Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Rotaryskolen i D-2250” Denne presentasjonen er laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle medlemmer og lage kurs for nye medlemmer. Hele kurset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Rotaryskolen i D-2250” Denne presentasjonen er laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle medlemmer og lage kurs for nye medlemmer. Hele kurset."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Rotaryskolen i D-2250” Denne presentasjonen er laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle medlemmer og lage kurs for nye medlemmer. Hele kurset består av 80 lysbilder. Det er viktig at presentasjonen tilpasses målgruppen i omfang og tid. For potensielle medlemmer bør en lage et info-program på ca. 1 time. Ca lysbilder. (Skjul lysbilder som ikke skal brukes ved å høyreklikk på bildet og ”Skjul bilde”) Hele kurset kan kjøres for nye medlemmer ved for eksempel å fordele kurset opp i fire kvelder à ½ -1 time over et tidsrom på ½ år (Tilpasses målgruppen!). Det er viktig at nye medlemmer blir kjent med ”nøkkelpersoner” i klubben. Dette kan gjøres ved at et medlem i klubben med god kjennskap til Rotary presenterer del 1, klubbpresidenten presenterer del 2 og at komitélederne presenterer sine respektive komitéer (del 3). Jeg vil derfor sette stor pris på å få tilbakemelding på rettinger/justeringer/erfaringer som dere gjør, slik at kurset kan gjøres bedre og kanskje brukes som mal for klubbene i D-2250. Lykke til John Ivar Solvik Askøy Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250"

2 ......... Rotary Klubb Velkommen til informasjon om
Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250"

3 - Informasjon om Rotary - Kurs for nye medlemmer
”Rotaryskolen i D2250” - Informasjon om Rotary - Kurs for nye medlemmer "Rotaryskolen i D2250"

4 ............ ROTARY KLUBB ”Rotaryskolen”
Klubb- vimpel Del 1: Historikk Del 2: Rotary Klubb Organisering Del 3: Komitéene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Rotary Foundation Møteprogram "Rotaryskolen i D2250"

5 En verdensomspennende organisasjon
ROTARY. Hva er det? medlemmer klubber 165 land En verdensomspennende organisasjon "Rotaryskolen i D2250"

6 ROTARY Rotary International Rotarys motto: Rotary Norden Rotary Norge
Distrikt 2250 Årets motto: Rotary Klubb Klubb- vimpel "Rotaryskolen i D2250"

7 Rotaryåret 2008 - 2009 04.04.2017 "Rotaryskolen i D2250"
Bilde av klubbpresidenten Ove Sembsmoen Guvernør D-2250 John Kenny Verdenspresident NN President "Rotaryskolen i D2250"

8 Del 1: Rotary’s historie
Paul Percy Harris Advokat Chicago, USA Fikk idéen til en klubb med mennesker fra forskjellige yrker Gjenskape vennskap blant forretningsfolk Grunnlagt 23. februar 1905. Døde 1947 "Rotaryskolen i D2250"

9 Utbredelsen av Rotary ..startet i Midtvesten, i Chicago, Illinois, USA, og spredte seg raskt både innenfor USA og til andre land "Rotaryskolen i D2250"

10 Rotarys Etiske Lover Rotary’s Etiske Lover
vedtatt i 1915 viser Rotary’s lederskap i å bekjempe korrupsjon og unfair praksis i forretningslivet gjennom mange år "Rotaryskolen i D2250"

11 Yrkesklassifisering Du er ditt yrkes representant i Rotary -
Klassifiseringsbasert medlemskap var et av Rotary’s suksessrike kjennetegn og dannet grunnlaget for en svært sterk vekst de første årene Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke "Rotaryskolen i D2250"

12 The Rotary Foundation (TRF) ”Rotaryfondet”
”Ingen kan si hva Rotary vil bli i fremtiden, men en ting er sikkert: Hva Rotary blir i fremtiden er av- hengig av hva rotarianere gjør i dag” Arch Klumph "Rotaryskolen i D2250"

13 "Rotaryskolen i D2250"

14 I 2007 har en rukket en måloppnåelse på 99%
Rotary er den største ikke regjeringsbaserte bidragsyter til den globale utryddelsen av polio. Når polio er helt utryddet, vil Rotary ha brukt over 800 millioner US$ I 2007 har en rukket en måloppnåelse på 99% Hovedinnsatsen skjer nå i India og Nigeria. Fortsatt er det noen tilfeller i Pakistan og Afganistan 1985 2007 "Rotaryskolen i D2250"

