Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv. Norges største statlige høgskole l Om lag 11 000 studenter l 1100 tilsatte l Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv. Norges største statlige høgskole l Om lag 11 000 studenter l 1100 tilsatte l Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv

2 Norges største statlige høgskole l Om lag 11 000 studenter l 1100 tilsatte l Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen l Midt i Oslo sentrum l Landets største utvalg av profesjonsutdanninger l Norges fjerde største statlige utdanningsinstitusjon

3 Sju avdelinger l Avdeling for estetiske fag (EST) l Avdeling for helsefag (HF) l Avdeling for ingeniørutdanning (IU) l Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI) l Avdeling for lærerutdanning (LU) l Avdeling for samfunnsfag (SAM) l Avdeling for sykepleierutdanning (SU)

4 Mer enn 30 bachelorstudier l Anvendt datateknologi l Barnevern l Bibliotek- og informasjonsvitenskap l Bioingeniørfag l Drama og teaterkommunikasjon l Ergoterapi l Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk l Farmasi - reseptar l Fotojournalistikk l Fysioterapi l Fysioterapi - Mensendieck l Førskolelærerutdanning l Faglærer for tospråklige l Idrett, friluftsliv og helse l Ingeniørfag - Bygg - Data - Elektro - Energi og miljø i bygg - Bioteknologi og kjemi - Maskin l Informasjonsteknologi l Journalistikk l Kunst og design l Medier og kommunikasjon l Offentlig styring l Ortopediingeniørfag l Radiografi l Revisjonsfag l Sosialt arbeid l Sykepleie l Tannteknikk l Utviklingsstudier l Velferdsfag l Økonomi og administrasjon Yrkesutdanning l Allmennlærerutdanning

5 Masterstudier l Barnehagepedagogikk l Bibliotek- og informasjonsvitenskap l Biomedisin l Duodji (samisk kunsthåndverk) l Energi og miljø (inneklima) l Flerkulturell og internasjonal utdanning l Formgiving, kunst og håndverk l Grunnskoledidaktikk l Journalistikk l Internasjonal sosial- og helsepolitikk l Klinisk sykepleievitenskap l Nettverks- og systemadministrasjon l Rehabilitering l Sosialt arbeid l Styring og ledelse l Økonomi og administrasjon l Early Childhood Education and Care l International Education and Developement

6 Hovedtall fra HiOs virksomhet 20022003200420052006 Studenter 85759285101871058511009 Tilsatte Derav førstestillinger * 1050 179 1096 188 1096 205 1094 212 1151 236 Omsetning (mill. kroner) 7958579089801007 Studiepoeng- produksjon 69328388861386518405 * Professorer, førstestillinger og høgskoledosenter

7 Forskning og utvikling Fra undervisningsinstitusjon til FoU-institusjon l Fra 12% av faglige ressurser til FoU i 1995 til 25% i 2000 l Faglig miljøbygging blir prioritert framfor isolerte prosjekter l Teknisk utstyr framfor mer personale l Studierelevant FoU framfor grunnforskning og mer generell kunnskapsbygging

8 FoU l Over 40 professorstillinger l 35% av undervisnings- og forskningspersonalet har 1. stillings- kompetanse l Nye masterstudier og professorstillinger er planlagt

9 Behovs- og brukerrettet FoU- virksomhet l Tre forskningsprogrammer 1.Helse, omsorg og velferd 2.Kommunikasjon, læring, oppvekst og kultur 3.Teknologi, design og miljø  Såkornmidler  Forskningsleder

10 Teknologi, Design og Miljø -TDM - Tverrfaglig forskningsprogram - Avdelingsovergripende - - Knytte sammen forskere/fagmiljøer ved: -Ingeniørutdanningen -Helsefag -Estetiske fag -Lærerutdanningen

11 Høgskolen i Oslo Avdeling for ingeniørutdanning IU

12 Fakta om IU Har vært teknisk utdanning i lokalene i Vika siden 1873 til juni 07 Ca 1400 studenter og ca 110 tilsatte, hvorav ca 75 i vitenskapelige stillinger Juni 07 flyttet vi til Pilestredet 35 Fra Vika, inntil juni 07

13 l Pilestredet 35 Kvartalet Pilestredet 35 bygges ut for Høyskolen i Oslo, tilsammen 28.000 m2. Eksisterende bygg renoveres og det bygges nytt, ca 10.000 m2.

