Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 ”Rotaryskolen i D-2250”  Denne presentasjonen er laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle medlemmer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 ”Rotaryskolen i D-2250”  Denne presentasjonen er laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle medlemmer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 ”Rotaryskolen i D-2250”  Denne presentasjonen er laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle medlemmer og lage kurs for nye medlemmer.  Hele kurset består av 80 lysbilder.  Det er viktig at presentasjonen tilpasses målgruppen i omfang og tid.  For potensielle medlemmer bør en lage et info-program på ca. 1 time. Ca 20-25 lysbilder. (Skjul lysbilder som ikke skal brukes ved å høyreklikk på bildet og ”Skjul bilde”)  Hele kurset kan kjøres for nye medlemmer ved for eksempel å fordele kurset opp i fire kvelder à ½ -1 time over et tidsrom på ½ år (Tilpasses målgruppen!).  Det er viktig at nye medlemmer blir kjent med ”nøkkelpersoner” i klubben. Dette kan gjøres ved at et medlem i klubben med god kjennskap til Rotary presenterer del 1, klubbpresidenten presenterer del 2 og at komitélederne presenterer sine respektive komitéer (del 3). Jeg vil derfor sette stor pris på å få tilbakemelding på rettinger/justeringer/erfaringer som dere gjør, slik at kurset kan gjøres bedre og kanskje brukes som mal for klubbene i D-2250. Jeg vil derfor sette stor pris på å få tilbakemelding på rettinger/justeringer/erfaringer som dere gjør, slik at kurset kan gjøres bedre og kanskje brukes som mal for klubbene i D-2250. Lykke til Lykke til John Ivar Solvik Askøy Rotary Klubb John Ivar Solvik Askøy Rotary Klubb

2 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"2 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel

3 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"3 - Kurs for nye medlemmer - Informasjon om Rotary ”Rotaryskolen i D2250”

4 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"4............ ROTARY KLUBB ”Rotaryskolen” Del 1: Historikk Del 2:............. Rotary Klubb Organisering Del 3: Komitéene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Rotary Foundation - Møteprogram Klubb- vimpel

5 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"5 ROTARY. Hva er det? 1 200 000 medlemmer 1 200 000 medlemmer 31 000 klubber 31 000 klubber 165 land 165 land En verdensomspennende organisasjon

6 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"6 ROTARY Rotary InternationalRotarys motto: Distrikt 2250 Rotary Norge........... Rotary Klubb Årets motto: Rotary Norden Klubb- vimpel

7 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"7 Rotaryåret 2008 - 2009 Ove Sembsmoen Guvernør D-2250 NN President John Kenny Verdenspresident Bilde av klubbpresidenten

8 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"8 Del 1: Rotary’s historie  Paul Percy Harris  Advokat  Chicago, USA  Fikk idéen til en klubb med mennesker fra forskjellige yrker  Gjenskape vennskap blant forretningsfolk  Grunnlagt 23. februar 1905.  Døde 1947

9 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"9 Utbredelsen av Rotary..startet i Midtvesten, i Chicago, Illinois, USA, og spredte seg raskt både innenfor USA og til andre land

10 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"10 Rotary’s Etiske Lover vedtatt i 1915 viser Rotary’s lederskap i å bekjempe korrupsjon og unfair praksis i forretningslivet gjennom mange år Rotarys Etiske Lover

11 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"11 Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke Yrkesklassifisering Klassifiseringsbasert medlemskap var et av Rotary’s suksessrike kjennetegn og dannet grunnlaget for en svært sterk vekst de første årene

12 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"12 The Rotary Foundation (TRF) ”Rotaryfondet” ”Ingen kan si hva Rotary vil bli i fremtiden, men en ting er sikkert: Hva Rotary blir i fremtiden er av- hengig av hva rotarianere gjør i dag” Arch Klumph

13 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"13

14 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"14 Rotary er den største ikke regjeringsbaserte bidragsyter til den globale utryddelsen av polio. Når polio er helt utryddet, vil Rotary ha brukt over 800 millioner US$ I 2007 har en rukket en måloppnåelse på 99% Hovedinnsatsen skjer nå i India og Nigeria. Fortsatt er det noen tilfeller i Pakistan og Afganistan 19852007

