Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilgjengelige miljødata for prediksjonsmodellering Vegar Bakkestuen NHM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilgjengelige miljødata for prediksjonsmodellering Vegar Bakkestuen NHM."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilgjengelige miljødata for prediksjonsmodellering Vegar Bakkestuen NHM

2 Globalt tilgjenglige data  Fritt tilgjenglig og nedlastbart på nett: –Høydeinformasjon, 1 km oppløsning (HYDRO1k Elevation Derivative Database): http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/ hydro/index.html) http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/ hydro/index.html http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/ hydro/index.html –Klimainformasjon, 1 – 10 km oppløsning, WordClim: http://www.worldclim.org/

3 Eksempler globale kart

4 Romferge data Høydedata fra ca. 60 grader nord til 60 grader sør. Oppløsning ca 30 meter. Nedlastbart fra: http://www2.jpl.nasa.g ov/srtm/

5 Norge digitalt - Basis data Ulike typer data er tilgjengelig gjennom Norge digitalt og Geovekst-samarbeidet. Basis geodata inkluderer bl.a:  Nasjonale kartdataserier fra Statens kartverk  Vegdatabaser mv  Administrative områder  Stedsnavn  Flyfoto og satellittbilder  Eiendsomsinformasjon  Sjøkart og dybdedata

6 BAAT  BAAT – Bruker Autentisering, Autorisasjon og Telling, fra 2.1. 2007  BAAT iverksettes fra 2.1. 2007. Dette betyr at alle Norge digitalt-parter må registrere seg for å kunne laste ned data og for å kunne benytte WMS og andre tjenester fra Kartverket/Geovekst. BAAT – Bruker Autentisering, Autorisasjon og Telling – er et system for å kontrollere brukeres tilgang til online ressurser fra Statens kartverk. Dette er et pålegg i forbindelse med Norge digitalt. Systemet skal brukes for får å autorisere og kontrollere partenes bruk av basis geodata i Norge digitalt. BAAT påvirker oppsettet av kommunikasjonen mellom partenes applikasjoner og de tjenester som tilbys fra Statens kartverk. Sluttbrukere av partenes applikasjoner trenger ikke å forholde seg til BAAT. Vi anbefaler partene å ta kontakt med sin systemleverandør for nærmere informasjon om nødvendige tekniske tilpasninger. Det understrekes at BAAT bare kontrollerer basis geodata fra Statens kartverk og at tematiske geodata fra de øvrige partene ikke berøres.

7 Norge digitalt - Temadata Temadata innbefatter data som ikke inkluderes som del av basis geodata. Temadata inkluderer bl.a:  plandata, kommuneplaner, reguleringsplaner mv  mijødata, geologi, biomangfold, vern osv.  ressursdata, som jord- og skogbruksressurser, fiskeriressurser mv  samfunnssikkerhetsdata, som fareområder for flom og skred, besredskapsressurser  befolkningsdata  andre tema

8 Regionalt tilgjengelige kart i Norge for prediksjonsmodellering  Mer enn 80 (kanskje 100) forskjellige kartlag tilgjengelig for prediksjonsmodellering –Klima (for eksempel månedsmiddel gjennomsnittelig temperatur og nedbør i 1km oppløsning) –Topografi (ulike avledninger og indekser i 25 m oppløsning) –Hydrologi (for eksempel avrenning og evapotranspirasjon i 1 km oppløsning) –Geologi (Jord og berggrunn, 1: 250 000) –Menneskelig påvirkning (Veier, bebygde områder, jordbruk osv.) –Økosystemalder

9 AbbreviationFull name Data source and resolution Explanation and zonalstatstic Elev Elevation Based on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities, Norway). Resolution: 100x100 meter. The DEM is interpolated from contour lines of 20 m resolution from the national map series N50 (National Mapping Authorities). Zonalstatistic: mean. ElevRelRefElevation relative reliefBased on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. Defined as the difference between maximum and minimum elevation in each grid square. Zonalstatistic: range. Slope Based on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. Calculated as the maximum elevation difference from a target cell to any of its neighbouring squares. Calculated in ArcView Spatial Analyst 2.0. Zonalstatistic: mean. SlopeTerrVarSlope terrain variationBased on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. Defined as the standard deviation of observed slopes for the grid cell Calculated in ArcView Spatial Analyst. Zonalstatistic: standard deviation. PlanCurvPlan curvatureBased on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. First derivative of aspect, shows where aspect changes most/least. Calculated in ArcView Spatial Analyst. Zonalstatistic: mean. ProfCurvProfile curvatureBased on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. First derivative of slope, shows where slope changes most/least. Calculated in ArcView Spatial Analyst. Zonalstatistic: mean. CurvCurvatureBased on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. Calculated by standard option in ArcView Spatial Analyst 2.0. Positive curvature indicates that the surface is upwardly convex at that cell, a negative curvature indicates that the surface is upwardly concave and value of zero indicates that the surface is flat. Zonalstatistic: mean. RadHeatIndexRadiation heat indexBased on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. Calculated by the following formulae: tan (slope) x cos (aspect) (T. Økland 1996). Calculated in ArcView Spatial Analyst 2.0. Zonalstatistic: mean. AspUnFavAspect unfavourabilityBased on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. Expressed as deviation from SSW (225gradianes/202,5grades) (T. Økland 1996). Calculated in ArcView Spatial Analyst 2.0. Zonalstatistic: mean. TerrRuggTerrain ruggedness.Based on the '100 meter resolution digital elevation model' (DEM) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolution: 100x100 meter. Expresses the amount of elevation difference between adjacent cells (Riley et al. 1999). Calculated by the standard procedure TRI in ArcView GIS 9.1. Zonalstatistic: mean. PAnn, PJan, PFeb, PMar, PApr, PMay, PJun, PJul, PAug, PSep, POct, PNov, PDes Annual precipitation. January precipitation. Etc. Maps of annual and monthly mean values for precipitation, based on the 1961-90 normal, were estimated applying a residual kriging approach, including topographical information in the interpolation procedure, on station data (Tveito et al., 1997). Resolutions: 1x1 km. Zonalstatistic: mean.