14 Til P 35 etter juni 07

15 Om avdelingen l 1400 studenter l 110 ansatte l Organisert i 4 studielederområder –Data/allmennfag –Bygg –Elektro/Maskin –Kjemi/Energi og miljø

16 Forkurs Ett-årig forkurs for bl.a. de som ikke har nok teoretisk bakgrunn fra videregående skole 3-terminsordning for de som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk Bachelorstudier Bygg Energi og miljø (i bygg) Bioteknologi og kjemi Data / IT / Anvendt datateknologi Elektro Maskin

17

18 Søkertall - primærsøkere Studieprogram20032004200520062007 Totalt10571193125015501796 Bachelor i anvendt datateknologi 101168145 Bachelor i informasjonsteknologi147163575884 Bachelor i ingeniørfag – bioteknologi og kjemi2836322846 Bachelor i ingeniørfag – bygg145167188252253 Bachelor i ingeniørfag – data137102848298 Bachelor i ingeniørfag – elektro92119103113124 Bachelor i ingeniørfag – energi og miljø3435335349 Bachelor i ingeniørfag – maskin3650 55105 Forkurs til ingeniørutdanning228304374469584 3-terminsordning ved ingeniørutdanningen210217228272308

19 Inntakstall Studieprogram200220032004200520062007 Totalt566613655580670646 Bachelor i anvendt datateknologi 728886 Bachelor i informasjonsteknologi39105128324648 Bachelor i ingeniørfag – bioteknologi og kjemi30 3732 34 Bachelor i ingeniørfag – bygg103128130114133149 Bachelor i ingeniørfag – data1569874706566 Bachelor i ingeniørfag – elektro697294799274 Bachelor i ingeniørfag – energi og miljø424335415144 Bachelor i ingeniørfag – maskin413955376555 Forkurs til ingeniørutdanning86981021039890

20 Kommende strategiperiode l Strategiplan på høring; Styret i HiO har gitt sin tilslutning til –Forskning og utvikling, FoU –Flerkulturelt studiemiljø l IU ønsker i tillegg å fokusere på gjennomstrømning av studenter l Etablering av ny studieretning i Medisinsk teknologi

21 Utfordringer l Etablering etter flytting til nye lokaler l Integrere teori og praksis –lab-aktivitet –eksternt samarbeid l Søknad til studier l Søknad til stillinger –Vitenskapelig ansatte –Laboratoriepersonell l Gjennomstrømning av studenter

22 Åpen dag l 6. mars 2008 i P52 l Åpent for elever i videregående skole og andre interesserte

23 Mastergrader og videreutdanning -IU l Mastergrad i System og nettverksadministrasjon l Mastergrad i Energi og miljø (fra 2007) ………… l Overgangsordninger til NTNU l Overgangsordninger til Universitetet i Oslo, Universitet for Biovitensakp og Miljø på Ås l Mastergrader i utlandet og andre norske læresteder

24 Utenlandsopphold Mange samarbeidspartnere i land som: l Storbritannia, Tyskland, Portugal, Spania, Finland,Hellas, Belgia, Frankrike, Danmark og Sverige. l I Australia, USA og Irland har vi også inngått avtaler + Mexico og Brazil m.fl. l Erasmus og Norplus (programmer) l EPS (European Project Semester)

25 www.hio.no/iu


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv. Norges største statlige høgskole l Om lag 11 000 studenter l 1100 tilsatte l Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google