15 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"15 20062007 Polio Cases Nigeria India Afghanistan Pakistan Non Endemic 1,997 790*

16 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"16 Polio Plus VÅR UTFORDRING FRAM TIL 31.12.2010: VÅR UTFORDRING FRAM TIL 31.12.2010: –SKAFFE TILVEIE 100 MILL US$ PÅ GLOBAL BASIS TIL POLIOPLUS KAMPANJEN FRA ROTARY. –OPPRETTHOLDE OG GJERNE ØKE ANNUAL GIVING til TRF –DELTA I DET PRAKTISKE ARBEIDET MED VAKSINASJON AV BARN –PolioPlus er vår utfordring som rotarianere

17 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"17 “We will complete polio eradication” Dr. Margaret Chan Acceptance speech 9 Nov 2006 New Commitments New Director-General, WHO

18 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"18 SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET! SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET!

19 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"19 Rotary’s historie  Ledere fra forskjellige foretak møtes regelmessig  Treffes i kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne  Støtte hverandre i hederlig virksomhet  En representant for hver bransje eller yrke  Treffes hver uke på hverandres arbeidssted

20 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"20 Rotary’s historie Rotary’s historie forts.  Begynte med 4 En nordamerikaner, en tysk, en svensk og en irlandsk  Med ulike yrker: En skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat  Ulike religioner: Protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro  Felles for alle: Innflyttere med behov for et vennskapelig miljø, gjensidig inspirasjon og støtte.

21 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"21 Rotary’s historie  En representant fra hvert yrke  Treffes hver uke etter tur på hverandres arbeidssted  Derfor kom navnet ROTARY  Lære hverandres yrker  Lære hverandre å kjenne  Utveksle erfaringer  Fremme vidsyn  Øke forståelse og respekt  Motto: ”Service above self” ”Å gagne andre”

22 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"22 Rotasjonsprinsippet Alle verv (internasjonal, nasjonalt og lokalt) roterer hvert år. Rotaryåret går fra 1/7 – 30/6. Klassifikasjonsprinsippet Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon. Rotarianeren representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i yrket/bransjen. Komitéarbeid Alle medlemmer i en klubb skal delta i arbeidet i en komité. Møteplikt/møterett Alle klubber plikter å holde ett møte pr uke (unntatt helligdager/fridager), og enhver rotarianer plikter å delta på møtene. Krav: 50% fremmøte pr halvår Rotarianeren har møterett i hvilken som helst klubb i verden Prinsipper

23 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"23 Rotarys formål er å gagne andre Dette målet søker vi å nå gjennom: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunn Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

24 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"24 4-SPØRSMÅLSPRØVEN ”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” Om saker vi tenker, sier og gjør 1.Er det sannhet? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være til beste for alle det angår?

25 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"25 Emblemet Første emblem fikk organisasjonen i 1905. Nåværende emblem med 24 tenner, 6 eker og kilespor stammer fra 1923. Emblemet skulle symbolisere ”Arbeid, ikke hvile”. Rotaryhjulet som jakkemerke identifiserer rotarianere i hele verden

26 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"26 Rotary milepæler 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1910 Første Rotary Convention 1910 Første Rotary Convention 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1917Rotary Foundation etableres 1917Rotary Foundation etableres 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 194549 Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 194549 Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 1947 Paul Harris dør 1947 Paul Harris dør 1965Matching Grant & GSE 1965Matching Grant & GSE 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1989Rotary åpnes for kvinner 1989Rotary åpnes for kvinner 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 2001Klubb 30.000 etablert 2001Klubb 30.000 etablert 2005Rotary’s 100 års jubileum 2005Rotary’s 100 års jubileum............ Rotary Klubb stiftet............... DU blir rotarianer i.......

