du har scanna, eller teke med digital kamera slik at dei kan nyttast på Internett. Vita kva to format som eignar seg til nettpublisering, og kva som kjenneteiknar disse. Vita korleis du kan få ned filstorleiken til eit bilete. Vita kva ein såkalla ”tumbnail” er for noko. Vita korleis du kan laga dine eigne animasjonar, anten ut i frå teikningar du lagar sjølv i paint, eller ut i frå biletmateriale som du manipulerer. Vita litt om dei ulike video- og audio-formata.

4 Elen Instefjord, Februar 20034 Du bør ha fått til å … Laga ei eigen nettside der du presenterer din eigen animasjon. Laga ei lenke til denne animasjonen frå hovudsida di. Ha fått med deg at alle nettsidene dine skal ha –Samme skrifttype –Samme bakgrunnsfil eller bakgrunnsfarge –Eit felt nederst der det står: ”Denne sida vart sist oppdatert: (dato) av (namn – som lenkje til e-postadressa di!)”. –Underliggjande nodar skal ha med ei lenkje som går ”attende til hovudsida”. Hugs og på at når det gjeld lesing frå skjerm, så eignar skrifttypar utan serifar seg betre enn dei med serifar. (Døme på skrifttypar med serifar: Times New Roman, Georgia. Utan serifar: Arial, verdana, comic sans)

5 Elen Instefjord, Februar 20035 Eksamen Nokre døme på tidlegare eksamensoppgåver: Elevene produserer bilder ved hjelp av digitalkamera og skanner. Hvilke tekniske råd vil du gi (klassestyrer) når det gjelder publisering av bilder på Internett? Ta spesielt hensyn til at nettsidene skal kunne lastes raskest mulig, og at klassens hjemmeområde er begrenset til 10 Mb (oppg 1b – 2001). Du underviser i en klasse som arbeider med emnet: ”Skoleavis på Internett.” Illustrasjonene til avisenblir laget i et enkelt grafikk- program. Hvilke krav setter man til illustrasjoner som skal legges ut på Internett? (oppg 1c – 2000)


Laste ned ppt "Leksjon 03 IKT i tilrettelegging av pedagogisk materiale 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google