15 Polio Cases 2006 2007 1,997 Non Endemic Pakistan Afghanistan India
790* Nigeria 2006 2007 "Rotaryskolen i D2250"

16 Polio Plus VÅR UTFORDRING FRAM TIL 31.12.2010:
SKAFFE TILVEIE 100 MILL US$ PÅ GLOBAL BASIS TIL POLIOPLUS KAMPANJEN FRA ROTARY. OPPRETTHOLDE OG GJERNE ØKE ANNUAL GIVING til TRF DELTA I DET PRAKTISKE ARBEIDET MED VAKSINASJON AV BARN PolioPlus er vår utfordring som rotarianere "Rotaryskolen i D2250"

17 New Commitments New Director-General, WHO
“We will complete polio eradication” Dr. Margaret Chan Acceptance speech 9 Nov 2006 "Rotaryskolen i D2250"

18 SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET!
"Rotaryskolen i D2250"

19 Rotary’s historie Ledere fra forskjellige foretak møtes regelmessig
Treffes i kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne Støtte hverandre i hederlig virksomhet En representant for hver bransje eller yrke Treffes hver uke på hverandres arbeidssted "Rotaryskolen i D2250"

20 Rotary’s historie forts.
Begynte med 4 En nordamerikaner, en tysk, en svensk og en irlandsk Med ulike yrker: En skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat Ulike religioner: Protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro Felles for alle: Innflyttere med behov for et vennskapelig miljø, gjensidig inspirasjon og støtte. "Rotaryskolen i D2250"

21 Rotary’s historie En representant fra hvert yrke
Treffes hver uke etter tur på hverandres arbeidssted Derfor kom navnet ROTARY Lære hverandres yrker Lære hverandre å kjenne Utveksle erfaringer Fremme vidsyn Øke forståelse og respekt Motto: ”Service above self” ”Å gagne andre” "Rotaryskolen i D2250"

22 Prinsipper Rotasjonsprinsippet Klassifikasjonsprinsippet Komitéarbeid
Alle verv (internasjonal, nasjonalt og lokalt) roterer hvert år. Rotaryåret går fra 1/7 – 30/6. Klassifikasjonsprinsippet Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon. Rotarianeren representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i yrket/bransjen. Komitéarbeid Alle medlemmer i en klubb skal delta i arbeidet i en komité. Møteplikt/møterett Alle klubber plikter å holde ett møte pr uke (unntatt helligdager/fridager), og enhver rotarianer plikter å delta på møtene. Krav: 50% fremmøte pr halvår Rotarianeren har møterett i hvilken som helst klubb i verden "Rotaryskolen i D2250"

23 Rotarys formål er å gagne andre
Dette målet søker vi å nå gjennom: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunn Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre "Rotaryskolen i D2250"

24 Om saker vi tenker, sier og gjør
”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” Om saker vi tenker, sier og gjør Er det sannhet? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? "Rotaryskolen i D2250"

25 Emblemet Første emblem fikk organisasjonen i Nåværende emblem med 24 tenner, 6 eker og kilespor stammer fra Emblemet skulle symbolisere ”Arbeid, ikke hvile”. Rotaryhjulet som jakkemerke identifiserer rotarianere i hele verden "Rotaryskolen i D2250"

26 Rotary milepæler 1905 Første Rotaryklubb stiftet i Chicago
1910 Første Rotary Convention 1910 Første klubb utenfor USA i Canada 1917 Rotary Foundation etableres 1932 ”4-spørsmåls-prøven” formulert Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 1947 Paul Harris dør 1965 Matching Grant & GSE 1985 ”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1989 Rotary åpnes for kvinner 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 2001 Klubb etablert 2005 Rotary’s 100 års jubileum Rotary Klubb stiftet DU blir rotarianer i "Rotaryskolen i D2250"

27 Rotary’s historie i Norge
Kom til Norge juni 1922 Først Kristiania Rotary Klubb Så Stavanger & Bergen 1924 Første Rotary Distrikt i 1927 Norge høyest rotarianer tetthet 7 distrikter 338 klubber med ca medlemmer H.M.Kong Harald æresguvernør "Rotaryskolen i D2250"

28 Æresguvernør - Paul Harris Fellow
Rotary NORGE 7 Distrikter 335 Klubber Medlemmer herav 1812 kvinner (14%) (Tall fra 2008) H.M. Kong Harald V Æresguvernør - Paul Harris Fellow "Rotaryskolen i D2250"

