Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å leve enklere - skråblikk på forbruk og identitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å leve enklere - skråblikk på forbruk og identitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å leve enklere - skråblikk på forbruk og identitet
Av Lars Verket Lund kirke 16. februar 2007.

2 Mennesket er prikken over i'en i Guds skaperverk.
Men, en prikk uten strek blir fort et punktum...

3 Ståsted Fokus: Skaperverket Hva er min oppgave?
Antroposentrisk vs biosentrisk Legge under seg vs forvalte Hva er min oppgave? Hva kan JEG gjøre? Ingen mal – vi er alle unike. ”I am a uniqe manifestation of Gods Creation” (Gerard W. Hughes)

4

5

6 … de ufødte vil alltid … være i flertall.
Der er forskjell på det å jevne Oslo med jorden – og beslutte at der ikke skal bygges endnu et Oslo midt på Hardangervidda. … de ufødte vil alltid … være i flertall. Peter Wessel Zapffe – ”Farvel Norge”

7 ”På lang sikt er vi alle døde.”
Keynes

8 Din veg Ingen har varda den vegen du skal gå ut i det ukjente
ut i det blå. Dette er din veg. Berre du skal gå han. Og det er uråd å snu. Og ikkje vardar du vegen, du hell. Og vinden stryk ut ditt far i aude fjell. Av Olav H. Hauge

9

10 Hva kan jeg gjøre?

11 Hva kan jeg gjøre?

12 Å sette spor.... Vi følger alle et spor gjennom livet.
Noen følger 4-felts motorvei, andre følger sin egen sti. Noen ganger er det flatt og fint, andre ganger kupert og kronglete. Noen spor er gode, andre vonde. Alle sporene preger vårt liv. Glede, sorg, forelskelse og angst er alle sammen deltagere på livets vei. På stranda, i gjørma og på snøen kan vi følge andres spor. Det er ikke så lett. Enten er vi for små, og det blir for langt mellom skrittene. Eller vi er for store, og passer ikke inn i sporene. Noen spor er tunge, med dype avtrykk. Andre er lette, nesten usynlige. Alle er vi forskjellige, og lager forskjellige spor. Noen spor kunne vi vært foruten. Andre spor er vi stolte av. Alle er de deler av våre liv. Vi kan ikke gå de på nytt, men vi kan endre retning. Holde oss til de sporene vi er stolte av – som er våre egne. Endre kursen på de spor vi kunne vært foruten. Det er vårt liv. Våre spor. Derfor; Sett spor! Dine spor! Lindisfarne 2005

13

14 "Det finns ingenting som så mycket liknar Gud som tystnaden”
Stillhet "Det finns ingenting som så mycket liknar Gud som tystnaden” Mester Eckhart

15

16 ”… veien til den stadig dypere forening med Gud er alltid stillheten
”… veien til den stadig dypere forening med Gud er alltid stillheten. Tausheten.” Peter Halldorf

17 Og jeg forstod at de forsøkte å unngå stillheten
Og jeg forstod at de forsøkte å unngå stillheten. For bare i stillheten kan sannheten klare å sette frø og slå rot. Antoine de Saint-Exupéry

18 In such a busy and disconnected world, silence connects us with the rich presence of the living moment. Our entire education system discourages us from experiencing this because it exposes the void on which consumerism depends. Ian Skelly i Resurgence No 240

19

20 Forbruksvekst i Norge Kilde: Statistisk Sentralbyrå

21 Verden har nok til alles behov, men ikke alles grådighet.
Gandhi

22 Vekst Økonomisk vekst Kan alt bare vokse og vokse (bolig)?
Hvorfor stiller ingen spørsmål ved veksten? Steady-State (Flux) Hvorfor er vi utsatt for utydelige signaler (sukker/fly m.m.)? Hvor går grensen? Finnes det noen grense? Genererer vekst og velstand fattigdom?

