Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 En enkel BJT - transistor brukt som forsterker - Hvor stor blir forsterkningen ? Vi ser på Småsignalmodeller Vi har sett hvordan vi vha. en emittermotstand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 En enkel BJT - transistor brukt som forsterker - Hvor stor blir forsterkningen ? Vi ser på Småsignalmodeller Vi har sett hvordan vi vha. en emittermotstand."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 En enkel BJT - transistor brukt som forsterker - Hvor stor blir forsterkningen ? Vi ser på Småsignalmodeller Vi har sett hvordan vi vha. en emittermotstand kan stabilisere forsterkerens arbeidspunkt - Alle betraktninger så langt er gjort med en DC – modell av forsterkeren. ( En statisk beregningsmodell ) - Men hvordan virker forsterkeren for små signaler ? Vi erstatter det vanlige transistorsymbolet med en småsignalmodell – hvor signalstrømmer og spenninger angis med små bokstaver Mellom Base og Emitter ”ser” signalet en ”dynamisk” motstand r π – mellom Emitter og Collector finner vi en strømgenerator som leverer signalstrømmen i C. Denne strømmen bestemmes av transistorens transkonduktans g m - ( ”steilhet” ) r π og g m kalles småsignalparametere Lindem 4/6 2008

2 2 En enkel BJT - transistor brukt som forsterker - Hvor stor blir forsterkningen ? Vi ser på Småsignalmodeller Vi kan betrakte transistoren både som en strømstyrt og en spenningsstyrt komponent. Signalstrømmen på kollektor - i C - kan beregnes hvis vi kjenner i B eller v BE. Når signalkomponentene v BE, i B og i C er små – er disse likningene lineære Vi må finne generelle uttrykk for småsignalparametrene g m og r π

3 3 ΔICΔIC ΔV BE ICIC V BE Småsignalparametere : g m og r π Transkonduktans - steilhet g m ( benevning Siemens ) Steilheten g m er gitt av tangenten til kurven for I C. Deriverer I C mhp. V BE Eksempel : Forsterkeren settes opp med I C = 2 mA - som gir

4 4 Småsignalparametere : g m og r π Dynamisk inngangsmotstand r π ΔICΔIC ΔV BE ICIC V BE I C = I E – I B → I C = α · I E Forholdet mellom ΔV EB og ΔI B kalles den dynamiske inngangsresistansen r π Kombinerer likning 1) og 2)

5 5 Transistorforsterker – småsignalparametere Vi beregning spenningsforsterkningen A V Eksempel: Gitt V CC =10volt Setter V C = 5volt Vi bestemmer at I C = 2mA

6 6 Småsignalmodeller Forsterker med emittermotstand DC-modellsmåsignalmodell Setter (2) og (3) inn i (1) Bemerk (-) Forsterkeren inverterer signalet. Positivt signal-sving på basen kommer ut som negativt sving på kollektor

7 7 Småsignalmodeller Forsterker med emittermotstand (2) Ser på ”input resistance” til transistoren

8 8 Småsignalmodeller Forsterker med emittermotstand (3) Signalkilden ser inn mot en motstand Forsterkning Småsignalmodell Forsterker med avkoplet emittermotstand Forsterkning

9 9 Regneeksempel - Gitt en forsterker med emittermotstand R B1 = 35 kΩ, R B2 = 15 kΩ, R C = 6 kΩ, R L = 1,5kΩ, R E = 1kΩ I C = 2mA β = 200 Hvis vi avkopler emittermotstanden med en kondensator Lastlinjen endres i forhold til DC-modellen

10 10 EMITTERFØLGER - Signalet hentes ut over emittermotstanden Betrakter signalspenningene v inn = v be + v ut v be er liten → v inn ≈ v ut Ser på tilkoplingen av en signalgenerator med indre motstand R g og signal v inn Småsignalmodellen Vi ser bort fra kondensatorene – de stopper DC men slipper signalet uhindret igjennom Stor strømforsterkning - Ingen spenningsforsterkning Forenklet skjema – utelatt spenningsdeler på basen


Laste ned ppt "1 En enkel BJT - transistor brukt som forsterker - Hvor stor blir forsterkningen ? Vi ser på Småsignalmodeller Vi har sett hvordan vi vha. en emittermotstand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google