29 D-2270 Nordland Troms Finnmark Svalbard
D-2300 Hedemark Oppland Eda, Sverige D-2280 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag D-2310 Oslo Asker og Bærum Buskerud D-2250 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane D-2260 Østfold Akershus Årjãnge, Sverige D-2290 Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder "Rotaryskolen i D2250"

30 D2250 50 klubber 2050 medlemmer (290 kvinner) 04.04.2017
"Rotaryskolen i D2250"

31 Tjenesteområdene ”De fire avenyer”
Klubbtjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Internasjonal tjeneste ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” ”Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere” ”Å stille høye etisk krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid” ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” "Rotaryskolen i D2250"

32 Klubbtjenesten dreier seg om:
”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” Den omfatter aktiviteter som: Klassifikasjon Medlemskapsarbeid Programutvikling Opplysnings- og referatarbeid Kameratskapsaktiviteter og samarbeid Fest- og sosiale aktiviteter "Rotaryskolen i D2250"

33 Den omfatter aktiviteter som:
Samfunnstjenesten dreier seg om: ”Utarbeide og gjennomføre samfunnsnyttige prosjekter lokalt, nasjonal og internasjonalt” Vann, sult, helse Den omfatter aktiviteter som: Samfunnsarbeid Ungdomsarbeid Støtte til vanskeligstilte Miljøvern Prosjekter PolioPlus Yrkesmesser "Rotaryskolen i D2250"

34 Yrkestjenesten Yrkestjenesten den opprinnelige og grunnleggende idé i Rotary Kontakt over yrkesgrensene og høyning av den etiske standard var det Paul Harris søkte. Nobelprisvinneren Thomas Mann: ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?” "Rotaryskolen i D2250"

35 Internasjonal tjeneste dreier seg om:
”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Den omfatter aktiviteter som: Ungdomsutveksling GSE-utveksling Round trips Rotary Foundation Vennskapsarbeid Arena for ”nye landsmenn” Utvekslingsstudenter fra D-2250 "Rotaryskolen i D2250"

36 Rotary medlemmer/Rotarianere Hvem er de?
► Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider for å høyne livskvaliteten på hjemsted og i verden ► Medlemmene skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat og offentlig næringsliv ► Er medlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er åpne for alle kulturer, etniske grupper og tro "Rotaryskolen i D2250"

37 Rotary i dag Ca. 1,2 millioner medlemmer Ca. 32.000 Rotary klubber
Ca. 165 land Kvinner ble medlemmer først i 1987. Den kategori i Rotary som vokser hurtigst. Ca kvinnelige klubbpresidenter Vårt distrikt hadde sin første kvinnelige Guvernør i 2006/07. "Rotaryskolen i D2250"

38 INTERACT: ROTARACT: INNER WHEEL:
For ungdom mellom 14 og 18 år Dvs Ungdomsskolen og Videregående skole Motto:”Moro med mening” 7172 klubber, medlemmer i 108 land I 1998 var det en Interact-klubb i Lillesand, men den er nå lagt ned ROTARACT: For unge mennesker mellom 18 og 30 år. Motto: ”Bygge vennskap gjennom tjeneste” 6554 klubber, medlemmer i 146 land Klubber i vårt distrikt: Grenland RTC, Larvik RTC INNER WHEEL: For kvinner som er relatert til rotarianere (kone, datter, svigerdatter etc) Motto: Stort sett det samme som Rotary 98 klubber, 2200 medlemmer i Norge medlemmer internasjonalt i 100 land. "Rotaryskolen i D2250"

39 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb
Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE "Rotaryskolen i D2250"

40 Del 2: ............. Rotary Klubb Klubbens banner 04.04.2017
"Rotaryskolen i D2250"

41 Bilde fra charterfersten
ROTARY KLUBB Klubb- vimpel Bilde fra charterfersten Charterdato Charterklubb Første kvinnelige medlem i .... medlemmer ( ... kvinner og ... menn) Møte tid: dag kl Sted: "Rotaryskolen i D2250"

42 Kart Bilde av møtelokalet 04.04.2017 "Rotaryskolen i D2250"
Klubb- vimpel Kart Bilde av møtelokalet "Rotaryskolen i D2250"

43 AKTIVITETER: .......... ROTARY KLUBB
Klubb- vimpel AKTIVITETER: Sett inn aktiviteter/prosjekter som klubben har gjennomført og/eller driver med ..... "Rotaryskolen i D2250"