23 ”I dette larmende samfunn blir ungdommen mer og mindre
virvlet med i fornøyelsessyken; de glir av sted på gledenes og nydelsenes glitrende bølger og får aldri tid til å dukke under den glinsende flate, ikke tid til å finne seg selv, sin egen personlighet. Det er sjelden eller aldri de får stanse og stå ansikt til ansikt med den store stillhet. Lære den intense glede ved det enkle naturliv, det vi nå engang stammer fra, og ikke minst gleden ved nøysomhet.” Fridtjof Nansen, 1921

24 Om pengar Ein kan kjøpa seg; mat, men ikkje mathug,
dropar, men ikkje helsa, mjuke senger, men ikkje svevn, lærdom, men ikkje vit, glans, men ikkje hyggje, moro, men ikkje glede, kameratar, men ikkje venleik, tenarar, men ikkje truskap, gråe hår, men ikkje ære, rolege dagar, men ikkje fred. Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen: den er ikkje for pengar fal. Av Arne Garborg

25 Hva trenger DU? Har du lagt merke til at behov vokser raskere enn inntekt?
Hva er NOK?

26

27 Arne Næss (gammel mann)
"Den forestillingen om levestandard vi har i dag involverer fantastisk mye som ikke trengs. Vi må legge oss på en lavere levestandard, men med like høy eller høyere livskvalitet. Det kan ta tid, men vi må gå i den retningen." Arne Næss (gammel mann)

28 Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg verken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte: «Hvem er Herren?» eller bli så fattig at jeg stjal og forbannet min Guds navn. Ordspråkene 30,8-9

29

30

31 Jeg frykter at den eneste verdien som snart er igjen er penger
Jeg frykter at den eneste verdien som snart er igjen er penger. At Gud blir erstattet med markedet. Da tror jeg vi vil få et FATTIG samfunn.

32 Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.
Salmenes bok 23,1

33 Identitet – tre aspekter
Tilhørighet Kontinuitet Autentisitet (Tordsson 2003)

34

35

36 Innenfor en kommersiell kultur dreier derfor identiteten seg i høy grad om å velge mellom de fragmenter av og holdepunkter for selv-iscenesettelse, som markedet tilbyr. Rollen som konsument får dermed en radikalt utvidet betydning og intervenerer så vel de fundamentale relasjonene mellom menneske og samfunn, som mennesker imellom, og når det gjelder det enkelte menneskets selvforståelse. Den skisserte forståelsen orienterer seg i vesentlige henseender til den neomarxistisk influerte kritikken av det moderne konsumsamfunnet, med røtter i Frankfurtskolen og med avleggere i kulturkritisk amerikansk sosiologi. Sett ut fra et slikt perspektiv fremstår den kommersielle kulturen som en manipulativ eksploatering av menneskelige behov, regissert av skjulte aktører som disponerer over økonomiske og kommunikative maktmidler og psykologiske teknikker. Gjennom å gjøre det enkelte mennesket misfornøyd med hva en har og likegyldig for hva en er, kan en drive opp etterspørselen etter salgsprodukter som utgjør surrogat for livsmening, sosial tilhørighet og eksistensiell selvforankring. Resultatet er at en fremtvinger hos den enkelte en bulimisk holdning til tilværelsen, som risikerer å ende i en permanent hysterisk forvirring. I tråd med denne forståelsen har den kommersielle kulturen også en politisk repressiv funksjon, på den måte at den hindrer den enkelte i å forstå sin eksistensielle og sosiale situasjon, og å leve ut sin forståelse i politisk relevant handling. Dette innebærer en dobbel eksploatering. Det alienerte mennesket tvinges til å tjene den moderne kapitalismen i arbeidstiden som produsent, og i fritiden som konsument. På denne måte omslutter markedslogikken den enkelte fra alle sider – men gir henne følelsen av å være denne logikkens medinteressent snarere enn dens offer. (Tordsson 2003: )

37

38 Frihet Noe alle er for – men hva er det EGENTLIG?
Problematisering: frihet TIL vs. Frihet FRA Eksempel: Røyking Betyr frihet å ha mange valg? Hvem har lært oss at det er viktigere å ha uendelig mange valg enn å ta noen av dem? (Sunniva Gylver) OptionParalyzis (Douglas Coupland) Falske valg (skinnvalg)

