Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnelederkurs i Telemark 2003 Lørdag 20. September 10.00-15.00 Gulset kirke, Skien Hovedforedrag: dramapedagog Arild Brun Svendsen To valgfrie seminarer:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnelederkurs i Telemark 2003 Lørdag 20. September 10.00-15.00 Gulset kirke, Skien Hovedforedrag: dramapedagog Arild Brun Svendsen To valgfrie seminarer:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnelederkurs i Telemark 2003 Lørdag 20. September 10.00-15.00 Gulset kirke, Skien Hovedforedrag: dramapedagog Arild Brun Svendsen To valgfrie seminarer: 1. Arild Brun Svendsen: ”Kreativ forkynnelse for barn” 2. Kari Ripegutu: ”Barn i sorg og krise” ”Maria og barnet” Donatello

2 Påmelding: Navn:…………………………………… Navn på organisasjon/menighet: ……………………………………………………. Adresse/tlf: …………………………………………………… Navn:……………………………………… Navn på organisasjon/menighet: ……………………………………………………. Adresse/tlf: ……………………………………………………. Navn:……………………………………… Navn på organisasjon/menighet ……………………………………………………. Adresse/tlf: ……………………………………………………. Jeg melder meg på følgende seminar: Sett X og skriv navn, hvis dere er flere. 1. Forkynnelse for barn ……………………………………… 2. Barn i sorg og krise ……………………………………….

3 Program 09.30-10.00: Registrering/betaling. Kaffe/frukt 10.00-10.15: Åpningsord 10.15-12.00: Hovedforedrag: v/Arild Brun Svendsen 12.00-13.15: Lunsj m/bevertning. Presentasjon, salg og utstilling av materiell fra organisasjonene. 13. 15-15.00: To valgfrie seminarer 15.00: Slutt Påmelding: Innen onsdag 10. september til: Agder bispedømmekontor V/Torun Pedersen, Markensgt. 13, 4611 Kristiansand Tlf 38105124 E-post: torun.pedersen@kirken.no NB! Husk å krysse av på siste side for hvilket seminar du velger! Sted: Gulset kirke, Gulsetveien 165, Skien Kursavgift: kr 120,- (Søk gjerne menighetsrådet om dekning – betaling ved fremmøte) Barnelederne i det kontinuerlige barnearbeidet er en viktig ressurs for dåpsopplæringen i menigheten. Vi er glade for at vi kan ønske dere velkommen til kursdag og håper at kurset vil gi ny inspirasjon og hjelp i det arbeidet dere står i.

4 Hovedinnlegg for alle10.15-12.00: Arild Brun Svendsen barnekonsulent, utdannet dramapedagog. Han har arbeidet mye med å levendegjøre forkynnelsen for barn. Han er også opptatt av hvordan vi skal nå dagens barn med budskapet om den kristne tro. Hovedinnlegg: ”Gå derfor ut…./Utadrettet barnearbeid.” Problemstillinger som blir tatt opp: Hvorfor skal vi gå ut? Hvem skal vi gå til? Hva hindrer vekst? Hvordan se våre muligheter? Valgfrie seminarer: 1. Arild Brun Svendsen: ”Forkynnelse for barn” Praktisk tilrettelegging av enkle andakter. Bruk av virkemidler. Fokus på budskapet. 2. Kari Ripegutu: ”Barn i sorg og krise”. Vi møter stadig barn som sliter med mange ting. Det er viktig at vi kan møte dem på en god måte - også gjennom barnearbeidet. Kari Ripegutu vil dele av sine erfaringer på dette området. ”Alle barn er A-barn” Arrangør: Agder bispedømmeråd i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap, Normisjon, Telemark søndagsskolekrets, KFUK/KFUM, Norsk Luthersk Misjonssamband


Laste ned ppt "Barnelederkurs i Telemark 2003 Lørdag 20. September 10.00-15.00 Gulset kirke, Skien Hovedforedrag: dramapedagog Arild Brun Svendsen To valgfrie seminarer:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google