44 UTVEKSLINGSSTUDENTER:
ROTARY KLUBB Klubb- vimpel UTVEKSLINGSSTUDENTER: ....(årstall)...: (Navn på student) til (land) ...... ..... "Rotaryskolen i D2250"

45 ........ ROTARY KLUBB Møteprogram BEDRIFTSBESØK: FOREDRAGSHOLDERE:
Klubb- vimpel Møteprogram FOREDRAGSHOLDERE: ..... …. .... BEDRIFTSBESØK: ..... (Sett inn eksempler) "Rotaryskolen i D2250"

46 ......... Rotary Klubb MEDLEMMENE Medlems- utviklig og kameratskap
Klubb- vimpel Medlems- utviklig og kameratskap Kommuni- kasjon og opplæring Service- prosjekter The Rotary Foundation TRF Møte- programmer ??? MEDLEMMENE "Rotaryskolen i D2250"

47 Formål Å lære våre medmennesker å kjenne.
Klubb- vimpel Å lære våre medmennesker å kjenne. Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. "Rotaryskolen i D2250"

48 ............ RKs komitéstruktur Styret The Rotary Foundation (TRF)
Klubb- vimpel Styret Arbeidsutv. The Rotary Foundation (TRF) Kommunikasjon og opplæring Medlemsutvikling og kameratskap Møte- programmer Serviceprosjekter ?? "Rotaryskolen i D2250"

49 Bilde av årets president
Styret Klubb- vimpel Bilde av årets president president Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse. "Rotaryskolen i D2250"

50 Hovedmål Klubb- vimpel Rotary Klubb skal være en veldrevet, inkluderende og engasjert rotaryklubb med bred aktivitet som favner alle medlemmers interesse gjennom prosjekter, programmer og samfunnsengasjement i tråd med Rotarys ånd og profil. Rotary Klubb skal gjennom humanitær aktivitet på ulike innsatsområder leve opp til Rotarys motto om å gagne andre (”Service above self”) Rotary Klubb skal som fundament for all virksomhet ha en kvalitet i klubbens indre liv som fremmer trivsel og motiverer til deltagelse. ..... "Rotaryskolen i D2250"

51 Tjenester - Komitéer - Prosjekter
Styret Kommunikasjon og opplæring Medlemskaps- utvikling og opplæring Serviceprosjekt The Rotary Foundation TRF STYRET (matriseorganisring)… Klubbtjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Internasjonal tjeneste Komitéene har MEDLEMMER, Tjenestene har OPPDRAG PROSJEKTER = Oppdrag + medlemmer "Rotaryskolen i D2250"

52 Komitéene har medlemmer Tjenestene har oppdrag
Styret Komm/ Oppl. Medl/ Kam. Service- Prosj. TRF Klubb- tjeneste Registrering Fremmøte Program 3-års plan Referater Internt ”blad” Kvartalsbrev Rotary Norden Medlemsutvikling Beholde medl Kam.skaps arbeid Møteforberedelse Skaffe midler Annual giving Yrkes- Plassering av gjester RYLA Rotaryskolen Intercity arbeid Klassifikasjon Fadderoppgaver Nye medlemmer Yrkesveiledning Funks.h i arb.livet Innvandrere Mentorprogram GSE Samfunn- Info int/eks om prosjektene Innvandrere integrasjon Eldre medl. transport Hum.prosjekter lokale nasjonale Handycamp Inter-nasjonal Vennskaps- klubber Medlemmer fra internasjonale miljøet Hum.prosjekter Internasjonale Ungdomsutv Roundtripp (Eksempel på oppsett) "Rotaryskolen i D2250"

53 Verdt å legge merke til:
Rotary er ikke ment å være et ”folkeakademi”, der vi sitter avslappet og tilbakelent og lar oss underholde av foredrag. Rotary er en yrkesbasert og tjenesteytende organisasjon Der formålet er å gagne andre "Rotaryskolen i D2250"

54 Del 3: Komitearbeidet i ........ RK
Klubb- vimpel Bilde fra et komitemøte "Rotaryskolen i D2250"

55 Komité for Medlemsutvikling og kameratskap
Klubb- vimpel Komité for Medlemsutvikling og kameratskap Bilde av komiteleder leder Sikre medlemmene trivsel i klubben gjennom gode lokaler, gode programmer, ekskursjoner, prosjektengasjementer og at klubben og medlemmene lever opp til de forutsetninger som er lagt for Rotarys virke sentralt og lokalt. "Rotaryskolen i D2250"