27 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"27 Rotary’s historie i Norge  Kom til Norge juni 1922  Først Kristiania Rotary Klubb  Så Stavanger & Bergen 1924  Første Rotary Distrikt i 1927  Norge høyest rotarianer tetthet  7 distrikter  338 klubber med ca. 13.700 medlemmer  H.M.Kong Harald æresguvernør

28 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"28 Rotary NORGE  7 Distrikter  335 Klubber  13 000 Medlemmer herav 1812 kvinner (14%) (Tall fra 2008) H.M. Kong Harald V Æresguvernør - Paul Harris Fellow

29 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"29 D-2270 Nordland Troms Finnmark Svalbard D-2280 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag D-2250 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane D-2290 Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder D-2300 Hedemark Oppland Eda, Sverige D-2310 Oslo Asker og Bærum Buskerud D-2260 Østfold Akershus Årjãnge, Sverige

30 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"30 D2250 50 klubber 2050 medlemmer (290 kvinner)

31 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"31 Tjenesteområdene Tjenesteområdene ”De fire avenyer”  Klubbtjeneste  Samfunnstjeneste  Yrkestjeneste  Internasjonal tjeneste ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” ”Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere” ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” ”Å stille høye etisk krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid”

32 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"32 Klubbtjenesten Klubbtjenesten dreier seg om: ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” Den omfatter aktiviteter som:  Klassifikasjon  Medlemskapsarbeid  Programutvikling  Opplysnings- og referatarbeid  Kameratskapsaktiviteter og samarbeid  Fest- og sosiale aktiviteter

33 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"33 ”Utarbeide og gjennomføre samfunnsnyttige prosjekter lokalt, nasjonal og internasjonalt” Samfunnstjenesten Samfunnstjenesten dreier seg om: Den omfatter aktiviteter som: Samfunnsarbeid Ungdomsarbeid Støtte til vanskeligstilte Miljøvern Prosjekter Vann, sult, helse Yrkesmesser PolioPlus

34 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"34 Yrkestjenesten  Yrkestjenesten den opprinnelige og grunnleggende idé i Rotary  Kontakt over yrkesgrensene og høyning av den etiske standard var det Paul Harris søkte. Nobelprisvinneren Thomas Mann: ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?”

35 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"35 Internasjonal tjeneste Internasjonal tjeneste dreier seg om : ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Den omfatter aktiviteter som:  Ungdomsutveksling  GSE-utveksling  Round trips  Rotary Foundation  Vennskapsarbeid  Arena for ”nye landsmenn” Utvekslingsstudenter fra D-2250

36 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"36 Rotary medlemmer/Rotarianere Hvem er de? ► Medlemmene skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat og offentlig næringsliv ► Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider for å høyne livskvaliteten på hjemsted og i verden ► edlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er m edlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er åpne for alle kulturer, etniske grupper og tro

37 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"37 Rotary i dag  Ca. 1,2 millioner medlemmer  Ca. 32.000 Rotary klubber  Ca. 165 land  Kvinner ble medlemmer først i 1987.  Den kategori i Rotary som vokser hurtigst.  Ca. 2.000 kvinnelige klubbpresidenter  Vårt distrikt hadde sin første kvinnelige Guvernør i 2006/07.

38 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"38 INTERACT: For ungdom mellom 14 og 18 år Dvs Ungdomsskolen og Videregående skole Motto:”Moro med mening” 7172 klubber, 165 000 medlemmer i 108 land I 1998 var det en Interact-klubb i Lillesand, men den er nå lagt ned ROTARACT: For unge mennesker mellom 18 og 30 år. Motto: ”Bygge vennskap gjennom tjeneste” 6554 klubber, 150 000 medlemmer i 146 land Klubber i vårt distrikt: Grenland RTC, Larvik RTC INNER WHEEL: For kvinner som er relatert til rotarianere (kone, datter, svigerdatter etc) Motto: Stort sett det samme som Rotary 98 klubber, 2200 medlemmer i Norge 103 000 medlemmer internasjonalt i 100 land.

