Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Stavanger, 21. april 2005 Om kommunegrenser og regioner - hvordan skal vi forme framtidens Norge?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Stavanger, 21. april 2005 Om kommunegrenser og regioner - hvordan skal vi forme framtidens Norge?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Stavanger, 21. april 2005 Om kommunegrenser og regioner - hvordan skal vi forme framtidens Norge?

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2

3 3 Hva er kommunenes styrke? Desentralisering Tilpasning til lokale forhold Demokratisk fundament Prioriteringseffektivitet Høy tilfredshet med tjenestene – og brukerne er mer fornøyd enn innbyggerne generelt De beste er omstillingsdyktige og innovative

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Utfordringer for kommunesektoren Den demografiske utviklingen Begrenset rom for økte inntekter Økende konkurranse om kompetanse og arbeidskraft Økte krav fra innbyggerne Uhensiktsmessig kommunestruktur Mer spesialisert tjenesteproduksjon Små og sårbare fagmiljøer

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Behov for endring av strukturen Innbyggere 1.1.2004

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Hvorfor større kommuner? Faglig bæredyktighet Bredde i tjenestetilbudet – valgfrihet + brukere med sammensatte behov Desentralisering av oppgaver – flere tjenester kan tilbys nær innbyggerne Ikke svekket demokrati – men andre former Bedre arealforvaltning Samfunns- og næringsutvikling

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Større regional slagkraft med større kommuner Kommunesammenslutning i regioner med et klart definert senter kan gi ny styrke til regionalt utviklingsarbeid. I regioner med flere jevnstore kommuner er gevinstene mer uklare Regionalt samarbeid er likevel neppe mer effektivt

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Næringsutvikling i kommunene- suksessfaktorer Integrert i større regionale arbeidsmarked Samhandlingsorientert Orden på økonomien Omstillingsdyktig og innovativ Fokus på tilrettelegging for gode bomiljø og kommunale tjenestetilbud Lokalt engasjement Gründerånd

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Mulige scenarier for kommune-Norge Regionkommuner Mer formalisert samarbeid, for eksempel samkommune Statlig beslutning om ny struktur Endringer i rammebetingelser, for eksempel inntektssystemet Oppgavedifferensiering Færre oppgaver til kommunene

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Region- og samkommuner ”Samkommune”: –Indirekte valgt –Noen oppgaver flyttes ”opp” ”Regionkommuner”: –Direkte valgt –Noen oppgaver flyttes ”ned”

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Interkommunalt samarbeid – alternativ til sammenslåing? Ulemper samarbeid: demokratisk underskudd, byråkrati, svekket styring og kostnadskontroll Men: –ikke alle kan slutte seg sammen –ikke strukturendringer over natten –noen sektorer og områder bedre egnet for samarbeid enn andre

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Gulrøtter Engangskostnader Infrastrukturtiltak –bredbånd –samferdsel –øvrige, f.eks. servicekontor Støtte til –infrastrukturtiltak: vedtak innen 1. juli 2005 –utredning av konkret inndelingsalternativ: vedtak innen 1. juli 2005

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Dagens fylkeskommune under press Fylkeskommunen har fått redusert legitimitet, dersom en måler dette i form av valgdeltakelse. Etter at fylkeskommunene de siste årene har mistet viktige helse- og sosialtjenester, spørres det om gjenværende oppgaver kan forsvare videreføring av fylkeskommunen som et eget direkte folkevalgt forvaltningsnivå Det stilles spørsmål ved om fylkeskommunene er for små til å ivareta viktige regionale utviklingsoppgaver, eksempelvis næringsutvikling.

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Regjeringen er fornøyd med at fylkeskommunene har tatt på seg utfordringen med å utvikle regionale partnerskap og at ansvarsreformen er blitt godt mottatt. Må søke å unngå at Hervik og Rattsø får rett i sin ”spådom”: Hervik og Rattsø ”Den foreslåtte strategi for innovative regionale motorer med stor vekt på samarbeidsarenaer kan lett ende opp som møteplasser for politikere, offentlige ansatte og næringslivsledere som har forlatt markedskampen”.

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Modeller for det regionale nivået Modell med landsdelsregioner Modell med to forvaltningsnivå – og større og sterkere regionkommuner (evt organisert som ”konsern”) Folkevalgt mellomnivå som samarbeidsorgan for kommunene –Indirekte valgt fylkeskommune –Samkommune Modell med differensiert organisering av det regionale nivået Modell med enhetsfylke

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Landsdelsregioner? Hva gir best tjenester for innbyggerne: Nasjonal styring (av for eksempel samferdsel og høyere utdanning) kontra regional samordning av disse sektorene? Hvilke oppgaver vil Stortinget gi nye landsdeler? Vil større regioner uten nye oppgaver få sterkere legitimitet enn dagens fylkeskommuner? Kan sterkere regioner gi svakere kommuner?

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Viktige milepæler fram i tid Regionalmelding, våren 2005 Kommuneprop, våren 2005 Inntektssystemutvalget, oktober 2005 Evaluering av forsøk (enhetsfylke og oppgavedifferensiering) 2007 Forskningsbasert evaluering av fylkeskommunen (neste st.periode)

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Fra utredning til endring!?


Laste ned ppt "1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Stavanger, 21. april 2005 Om kommunegrenser og regioner - hvordan skal vi forme framtidens Norge?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google