56 Oppgaver Planlegge og gjennomføre aktiviteter av sosial karakter
Utarbeide en håndbok Kameratskapskomiteens oppgaver Medlemsutvikling og rekruttering Arbeidet med rekruttering må ha særlig fokus "Rotaryskolen i D2250"

57 Komité for Kommunikasjon og opplæring
Klubb- vimpel Bilde av komiteleder leder "Rotaryskolen i D2250"

58 Oppgaver Referentkorps Utarbeide klubbens egen ”Rotaryskole”
Avholde et kurs (R-skolen, Ung-leder o.l) Lage en markedsplan for arbeidet basert på klubbens program og aktiviteter samt tildelinger av PHF og ”Ildsjelprisen” m.v. Markedsføre aktiviteter, åpne møter, pristildelinger, prosjekter, yrkesmessen etc Drive- og utvikle klubbens websider "Rotaryskolen i D2250"

59 Komité for The Rotary Foundation ”Rotary-fondet”
Klubb- vimpel Bilde av komiteleder leder Fremme forståelse og vennskap mellom mennesker fra ulike nasjoner "Rotaryskolen i D2250"

60 Formål Målet for Rotaryfondet er å støtte RI’s bestrebelser på å nå Rotary’s mål om bedre internasjonal forståelse og fred - gjennom lokale, nasjonale og internasjonale, humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle programmer. Fondet fordeler nå over 800 mill. kroner årlig world wide. "Rotaryskolen i D2250"

61 Polio+ Mer enn en million Rotaryanere
har på frivillig basis brukt tid og personlige ressurser for å hjelpe til med å vaksinere barn i 122 land mot polio "Rotaryskolen i D2250"

62 Rotary vil finne nye muligheter til å yte sine humanitære tjenester og til å bygge broer for bedre internasjonal forståelse "Rotaryskolen i D2250"

63 Sykehus Rullestoler HIV/AIDs prosjekter Vannpumper 04.04.2017
"Rotaryskolen i D2250"

64 Matching Grant Kontakt: Erik Hjorth, Bergenhus RK
Finansieringen av et konkret prosjekt består av DDF midler og midler fra World fund. TRF skyter inn like mye World Fund midler som Distriktet satser DDF midler. I tillegg kan klubb og distrikt skyte inn ekstra midler i prosjektet, da skyter TRF inn en sum som tilsvarer halvparten av ekstramidlene. På denne måten kan en finansiere relativt store prosjekter. "Rotaryskolen i D2250"

65 Komité for Serviceprosjekter
Klubb- vimpel Bilde av komiteleder leder Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. "Rotaryskolen i D2250"

66 Oppgaver Oppgaver som Samfunnskomitéen, Yrkeskomitéen og Yrkesmessekomitéen har hatt. RYLA seminaret for unge ledere Finne verdige kandidater til ”Frivillighetsprisen”. Lokale prosjekter. "Rotaryskolen i D2250"

67 Yrkestjenesten dreier seg om
Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt for alt nyttig arbeid Den omfatter aktiviteter som: Yrkesrelaterte tiltak Yrkesetikk Yrkesopplysning Karriereutvikling Yrkesmiljø Kompetanseheving "Rotaryskolen i D2250"

68 Lederopplæring for ungdom
"Rotaryskolen i D2250"

69 Rotary Youth Leadership Award
RYLA-seminarene Verdens fremtid er avhengig av utviklingen av dagens ungdom. Det er hos dagens ungdom vi finner morgendagens ledere Her har Rotary et ansvar! Program som understreker lederskapets betydning, og motiverer til lederansvar Målgruppe: Ungdom år ”som har vist initiativ, evne og vilje til lederansvar i speider, idrett, musikkorps elevråd etc” Form: Forelesning, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og sosialt samvær. "Rotaryskolen i D2250"

70 Komité for Møteprogrammer
Klubb- vimpel Bilde av komiteleder leder Undersøkelse viser at trivsel og engasjement i klubben henger nøye sammen med møtenes innhold "Rotaryskolen i D2250"

71 Program for klubbmøtene
Klubb- vimpel Program for klubbmøtene Sett inn bilde av møteprogrammet for halvåret eller året Gode foredragsholdere Spise & Prate - møter Bedriftsbesøk Sosiale aktiviteter ”3-min” "Rotaryskolen i D2250"