39 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"39 ROTARYKLUBB. ROTARYKLUBB. Hva er det? Komité Rotary Klubb MEDLEMMENE Komité

40 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"40 Del 2:............. Rotary Klubb Klubbens banner

41 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"41......... ROTARY KLUBB  Charterdato..........  Charterklubb...................  Første kvinnelige medlem i.......... .... medlemmer (... kvinner og... menn)  Møte tid:.......dag kl........ -........  Sted:...................................... Bilde fra charterfersten Klubb- vimpel

42 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"42 Bilde av møtelokalet Kart Klubb- vimpel

43 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"43.......... ROTARY KLUBB AKTIVITETER:   Sett inn aktiviteter/prosjekter som klubben har gjennomført og/eller driver med  ..... Klubb- vimpel

44 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"44.............. ROTARY KLUBB UTVEKSLINGSSTUDENTER: ....(årstall)...:.........(Navn på student)..... til.....(land )...... ...... ..... Klubb- vimpel

45 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"45........ ROTARY KLUBB FOREDRAGSHOLDERE: .....  …. .... BEDRIFTSBESØK:.......... (Sett inn eksempler) Møteprogram Klubb- vimpel

46 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"46 Medlems- utviklig og kameratskap Kommuni- kasjon og opplæring Service- prosjekter The Rotary Foundation TRF......... Rotary Klubb MEDLEMMENE Møte- programmer ??? Klubb- vimpel

47 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"47  Å lære våre medmennesker å kjenne.  Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.  Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.  Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Formål Klubb- vimpel

48 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"48............ RKs komitéstruktur Styret Medlemsutvikling og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation (TRF) Serviceprosjekter Møte- programmer ?? Arbeidsutv. Klubb- vimpel

49 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"49 Styret........... Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse................................... president Bilde av årets president Klubb- vimpel

50 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"50 Hovedmål ........ Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse gjennom prosjekter, programmer og samfunnsengasjement i tråd med Rotarys ånd og profil. ........ Rotary Klubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å gagne andre (”Service above self”) ........ Rotary Klubb skal som fundament for all virksomhet ha en kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel og motiverer til deltagelse. ..... Klubb- vimpel

51 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"51 Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Styret Kommunikasjon og opplæring Medlemskaps- utvikling og opplæring Serviceprosjekt The Rotary Foundation TRF STYRET (matriseorganisring)… Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer Tjenester - Komitéer - Prosjekter

52 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"52 Styret Komm/ Oppl. Medl/Kam.Service-Prosj.TRF Klubb-tjeneste  Registrering  Fremmøte  Program  3-års plan  Referater  Internt ”blad”  Kvartalsbrev  Rotary Norden  3-års plan  Medlemsutvikling  Beholde medl  3-års plan  Kam.skaps arbeid  Møteforberedelse  3-års plan  Skaffe midler  Annual giving  3-års plan Yrkes-tjeneste  Plassering av gjester  RYLA  Rotaryskolen  Intercity arbeid  Klassifikasjon  Fadderoppgaver  Nye medlemmer  Yrkesveiledning  Funks.h i arb.livet  Innvandrere  Mentorprogram  GSE Samfunn-tjeneste  Info int/eks om prosjektene  Innvandrere integrasjon  Eldre medl. transport  Hum.prosjekter lokale nasjonale  Handycamp Inter- nasjonal tjeneste  Vennskaps- klubber  Info int/eks om prosjektene  Medlemmer fra internasjonale miljøet  Hum.prosjekter Internasjonale  GSE  Ungdomsutv  Roundtripp Komitéene har medlemmer Tjenestene har oppdrag (Eksempel på oppsett)

53 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"53 Verdt å legge merke til: Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag. Rotary er en yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon Der formålet er å gagne andre

54 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"54 Del 3: Komitearbeidet i........ RK Bilde fra et komitemøte Klubb- vimpel

55 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"55 Sikre medlemmene trivsel i klubben gjennom gode lokaler, gode programmer, ekskursjoner, prosjektengasjementer og at klubben og medlemmene lever opp til de forutsetninger som er lagt for Rotarys virke sentralt og lokalt. Medlemsutvikling og kameratskap Komité for Medlemsutvikling og kameratskap................................... leder Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

