Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling av kundekonsignasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling av kundekonsignasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling av kundekonsignasjon
SAP Best Practices

2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
Konsignasjonsvarer er varer som lagres hos kunden, men som eies av ditt selskap. Kunden er ikke forpliktet til å betale for disse varene før de fjernes fra konsignasjonsbeholdningen. Ellers kan kunden vanligvis returnere konsignasjonsvarer som det ikke er behov for. Fordeler Konsignasjonsbeholdning håndteres separat for hver enkelt kunde Konsignasjonsbeholdning håndteres separat fra resten av beholdningen Viktige prosessforløp som dekkes Konsignasjonsforsendelse Konsignasjonsuttak Konsignasjonsavhenting Konsignasjonsretur Plukking og forsendelse Fakturering

3 SAP-applikasjoner som kreves
Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Salgsadministrator Lagermedarbeider Fakturaadministrator Debitorreskontro

4 Detaljert prosessbeskrivelse 1
Behandling av kundekonsignasjon Det finnes fire hovedtransaksjoner for behandling av konsignasjonsvarer i SAP ERP-systemet, og alle støtter separat behandling av beholdningen: Konsignasjonsforsendelse Konsignasjonsforsendelse brukes til å fylle opp kundens beholdning av konsignasjonsvarer. Vareuttak av den aktuelle beholdningen konteres fra disponibel beholdning til konsignasjonsbeholdning (spesialbeholdning). Varene blir værende hos leverandøren. Konsignasjonsavhenting Alle konsignasjonsvarer som er lagret hos kunden, og som ikke er brukt, kan omkonteres til deres eget lager uten konsignasjonsavhenting. Hvis kunden returnerer konsignasjonsvarer til deg, registrerer du transaksjonen i systemet ved å opprette en konsignasjonsavhentingsordre (ordretype KA). Når du gjør dette, utfører systemet følgende handlinger: Når vareuttak konteres, trekkes det aktuelle kvantumet fra kundens spesialbeholdning og legges tilbake i den ordinære beholdningen ved fabrikken varene returneres til. Den samlede beholdningsverdien forblir den samme, siden de returnerte varene ble ansett som en del av din egen lagerbeholdning også da de befant seg på kundens lager. Denne transaksjonen er ikke relevant for fakturering.

5 Detaljert prosessbeskrivelse 2
Behandling av kundekonsignasjon Konsignasjonsuttak Konsignasjonsuttak gjør det mulig for kunden å ta konsignasjonsvarer fra spesialbeholdningen for å bruke eller selge dem. Konsignasjonsuttak omfatter å fjerne varene fra spesialbeholdningen og gjøre dem til kundens eiendom. Når kunden fjerner konsignasjonsbeholdning for bruk eller salg, registrerer du transaksjonen i systemet ved å opprette en konsignasjonsuttaksordre. Konsignasjonsretur Konsignasjonsreturer brukes når kunden ønsker å returnere varer til konsignasjonsbeholdningen. Hvis kunden ønsker å returnere konsignasjonsvarer som allerede er tatt ut, kan du registrere denne transaksjonen ved å opprette en konsignasjonsreturordre.

6 Prosessforløpsdiagram
Behandling av kundekonsignasjon – konsignasjonsforsendelse Hendelse Behov for å kjøpe konsignasjons-varer Arbeidsliste for daglig levering, Tilstrekkelig beholdning Kunde Ordrebekreftelse Følgeseddel Fraktbrev Salgsadministra-sjon Kontering av salgsordre for konsignasjons-forsendelse Lagermedarbeider Leveringsliste Plukking Kontrollere batcher / tilordne serienummer (valgfritt) Kontere vareuttak Avslutt prosess Plukkliste for levering

7 Prosessforløpsdiagram
Behandling av konsignasjonsbeholdning hos kunden – konsignasjonsuttak Hendelse Vareuttak fra konsignasjon Arbeidsliste for daglig levering, Tilstrekkelig beholdning (Valgfritt) Salg: Periodeavslut-ningsopera-sjoner (203) Debitorres-kontro (157) Salgsadministra-sjon Kontering av konsignasjonsuttaksordre Lagerleder Leveringsliste Kontere vareuttak Salgsfaktu-rering Fakturering Debitorres-kontro Faktura Avslutt prosess

8 Prosessforløpsdiagram
Behandling av konsignasjonsbeholdning hos kunden – konsignasjonsavhenting Hendelse Behov for å sende tilbake konsignasjons-beholdning Arbeidsliste for daglig levering, Tilstrekkelig beholdning Salgsadministrator Kontering av salgsordre for konsignasjons-avhenting Lagerleder Leveringsliste Kontere varemottak Avslutt prosess

9 Prosessforløpsdiagram
Behandling av konsignasjonsbeholdning hos kunden – konsignasjonsretur Hendelse (Valgfritt) Salg: Periodeavslut-ningsopera-sjoner (203) Debitorres-kontro (157) Retur til konsignasjons-beholdning Arbeidsliste for daglig levering, tilstrekkelig beholdning Kundeservice Kontering av konsignasjons-returordre Lagerleder Leveringsliste Kontere varemottak Salgsfak-turering Fakturering Debitorres-kontro Kreditnota Avslutt prosess

10 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

11


Laste ned ppt "Behandling av kundekonsignasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google