Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskets natur Hvem/Hva er et menneske?. Sentralt i de fleste religioner: • Gudsforståelse/gudssyn • Menneskesyn • Livsanskuelse/livstolkning/frelseslære.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskets natur Hvem/Hva er et menneske?. Sentralt i de fleste religioner: • Gudsforståelse/gudssyn • Menneskesyn • Livsanskuelse/livstolkning/frelseslære."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskets natur Hvem/Hva er et menneske?

2 Sentralt i de fleste religioner: • Gudsforståelse/gudssyn • Menneskesyn • Livsanskuelse/livstolkning/frelseslære

3 Kristendommen annerledes • Gud evig, fullkommen, allmektig, kjærlig • Jorden/mennesket skapt av Gud, vellykket produkt • Ikke resultat av strid/krig eller uhell • Kristendommen helt annen forklaring på død – resultat av at mennesket har bevegetr seg bort fra Gud • Eneste religion hvor frelsen og evig liv er fra Gud

4 Begynnelsen • Skapelsen • Første skapelesberetn: 1 Mos 26-31 • - kosmosentrisk, teosentrisk • Andre skapelsesberetning: 2 Mos 2,4-25 • - antroposentrisk

5 Skapelsesfortellingene • Første: Stram oppbygging, hurtig tempo. Få ord som sier veldig mye. • Andre: Fortelling: • - problem – løsning • Plot: klimaks i fortellingen – mennesket blir mann og kvinne.

6 Hva forteller skapelsen om menneskets natur? • Forskjell på mennesket og Gud • Skapt av Gud • Vellykket, 1,31: Svært godt (2011) • - tidligere overs: såre godt, overmåte godt

7 Hva får vi vite om Gud? • Hankjønn? • Mann? • Utseende? • - hode, kropp, armer, ben…?

8 Hvordan er vårt gudsbilde? • Danner vi oss en gud i «vårt bilde»?

9 Mennesket skapt i Guds bilde • Til mann og kvinne • Men de er ikke guder • Fysiske vesener i en fysisk verden • Får liv av Gud – avhengig av ham for livet/eksistensen • Kan ikke leve adskilt fra Gud • NT: Gud alene som har udødelighet (1 Tim 6,16)

10 Mennesket annerledes enn andre skapninger • Kun de det fortelles om som er skapt i Guds bilde

11 Hva består gudsbildet av? • Evne til samkvem • Begeistres over mottatt kjærlighet • Evne til å gjengjelde kjærlighet • Evne til å foreta bevisste valg • Ikke programmerte datamaskiner

12 Konkret oppgave • 1,26ff -Råder over skaperverket på samme måte som Gud hersker over sin verden -Forvalteransvar -Mennesket overtar på en måte Guds funksjon i forhold til resten av skapervrket Alt dette en konkretisering av hva det vil si å være i Guds bilde

13 Helhetlig menneskesyn • 2,7: • Støv fra jorden + livspust = levende skapning • Ingen dualisme (Platon) • Ingen udødelig sjel fanget i et dødelig legeme • Mennesket lever ikke evig, det dør • - forklaring: synd • -- fordi mennesket gjorde seg uavhengig

14 Den store fortellingen • Skapelse, fullkomment – svært godt • Problem oppstår – synd • Frelsesplan – problemet må løses • Plot/klimaks • Problemet løst, ny skapelse, fullkomment – svært godt Åp 21,1-4

15 Salme 8 8Til korlederen. Etter Gittit. En salme av David. • • 2 Herre, vår herre, • hvor herlig ditt navn er over hele jorden, • du som har bredt ut din prakt over himmelen! • • 3 Fra småbarns og spedbarns munn • har du reist et vern mot dem som står deg imot, • for å gjøre ende på fienden og hevneren. • • 4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, • månen og stjernene som du har satt der, • • 5 hva er da et menneske – at du husker på det, • et menneskebarn – at du tar deg av det? • • 6 Du satte ham lite lavere enn Gud • og kronet ham med herlighet og ære. • • 7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk, • alt la du under hans føtter: • • 8 småfe og storfe i samlet flokk, • de ville dyrene på marken, • • 9 fuglene under himmelen og fisken i havet, • alt som ferdes på havets stier. • • 10 Herre, vår herre, • hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

16 Salme 8 Guds syn på mennesket • Ikke gud • Ringere, rangeres lavere • Men, stor verdi • Råderett • Refr: - hvor herlig Gud er!