39 Universaliserbarhetsprinsippet Arne Næss

40 Vallerö

41 Sokken 2004 Frihet - ha med alt en trenger
Refleksjon: Hvis du eier mer enn 7 ting eier tingene deg... Sokken 2004

42 Hva betyr det å være Jesu disippel i vår tid?

43 Vi som er sterke, må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp. Rom. 15,1-2

44 ”Alle vil forandre menneskeheten, men ingen vil forandre seg selv."
Leo Tolstoj

45 Rytme Hva slags rytme har du i livet? 24/7/365 = (data)maskin
Natt og dag / forskjellige årstider  naturens (menneskets) rytme

46

47 Lord, help us to live simple, so that others may simply live.
Ray Simpson

48 Norge, fred og solidaritet
Det produseres hvert år nok ammunisjon til å drepe alle mennesker i verden – to ganger. Årlig brukes globalt 900 mrd $ på militære utgifter og våpenhandel. Til sammenligning vil det koste 50 mrd $ å sikre alle rent vann og 19 mrd $ å bekjempe sulten i verden. Regnet pr. innbygger er Norge verdens største eksportør av våpen. Eksporten økte fra 471 millioner kr i år 2000, til litt over 2 milliarder i Vi er nr. 6 i absolutte tall…

49 Trenger vi brus? 5. juli 2003 drakk jeg brus for siste gang. Dette er ingen forsakelse og savn fordi: Jeg gir pengene til et godt formål. Jeg får i meg mye mindre sukker. Jeg føler meg mer vel. Samfunnet kan potensielt spare store summer på dette (hvis jeg får lurt med meg flere til å være med). Her er det altså snakk om vinn-vinn-vinn-vinn. PS: Dette virker selvfølgelig med alt annet vi forbruker som vi ikke trenger også…

50 Vann Kan med fordel få oppjustert sin verdi – bruk springvann i fin flaske! Om kjøpevann – markedslogikk 1 mill. mennesker dør hvert år pga av de ikke har tilgang til rent vann…

51 Du må forsøke Du sitter fast i din verden. Vil du løfte ditt eget liv
opp i en høgere sfære, da må du samtidig løfte alt omkring deg. Et overmektig tak - ja vel, men du må forsøke, du må tro det umulige mulig. Jeg så en gang ei krikk-and som hamret vingene tilblods mot isen i elvoset, - føttene var frosset fast. Slik som denne vesle villanda må du forsøke. Å løfte heile jorda med dine korte vinger. Hans Børli

52 ”Har du sett en solnedgang har du sett de alle…”

53

54

55 Utsikt fra toppen av Dannemark

56 Musö

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 ”Har du sett et kommersielt TV-program – har du sett de alle”
Hvor mye tid går med til å se på TV? Kunne vi brukt tiden til noe annet? Homo Ludens – bokprosjektet.

69 ”Doktor, doktor, hva er galt med meg
”Doktor, doktor, hva er galt med meg? Jeg sitter her foran TV og vet ikke hvorfor.” Roger Waters, Amused to Death

70 ”Den moderne utvikling er umerkelig i ferd med å forandre oss
”Den moderne utvikling er umerkelig i ferd med å forandre oss. Vi er på vei til å bli godværsmennesker, vi skremmes av det primitive, og vi viker tilbake for det slitsomme. Vi innretter oss slik at vi har fjernsyn på hytta, at vi har så mye å dra med oss at vi trenger snøscootertransport, at vi trenger kjøleskap og elektrisk lys, mens skumringstimen regnes som bortkastet tid. … Vi forandrer oss, og det blir vanskeligere for oss å komme på talefot med naturen.… Det alvorligste miljøproblem i vår moderne materielle verden er at kommunikasjonen med naturen vanskeliggjøres, sansene er mindre aktive, følelsene engasjeres sjeldnere, dialogen svekkes. …Naturen formidler også et budskap, hvor ord erstattes av bilder, hvor komma og utropstegn er lukt og lyd, hvor uttrykksformer hele tiden varierer. ”Se meg,” roper naturen, ”ta vare på meg, ikke overse hva jeg betyr for dere, husk jeg gir dere livet.” … Naturen taler til oss på alle bølgelenger og med alle formidlingsspråk, nettopp fordi naturen er rundt oss, i oss og over oss.” Øystein Dahle

