Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status UiS uteksaminerer ca. 1500 kandidater pr. år. Av disse er: 400 lærere/pedagoger (alle nivå og kategorier) 300 ingeniører/sivilingeniører 160 sykepleiere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status UiS uteksaminerer ca. 1500 kandidater pr. år. Av disse er: 400 lærere/pedagoger (alle nivå og kategorier) 300 ingeniører/sivilingeniører 160 sykepleiere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status UiS uteksaminerer ca. 1500 kandidater pr. år. Av disse er: 400 lærere/pedagoger (alle nivå og kategorier) 300 ingeniører/sivilingeniører 160 sykepleiere 90 barnevernspedagoger 85 sosionomer Vi utfører flere hundre små og store prosjekt Vi er nyttige! Kilder: DBH og Samordna opptak

2 Flittige studenter og mange søkere Studentene ved UiS tar mange studiepoeng, snitt 45,3; nest best blant universitetene Tilbud om studieplass til 3034 søkere; av 4302 primærsøkere i SO Mastergradssøkere øker, og godt kvalifiserte søkere Master i bl.a Byutvikling & Urban design, Petroleumsteknologi, Industriell økonomi, økning på 18, 41 og 38 %. Sistnevnte; poenggrense 58,8 Journalist og Fjernsyn og multimedie; høye krav Økning i økonomisstudiene også i år HUM; idrett, kunst/håndverk og drama, høye krav Nedgang:Sykepleie, lærer, barnevern. Men fylt opp. Internasjonale studenter: Økning fra 190 til 219

3 NYE STUDIER Master i Barnehagevitenskap Master i Anvendt Finans (spesialisering) Master i Petroleumsgeologi (spesialisering) Master i Miljøteknologi (spesialiering) Års-studium spansk

4 DE 10 MEST SØKTE STUDIENE (primærsøkere) 1. Økonomi og administrasjon, bachelor (418) 2. Sykepleierutdanning (390) 3. Samfunnsfag med personalledelse, bachelor (223) 4. Sosialt arbeid, bachelor (206) 5. Allmennlærerutdanning (205) 6. Førskolelærerutdanning (194) 7. Barnevern, bachelor (185) 8. Reiselivsledelse, bachelor (166) 9. Journalistutdanning, bachelor (139) 10. Regnskap og revisjon, bachelor (125)

5 Vanskeligst å komme inn på (poenggrenser ordinær kvote): 1. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. (58,8) 2. Journalist, bachelor (57,2) 3. Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. (56,3) 4. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor (55,5) 5. Petroleumsteknologi, bachelor (53,3) 6. Kroppsøving/idrett, årsstudium (52,1) 7. Offshore teknologi – Industriell tekn. og driftsledelse, master i teknologi/siv.ing. (51,1) 8. Økonomi og administrasjon, bachelor (50,9) 9. Kunst og håndverk, årsstudium (50,8) 10. Offshore teknologi – Offshore systemer, master i teknologi/siv.ing. (50,2)

6 Organisatorisk tilrettelegging for Universitetet i Stavanger

7 Tilrettelegging for studentene ”Studentbyen Stavanger” Vi trenger flere studenter. For å få flere studenter må vi ha et godt studentmiljø og en spennende og god studentby Men - for å få en spennende og pulserende studentby må vi ha flere studenter… (særlig utenbys og inter) Catch.. Og utfordring Styrinsggruppe (Sevland, Svele, Ramvi) og 4 del- prosjekt: Studentersamfunn/Folken Campushotell Et levende Campus UiS og studentene i Sentrum Gruppene leverer rapporter og innspill ut over høsten

8 Økonomiske rammer og tilrettelegging Ny fung øk.direktør, Eli Kolstø, og ny EVU-direktør, Marit Brandal. Budsjettprosessen; Hvileskjæret bort – statlig ramme rundt 5% økning fra i fjor..? Økt eksternfinansiering viktig – NFR og andre EFV gir økt FoU-aktivitet og økt overhead-dekning tilbake til instituttene – 15-20 mill i 2008? Gaver: Oppstart Senter for Innovasjonsforskning, Oppstart Anvendt Finans, Universitetsfondet 5 mill – utvikling av et senter for energi-miljø-klimaforskning Risavika Gass-senter, 25 aug, CO2 fangst og lagring, NFR søknader i sept. Nasjonalt miljøsenter

9 Organisasjonsutvikling Organisasjonsutviklingen er i tredje og siste fase i en prosess som begynte våren og sommeren 2006 Implementering av Fokusgruppenes arbeid - Informasjon og medvirkning - Administrasjon, studentservice og støttefunksjoner Vi må nå sørge for at det arbeidet som er nedlagt får en god oppfølging og implementering, bl.a: Midler til nye kontorsjefer på instituttnivå Instituttrådene samt reorganiserte fakultetsråd, er i gang og må få finen sin form Bruk rapportene fra Fokusgruppene!

10 Nå stiger trykket…. Studentene strømmer til, og apparatet står klart! (Takket være de som også har jobbet i sommer..): Student mottak Fadderordning All form for studentservice og studentfunksjoner – sentralt og på fakultet/institutt Alt satt opp til å fungere 100% fra dag 1. Dette kan vi! Bedre for hvert år!


Laste ned ppt "Status UiS uteksaminerer ca. 1500 kandidater pr. år. Av disse er: 400 lærere/pedagoger (alle nivå og kategorier) 300 ingeniører/sivilingeniører 160 sykepleiere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google