Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et møte med Gud og andre troende.  Kirken vender mot øst – der solen går opp.  Alteret er Jesu bord – minner om Jesu måltid med disiplene på skjærtorsdag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et møte med Gud og andre troende.  Kirken vender mot øst – der solen går opp.  Alteret er Jesu bord – minner om Jesu måltid med disiplene på skjærtorsdag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et møte med Gud og andre troende

2  Kirken vender mot øst – der solen går opp.  Alteret er Jesu bord – minner om Jesu måltid med disiplene på skjærtorsdag for 2000 år siden. Fast alter og fritt alter.  Prekestolen er for prekenen.  Lesepulten brukes til lesninger og kunngjøringer.  Døpefonten er til dåp.  Kunsten skal fortelle oss fra bibelhistorien.  Symbolene sier også noe om Gud og oss.

3  Et møte med Gud  I bønnen  I lovprisning  I sang  Vi får lytte til Guds ord: bibeltekstene og prekenen  Særlig gir nattverden mange en sterk følelse av Guds- nærvær  Et møte med andre troende  Godt å være sammen om noe vi tror på. Det er bare en ting som forener oss her: den treenige Gud.

4  Gudstjenesten er bygd opp med fem hovedledd:  I. SAMLINGEN (inkluderer dåp)  II. ORDET  III. FORBØNNEN  IV. NATTVERDEN  V. SENDELSEN

5  Vi samles til gudstjenesten:  Klokkeringing  3 slag med kirkeklokkene og prosesjon inn  Inngangssalme  Nådehilsen  Samlingsbønn  Syndsbekjennelsen  Kyrie (et bønnerop om at Gud skal passe på oss)  Gloria (lovprisning av Gud)  Dåp (som er ”inngangsdøren” til kirken)

6  I dåpen blir vi tatt i kirken og kan kalles Guds barn.  Dåpen skjer ved at presten tar vann tre ganger på hodet til den som døpes (som regel et barn) og sier:  ”Etter våre Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.”  Den som døpes skal ha minst to faddere som skal hjelpe foreldrene med å lære barnet eller ungdommen om Jesus.

7  Første lesning  Salme  Andre lesning  Salmesang med evangelieprosesjon  Evangeliet leses midt i kirken  Salmesang  Preken (presten tolker en av de tekstene som er lest)  Salme

8  FORBØNN  Så kommer en forbønn, der vi ber for andre, for kirken, for verden, for alle dem som ikke har det så godt.

9  Nattverden feires til minne om Jesu siste måltid med disiplene.  I nattverden får vi syndstilgivelse  I nattverden kan vi legge fram vårt liv for Jesus – på godt og vondt  Nattverden gir oss en særlig opplevelse av nærhet til Jesus  Feires som regel ved at menigheten kommer fram og får et oblat (= brød) av presten som sier: ”Jesu legeme”. Deretter dypper de den i vinen, og presten sier: ”Jesu blod”.  Deretter går man tilbake til sin plass.

10  Salme etter nattverden  Vi velsignes. Gjennom prestens ord sier Gud til oss at han skal være med oss og passe på oss.  3 x 3 slag med kirkeklokkene er bønneslag. Man kan be under slagene.  Presten sier så: Gå i fred og tjen Herren med glede!  Gudstjenesten avsluttes med et musikkstykke, et såkalt postludium.

11  Følg alltid med i programmet – der står det detaljert om når man skal sitte og stå osv.  Dere kan delta på nattverd.  Dere skal sitte langt framme kirken – hver gang.  Mobiltelefon, iPod, MP3 og lignende er forbudt i kirken!  Dere må huske å skrive dere i boka som ligger fremme i kirken etter seremonien.  Har dere noen spørsmål?

12  De fem hovedleddene:  I. SAMLINGEN (inkluderer dåp)  II. ORDET  III. FORBØNNEN  IV. NATTVERDEN  V. SENDELSEN  Gjennom disse leddene kommer vi innom mange bibelfortellinger, og tanken er at vi er en del av den store fortellingen om Gud og Guds folk.

13  Adventstiden (lilla = her: ventefarge)  Venter på Jesu fødsel  Juletiden (hvitt = glede og fest)  Feirer Jesu fødsel  Åpenbaringstiden (grønn = vekst i hjertet)  Undrer oss over åpenbaringen av Gud gjennom Jesus

14  Fastetiden (lilla = her: alvor og ettertanke)  Jesus skal dø for vår skyld, og det er en tid for ettertanke.  Påsketiden (hvitt = glede og fest)  Påskedagen står Jesus opp og den feires.  Pinsehøytiden (rød = Åndens farge)  Disiplene får Den hellige Ånd. Kirkens bursdag.  Treenighetstiden (grønn = vekst i hjertet og menighetene)  Vi skal grunne over alt vi har opplevd så langt i kirkeåret.

15  Dere blir ropt opp og kommer frem. Mot slutten av gudstjenesten.  Dere skal ikke si noe eller gjøre noe annet.  Dere får en bibel fra Hole menighetsråd, som skal være med på all undervisning.  Alt det vi har sett på i dag, vil utdypes mye gjennom året.


Laste ned ppt "Et møte med Gud og andre troende.  Kirken vender mot øst – der solen går opp.  Alteret er Jesu bord – minner om Jesu måltid med disiplene på skjærtorsdag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google