Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CORBA Common Object Request Broker Architecture Av Heinar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CORBA Common Object Request Broker Architecture Av Heinar."— Utskrift av presentasjonen:

1 CORBA Common Object Request Broker Architecture Av Heinar

2 Generelt OMG – Object Management Group OO Spesifikasjon 90-tallet Siste versjon 3 Interoperabilitet

3 Konseptuel Modell CORBA

4 Moduler Klient  InterfaceDefinitionLanguage Stubbe (pråksi)  DynamicInvocationInterface  ORB Interface Server  InterfaceDefinitionLanguage Skjelett  DynamicSkeletonInterface  ObjectAdapter OA  ORB Interface

5 Arkitektur

6 ORB Kommunist Transparens  Distribusjon  Heterogenitet Bestyrer av InterfaceRepository  Benyttes av DII og DSI En ORB per CORBA Håndterer objektreferanser (identifisere, lokalisere, marshalling)

7 IDL – InterfaceDefinitionLanguage Sterk typing Definerer  Objekter  Tjenester Lag en IDL pr klasse

8 Stubber Klient Produsert av ORBens IDL-kompilator En stubb pr IDL CORBAs representasjon av objekt Marshalling

9 Skjelett Tjener Produsert av ORBens IDL-kompilator Ett skjelett pr IDL Håndterer objektkall Marshalling

10 DII DynamicInvocationInterfjes Dynamisk konstruksjon av objekt Fleksibel Komplisert Mindre typesterkt  Object::get_interface InterfaceDef::describe_interface Object::create_request Request::add_argument Request::invoke

11 IR Interfjes Repository Tilgjengelig via ORB Brukes av DII og DSI Persistent lagring av  IDL  Debug info  Stubb- og skjelettbibliotek

12 Implementation Repository Inneholder hvordan implementere og aktivere objekter. Avhengig av ORB/OS

13 POA Portabel Objekt Adapter Kontroller livssyklusen til objekter Server kode -> CORBA objekter Servant ->  Utførende hardware (OMG!)  Utførende objekt (boka(?)) 1xN eller Nx1 eller blandings

14 Agenter ?

15 COS Common Object Services Tjenester tilbudt av ORB Applikasjons- uavhengig ServiceDescription CollectionFacilities for grouping objects into lists, queue, sets, etc. QueryFacilities for querying collections of objects in a declarative manner ConcurrencyFacilities to allow concurrent access to shared objects TransactionFlat and nested transactions on method calls over multiple objects EventFacilities for asynchronous communication through events NotificationAdvanced facilities for event-based asynchronous communication ExternalizationFacilities for marshaling and unmarshaling of objects Life cycleFacilities for creation, deletion, copying, and moving of objects LicensingFacilities for attaching a license to an object NamingFacilities for systemwide name of objects PropertyFacilities for associating (attribute, value) pairs with objects TradingFacilities to publish and find the services on object has to offer PersistenceFacilities for persistently storing objects RelationshipFacilities for expressing relationships between objects SecurityMechanisms for secure channels, authorization, and auditing TimeProvides the current time within specified error margins

16 Invokasjonsmodeller Request typeFailure semanticsDescription SynchronousAt-most-onceCaller blocks until a response is returned or an exception is raised One-wayBest effort deliveryCaller continues immediately without waiting for any response from the server Deferred synchronous At-most-onceCaller continues immediately and can later block until response is delivered

17 Interoperabilitet General Inter-ORB Protocol (GIOP) Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) 8 meldingstyper Inter-ORB References (IOR)

18 Event & Notification Leverandør, forbruker og hendelseskanal Push Pull (polling) Alle sender til alle Løsning: Notification

19 Namnegjevingsyting (id, kind) – par Naming context  Mapper navn -> OR  resolve

20 Synkronisering Samtidighetskontroll tjeneste Transaksjons tjeneste Gir: Distribuert og nøsta transaksjoner 2PL 2PC (Recoverable vs. Transactional)

21 Caching og replisering For ytelse Kopier organisert i hierarki CASCADE gir transparens…nesten

22 Feiltoleranse Objektgrupper Interoperable Object Group Reference (IOGR) Replication Manager

23 Sikkerhet Når og hvor? Policy objekter Aksess-kontroll Sikker invokasjon  Vault objekt  Security Context (De-)krypterer Security association

24 Takk for alt? ”Whenever a client passes an IOGR to its ORB, that ORB attempts to bind to one of the referenced replicas. In the case of IIOP, the ORB may possibly use additional information it finds in one of the IIOP profiles of the IOGR” Hvis dere har spørsmål, er det greiest om de kommer underveis….


Laste ned ppt "CORBA Common Object Request Broker Architecture Av Heinar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google