71 Enklere tid(er) Halvt årsverk allerede…
Har aldri hatt mer fritid, men heller aldri vært så travle. Travelhet = Status Modning krever tid og forpliktelse Marked krever hastighet og flyktighet Hva vil du bruke tiden din på? Hva er ditt tidsperspektiv?

72 Om tid Forestiller vi oss fire milliarder års jordklodehistorie presset inn på ett kalenderår (en slik kalender er laget) ser året slik ut: Jordskorpen størkner den første januar, og vi skal helt frem til den 15. mars, før de første tilløp til liv langsomt er blitt til levende bakterier og blågrønnalger. Vi skal videre til 21. november før dyrene er gått på land som midd og tusenbein.

73 Den 14. desember er det flyveøgler, og ved juletid begynner de første apene å klatre i trærne! Så langsomt gikk utviklingen. Men, nå skyter det fart. På årets siste dag ved halvfem-tiden om ettermiddagen begynner noen apemennesker av vår egen slekt å kjempe med andre apemennesker. Men klokken blir nesten kvart på tolv, før vi selv er kommet frem, og den blir fem minutter på tolv, før vi tegner hulemalerier, og den blir ett minutt på tolv, før vi temmer kua.

74 I denne tidstabellen er det et minutt siden vi oppfant billedskriften
I denne tidstabellen er det et minutt siden vi oppfant billedskriften. Det er tolv sekunder siden bøketrærne kom til Danmark, og det er tre sekunder siden vi begynte å utrydde de andre dyreartene…

75 "Kunsten å være lykkelig består i å gjøre sine gleder enkle."
Kinesisk ordtak

76 Glede

77 De fleste mennesker dør når de er 32 år gamle, men gravlegges i en alder av 78…
Friedrich Hölderlin

78

79

80

81

82

83

84

85

86 Hva er glede? Noe som beveger HELE mennesket!
Hilaritas vs Titilatio (Spinoza) Mye av dagens glede er NYTELSE Aktiv vs. Passiv (Fromm) Glede fordrer overskudd! Utbrenthet og rutine kan drepe gleden. Gleden vokser når den DELES!

87 ”Et rikt liv med enkle midler.”
Arne Næss sin definisjon av friluftsliv.

88

89

90

91 "Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!" 1. Korinter

92

93

94

95

96

97 Ett er nødvendig - her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å TA BOLIG I SEG SELV Gå inn i mørket og pusse sotet av lampen. Slik at menneskene på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne. Hans Børli

98

99

100 Språk GRATIS på latin, er visstnok det samme som blir oversatt til NÅDE. GJØRE HEL på gresk, er det samme som blir oversatt til FRELSE.

101 ”Action has the power to turn knowledge into wisdom.”
”Wisdom is not knowing more, but acting differently.” Altså: Hva kan jeg gjøre i MITT liv? Tjener jeg for mye? Hvis jeg fikk vite at jeg har en uke igjen å leve – lever jeg da slik jeg ønsker? Hva slags plass kan lek og glede få i mitt liv? Hva tenker jeg om helhet? Er det noe jeg kan unnvære i min hverdag? Finnes det ”rytmer” jeg er fornøyd med? Hva tenker du når du hører: ”Det er bedre å være rik fattig, enn fattig rik.”

102 Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje – at tidi skal opna seg at hjarta skal opna seg at dører skal opna seg at berget skal opna seg at kjeldor skal springa – at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på en våg me ikkje har visst um. Olav H. Hauge

103 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Å leve enklere - skråblikk på forbruk og identitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google