17 Forslag til prekendisposisjon/oppbygging • Skriftlesning/prekentekst: Salme 8

18 1. Innledning • Tidsaktuelle spørsmål • - hvordan har du det? • - bare bra? • - elendig? • Ondskapen i verden • Selvtillit? – føler du deg liten? – i så fall ikke den første • Hvordan tror du Gud ser på deg?

19 2. Teksten • Les hele teksten, Salme 8 • David lurte han også, han følte seg liten

20 3. Litt bakgrunn for teksten: • Salme 8 må leses på bakgrunn av skapelsestekster i GT, generelt og tektster om mennesket spesielt • En hymne som blir regnet som den eldste salmetypen både i GT og ellers • Salme 8 en hymne i fortellerstil

21 3. Litt bakgrunn forts. • En hymne har en enkel oppbygging: • - a) oppsang: oppfordring til å love Gud • - b) korpus: lovprisning av Gud • - c) oppsangen kan bli gjentatt ordrett eller i variert form • Guds gode gjerninger har et allment preg – gjelder alle, også den enkelte

22 4. Tekstutlegging/tekstgjennomgang: • V 2arefreng (v 2a = v 10 • Vss 2a og 10 starter med en tiltale av Gud. I grunnteksten: «Jahve er vår Herre». Indirekte en trosbekjennelse: Jahve er vår Gud. • Minner om 5 Mos 6,4 - shema

23 4. forts • Vss 2b – 9Korpus • V 2 b: Gus prakt, skjønnhet på himmelen • En trossetning/trosutsagn • V 3: De minste menneskene • V 3b: fiender/motstander – muligens kaosmakter, de som står imot Guds skaperverk

24 4. forts • V 4: Temaet i hele salmen er Guds makt, altomfattende, himmelen og hele dens hær • Vss 5 – 9: Menneskets stilling • V 5a: Tyngdepunkt: Mennesket er i 1 Mos 1 og i Sal 8 bare underlegen i forhold til Gud • V 6: Ære og herlighet noe som hører Gud til, her også gitt menneskene

25 4. forts. • V 7: Mennesket innsatt som «visekonge» på jorden • V 8f: Området for menneskets styring regnes opp. En hoffpoet i gamle Orienten ramset gjerne opp de riker som måtte lyde kongen. Slik gjør salmisten det her med mennesket og naturen

26 4. forts. • V 10: Refreng (v 10 = v 2a)

27 5. Konklusjon • Denne salmen et uttrykk for Bibelsk menneskesyn, hvordan Gud ser på menneskene. • Gjør dette noe med din selvtillit? • Ser vi at vi er elsket av Gud, at han har satt en stor verdi på oss?

28 5. Konklusjon forts. • Det bibelske menneskesyn: • - skapt av Gud, i hans bilde (alt det innebærer) • Elsket av ham, uttrykt i prisen han betaler for vår frelse • Forvaltere med konkret oppgave og medansvar for øvrig skaperverk • Det bør være normgivende for etikk og moral

29 Avslutning • SS 17 – Herre Gud ditt dyre navn og ære (alle vers)


Laste ned ppt "Menneskets natur Hvem/Hva er et menneske?. Sentralt i de fleste religioner: • Gudsforståelse/gudssyn • Menneskesyn • Livsanskuelse/livstolkning/frelseslære."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google