72 Komité for The Rotary Foundation
Klubb- vimpel Bilde av komiteleder leder Planlegge og gjennomføre tiltak og prosjekter som gagner Rotary både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Prosjektene skal ta hensyn til klubbens økonomi og kapasitet "Rotaryskolen i D2250"

73 Oppgaver Ungdomsutveksling GSE-team HandiCamp Georgiastipend
Internasjonale prosjekter "Rotaryskolen i D2250"

74 UNGDOMSUTVEKSLING En elev fra RK En elev til RK Skoleåret 2008/09 (Europa og USA) Januar 2009 – desember 2010 (Enkelte land på den sydlige halvkule f.eks. Australia) "Rotaryskolen i D2250"

75 KVALIFIKASJONER Mellom 16 og 18 år ved utreise
Avsluttet 1. eller 2. klasse (AF) i videregående skole Være skolemessig blant klassens beste tredjedel Sosial og utadvendt "Rotaryskolen i D2250"

76 PRAKTISKE FORHOLD Deltaker betaler selv reise tur/retur, forsikring og noen felleskostnader. Vertsfamiliene dekker opphold. Rotary dekker språkkurs, skolegang, utgifter til fellessamlinger og lommepenger Studentene bor 3-4 måneder hos 3 verts-familier i løpet av året. Hver student skal ha en lokal rådgiver blant Rotarys medlemmer i vertsklubben. Studenten går på skole og innretter seg som familiemedlem i vertsfamilien. "Rotaryskolen i D2250"

77 UTVEKSLINGSLAND USA, Canada, Mexico, Ecuador, Brasil, Tyskland, Sveits, Spania, Frankrike, Taiwan, Japan, Australia, New Zealand, Sør-Afrika – og flere land kan komme til. Da dette er et gjensidig utvekslingsprogram får en ikke endelig svar på hvilket land en kan reise til før hele søknadsprosessen er ferdig. "Rotaryskolen i D2250"

78 2. GSE-team (Group Study Exchange)
Tidligere GSE-team til RK: Tidligere GSE-deltakere fra RK: "Rotaryskolen i D2250"

79 GSE team fra D-1150 Wales 14. Mai – 19. Juni 2004 04.04.2017
Dennis Payne John Harrhy Team Leader Cwmbran Club Mark Nott Sandra Ashton Lisa Boyes "Rotaryskolen i D2250"

80 3. Handicamp (sommerleir)
”Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter.” ”Den enkelte deltaker skal erfare at det går an å tøye grenser som han/hun tidligere trodde var umulige” Ungdom i alder 18 – 28 år En funksjonshemmet og en ikke-funksjonsh. fra hver klubb 14 dager i sommerferien 2007 Leirspråket er engelsk "Rotaryskolen i D2250"

81 HandiCamp 2004 "Rotaryskolen i D2250"

82 Georgia Rotary Student Program (GRSP)
4. Georgiastipendet Georgia Rotary Student Program (GRSP) Ca. 85 stipend til ungdom fra hele verden Normalt får Norge 4 – 10 plasser Ett års studie i Georgia, USA Hvert stipend dekker studieutgifter, studentbolig, mat og litt lommepenger Kandidaten dekker selv reise t/r Aldergrensen er 18 – 24 år "Rotaryskolen i D2250"

83 5. Klubbens internasjonale prosjekter
Tidligere prosjektstøtte: Prosjektstøtte i dag: "Rotaryskolen i D2250"

84 Andre internasjonale R-prosjekter
Humanitære program: PolioPlus, 3-H Programmene (Health, Hunger and Humanity), Matching Grant, Individual Grants Utdannings- og kulturelle program: Ambassadorial Scholarship, Stipend for universitetes lærer, Rotary Centers for International Studies, GSE (Group Study Exchange) Rotary Recreation and Vocational Fellowship Ulike Rotary-treff av fritids- eller yrkesmessig karakter "Rotaryskolen i D2250"

85 INFORMASJON Om ............. RK: Om Rotary: www...................no
Månedsbrev Om RK: Klubb- vimpel Distrikt 2250: Rotary Vest Rotay Norge: Rotary Norden Rotary International: Om Rotary: "Rotaryskolen i D2250"

86 ......... Rotary Klubb Du ønskes med dette velkommen i 04.04.2017
Klubbvimpel "Rotaryskolen i D2250"


Laste ned ppt "”Rotaryskolen i D-2250” Denne presentasjonen er laget med tanke på å presentere Rotary for potensielle medlemmer og lage kurs for nye medlemmer. Hele kurset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google