10 TAnn, TJan, TFeb, TMar, TApr, TMay, TJun, TJul, TAug, TSep, TOct, TNov, TDec Annual temperature. January temperature. Etc. Maps of annual and monthly mean values for temperature, based on the 1961-90 normal, were estimated applying a residual kriging approach, including topographical information in the interpolation procedure, on station data (Tveito et al., 2000). Resolutions: 1x1 km. Zonalstatistic: mean. Evap, Runoff, RunoffCorrPre Evapotranpiration, hydrological runoff and runoff corrected precipitation, Based on the 1961-90 normal and estimated by applying a residual kriging approach, including topographical information in the interpolation procedure, on station data (Beldring et al., 2002). Resolutions: 1x1 km. Zonalstatistic: mean. GS, GDDGrowing season and growing degree days.The growing season map, defined as number of days with average temperature above 5ºC and growing degree days map, defined as accumulated degree sum above a defined reference temperature, here 5ºC, based on the 1961-90 normal, were estimated applying a residual kriging approach, including topographical information in the interpolation procedure, on station data (Skaugen and Tveito 2002). Resolutions: 1x1 km. Zonalstatistic: mean. Rdd100, Rdd010, Rdd001 No. of days with precipitation threshold above 10mm, 1mm and 0.1 mm. Maps of number of days with precipitation, based on the 1961-90 normal, above certain thresholds were interpolated from 355 stations all over Norway (Tveito et al., 2001). Resolutions: 1x1 km. Zonalstatistic: mean. GeoRichGeological richnessCalculated from the geology map (Sigmond 1985) in scale 1:1 000 000, classified as a 4-state ordinal variable expressing increasing mineral nutrient availability to biota in to 4 classes with increasing importance of nutrient availability to biota. Rasterized to 1x1 km resolution. Zonalstatistic: mean. Snowdays, LastSnowNumber of days with snowcover and last day with snow cover. Rasterized from vector format maps (Bjørbæk 1993) in scale 1:7 000 000. Rasterized to 1x1 km resolution. Zonalstatistic: mean. RadJan, RadApr, RadJul, RadOct January radiation. April radiation. Etc.Maps of estimated potential solar irradiance in months January, April, July and October (Aune 1993b) were rasterized from vector format maps in scale 1:7000000. Rasterized to 1x1 km resolution. Zonalstatistic: mean. DistCoast, DistOceanDistance to coast line. Distance to open ocean. Based on the digital map series N250 (1:250 000)) from Statens kartverk (National Mapping Authorities). Resolutions: 1x1 km. Calculated by standard option in ArcView Spatial Analyst 2.0. Zonalstatistic: mean. ConradThe continentality index of Conrad, k.Calculated according to following formulae: where A is the difference between the mean temperature (°C) of the warmest and coldest months and φ is the latitude of the place in question (Conrad 1946). Resolutions: 1x1 km. Zonalstatistic: mean.

11 Vintertemperatur

12 Lokal skala  Interpolasjon fra ØK (N5) koter gir 10 meter oppløsning

13 På lokal skala kan verdifull informasjon komme fra fjernmåling  Flyfoto –historiske (tilbake til 1940-50 tallet) –Multispektrale (flere bånd, også IR)  Satellitt – høyoppløselige, 1 meter oppløsning – mange har multispektrale bånd  LIDAR –Mulighet for høyoppløselige, ikke interpolerte høydemodeller

14

15 Mikroskala  Dataene må stort sett kartlegges selv

16 WMS og Norge digitalt  http://www.geonorg e.no/tjenestekatalog /register http://www.geonorg e.no/tjenestekatalog /register http://www.geonorg e.no/tjenestekatalog /register  Brukernavn: UUIO_ BAKVEG  Passord: kamm a7 (småbokstaver)  Passord: kamm a7 (småbokstaver)  GIS on ”radon” (U:)  Jeg ser av din mail at dere nok kvalifiserer for å ha tilgang - i > første rekke relatert til å betjene studenter som er tilsluttet > museet. Dessverre har det oss bekjent ikke vært noen videre oppfølging > av hvordan andre miljøer under Kunnskapsdepartementet skal organiseres > mht. deltagelse i Norge digitalt, på tross av mange oppfordringer fra vår side. > > Vi forutsetter at dere aksepterer å holde dere innenfor de > begrensninger som fremgår av "Midlertidige retningslinjer"


Laste ned ppt "Tilgjengelige miljødata for prediksjonsmodellering Vegar Bakkestuen NHM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google