56 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"56  Planlegge og gjennomføre aktiviteter av sosial karakter  Utarbeide en håndbok  Kameratskapskomiteens oppgaver  Medlemsutvikling og rekruttering  Arbeidet med rekruttering må ha særlig fokus .......... Oppgaver

57 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"57 Kommunikasjon og opplæring Komité for Kommunikasjon og opplæring............................ leder Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

58 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"58 Referentkorps Utarbeide klubbens egen ”Rotaryskole” Avholde et kurs (R-skolen, Ung-leder o.l) Lage en markedsplan for arbeidet basert på klubbens program og aktiviteter samt tildelinger av PHF og ”Ildsjelprisen” m.v. Markedsføre aktiviteter, åpne møter, pristildelinger, prosjekter, yrkesmessen etc Drive- og utvikle klubbens websider.............. Oppgaver

59 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"59 The Rotary Foundation Komité for The Rotary Foundation ”Rotary-fondet”...................... leder Fremme forståelse og vennskap mellom mennesker fra ulike nasjoner Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

60 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"60  Målet for Rotaryfondet er å støtte RI’s bestrebelser på å nå Rotary’s mål om bedre internasjonal forståelse og fred - gjennom lokale, nasjonale og internasjonale, humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle programmer.  Fondet fordeler nå over 800 mill. kroner årlig world wide. Formål

61 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"61 Mer enn en million Rotaryanere har på frivillig basis brukt tid og personlige ressurser for å hjelpe til med å vaksinere 2 000 000 000 barn i 122 land mot polio Polio+

62 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"62 Rotary vil finne nye muligheter til å yte sine humanitære tjenester og til å bygge broer for bedre internasjonal forståelse

63 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"63 HIV/AIDs prosjekter Vannpumper Rullestoler Sykehus

64 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"64 Matching Grant  Finansieringen av et konkret prosjekt består av DDF midler og midler fra World fund. TRF skyter inn like mye World Fund midler som Distriktet satser DDF midler. I tillegg kan klubb og distrikt skyte inn ekstra midler i prosjektet, da skyter TRF inn en sum som tilsvarer halvparten av ekstramidlene.  På denne måten kan en finansiere relativt store prosjekter. Kontakt:Erik Hjorth, Bergenhus RK

65 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"65 Serviceprosjekter Komité for Serviceprosjekter........................... leder Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

66 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"66  Oppgaver som Samfunnskomitéen, Yrkeskomitéen og Yrkesmessekomitéen har hatt.  RYLA seminaret for unge ledere  Finne verdige kandidater til ”Frivillighetsprisen”.  Lokale prosjekter. .......... Oppgaver

67 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"67 Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt for alt nyttig arbeid Yrkestjenesten Yrkestjenesten dreier seg om Den omfatter aktiviteter som:  Yrkesrelaterte tiltak  Yrkesetikk  Yrkesopplysning  Karriereutvikling  Yrkesmiljø  Kompetanseheving

68 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"68 Lederopplæring for ungdom

69 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"69 Program som understreker lederskapets betydning, og motiverer til lederansvar Målgruppe: Ungdom 19-24 år ”som har vist initiativ, evne og vilje til lederansvar i speider, idrett, musikkorps elevråd etc” Form: Forelesning, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og sosialt samvær. Verdens fremtid er avhengig av utviklingen av dagens ungdom. Det er hos dagens ungdom vi finner morgendagens ledere Her har Rotary et ansvar! Rotary Youth Leadership Award RYLA-seminarene

70 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"70 Møteprogrammer Komité for Møteprogrammer................................. leder Undersøkelse viser at trivsel og engasjement i klubben henger nøye sammen med møtenes innhold Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

71 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"71 Program for klubbmøtene Gode foredragsholdere Spise & Prate - møter Bedriftsbesøk Sosiale aktiviteter ”3-min” Klubb- vimpel Sett inn bilde av møteprogrammet for halvåret eller året

72 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"72 The Rotary Foundation Komité for The Rotary Foundation................................... leder Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Prosjektene skal ta hensyn til klubbens økonomi og kapasitet Bilde av komiteleder Klubb- vimpel

73 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"73 1. Ungdomsutveksling 2. GSE-team 3. HandiCamp 4. Georgiastipend 5. Internasjonale prosjekter Oppgaver

74 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"74 UNGDOMSUTVEKSLING En elev fra............. RK En elev til............. RK En elev fra............. RK En elev til............. RK Skoleåret 2008/09 (Europa og USA) Januar 2009 – desember 2010 (Enkelte land på den sydlige halvkule f.eks. Australia)

75 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"75 KVALIFIKASJONER  Mellom 16 og 18 år ved utreise  Avsluttet 1. eller 2. klasse (AF) i videregående skole  Være skolemessig blant klassens beste tredjedel  Sosial og utadvendt

76 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"76 PRAKTISKE FORHOLD  Deltaker betaler selv reise tur/retur, forsikring og noen felleskostnader.   Vertsfamiliene dekker opphold.   Rotary dekker språkkurs, skolegang, utgifter til fellessamlinger og lommepenger  Studentene bor 3-4 måneder hos 3 verts- familier i løpet av året.  Hver student skal ha en lokal rådgiver blant Rotarys medlemmer i vertsklubben.  Studenten går på skole og innretter seg som familiemedlem i vertsfamilien.

77 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"77 UTVEKSLINGSLAND  USA, Canada, Mexico, Ecuador, Brasil, Tyskland, Sveits, Spania, Frankrike, Taiwan, Japan, Australia, New Zealand, Sør-Afrika – og flere land kan komme til.  Da dette er et gjensidig utvekslingsprogram får en ikke endelig svar på hvilket land en kan reise til før hele søknadsprosessen er ferdig.

78 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"78 2. GSE-team (Group Study Exchange) Tidligere GSE-team til............ RK:............................................. Tidligere GSE-deltakere fra........... RK:...................................

79 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"79 GSE team fra D-1150 Wales 14. Mai – 19. Juni 2004 John Harrhy Team Leader Cwmbran Club Sandra Ashton Dennis Payne Mark Nott Lisa Boyes

80 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"80 3. Handicamp (sommerleir) ”Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter.” ”Den enkelte deltaker skal erfare at det går an å tøye grenser som han/hun tidligere trodde var umulige” Ungdom i alder 18 – 28 år En funksjonshemmet og en ikke-funksjonsh. fra hver klubb 14 dager i sommerferien 2007 Leirspråket er engelsk

81 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"81 HandiCamp 2004

82 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"82 4. Georgiastipendet Georgia Rotary Student Program (GRSP)  Ca. 85 stipend til ungdom fra hele verden  Normalt får Norge 4 – 10 plasser  Ett års studie i Georgia, USA  Hvert stipend dekker studieutgifter, studentbolig, mat og litt lommepenger  Kandidaten dekker selv reise t/r  Aldergrensen er 18 – 24 år

83 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"83 5. Klubbens internasjonale prosjekter Tidligere prosjektstøtte:.......... Prosjektstøtte i dag:............

84 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"84 Andre internasjonale R-prosjekter  Humanitære program : PolioPlus, 3-H Programmene (Health, Hunger and Humanity), Matching Grant, Individual Grants  Utdannings- og kulturelle program: Ambassadorial Scholarship, Stipend for universitetes lærer, Rotary Centers for International Studies, GSE (Group Study Exchange)  Rotary Recreation and Vocational Fellowship Ulike Rotary-treff av fritids- eller yrkesmessig karakter

85 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"85 INFORMASJON INFORMASJON   www...................no   Månedsbrev Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250 Rotary Vest Rotay Norge: www.rotary.no Rotary Norden Rotary International: www.rotary.org Om............. RK: Om Rotary: Klubb- vimpel

86 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"86 Du ønskes med dette velkommen i......... Rotary Klubb Klubbvimpel


Laste ned ppt "18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 ”Rotaryskolen i D-2250”  Denne presentasjonen er laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle medlemmer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google