Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

2 www.kith.no Sukkerhuset, 7489 Trondheim KITH Kompetansesenter for IT i helse

3 •Framtida? •Informasjonsteknologi? •Teknologi & Organisasjonsendring? •Det Papirløse Sykehus? •??? Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH … og jeg skal snakke om……..

4 Lokal- avisa ville ha et intervju En tilfeldighet brakte meg inn i helsevesenet …. og jeg begynte som IT-sjef på sykehus…. … og min interesse for det papirløse sykehuset ble vakt

5 •Burde vi ikke forenkle reiseregningene? –Vi kunne lage en elektronisk versjon som var rask og enkel å bruke og som gjorde alle utregningene automatisk! •God idé!, syntes økonomiavdelingen, og satte ned en komité: –Komiteen for gjennomgang av reiseregningsrutinene! •Resultatet: I stede for 1 fikk vi nå 5 skjemaer: Jeg fikk en idé …………………..??

6 Min kontorpult ….. …… ble etter hvert seende slik ut: Jeg fikk post inn ”Alle” vil gi meg kopier av ”alle” saker Jeg arkiverte Jeg fylte opp kontoret

7 Det var på tide å søke permisjon!

8 Jeg startet min leting etter det papirløse sykehuset……….. ……..og jeg begynte på KITH!

9 Det papirfrie kontoret er en ”gammel” oppfinnelse! •Det første papirfrie kontor ble åpnet under stor pressedekning i New York på slutten av 70-årene •midt under TV-sendingen ringte telefonen •Gi meg et papir! Jeg må ha noe å notere på!

10 •Jeg fikk jeg en mail fra et av sykehusene: –”Her fungerer ingenting, unntatt på do, hvor vi er blitt papirløse” Det er en del papirfrie sykehus på gang…..

11 Noe gikk kanskje galt?

12 Men så kom jeg til Kameda- sykehuset i Japan!

13 •Trivelig adkomst med bruk av design og farger, blomster og kunst Velkommen til Kameda!

14 Familiebedrift •Kameda-sykehuset er oppkalt etter familien som eier det •Sjefen, Toshitada Kameda representerer 11. generasjon av sykehusfamilien og viderefører dermed en 350 år gammel tradisjon. •Sykehuset har i dag 200 faste leger og 858 senger. I tillegg tar poliklinikken seg av 2200 pasienter om dagen, seks dager i uken. –Og det hele skjer fullstendig uten bruk av papir og film

15 •I lobbyen er det ofte levende musikk med piano, fløyte el •Hver måned er det utstillinger og informasjon om helse, eller det kan være kunstutstillinger Hovedinngangen

16 •Nesten ingen ventetid. Medisinen ligger ferdig pakket og venter på deg etter at undersøkelsen er ferdig •Mindre enn 20 min fra medisinen blir utskrevet til den kan leveres til pasienten Apoteket

17 •Alle ansatte skal ha en JA-holdning! •Det Japanske flyselskapet JAL brukes for å lære sykehusets ansatte kundebehandling. Pasienten skal være fornøyd! Mottagelsen

18 •Pasienten fortjener det beste! •En attraktiv lobby er del av å skape et positivt førsteinntrykk som forsikrer både pasient og familie om at sykehuset har kvalitet i alle ledd Venterom/lobby

19 Poliklinisk operasjonsstue •Dersom noe uventet oppstår og det må gjøres en ny ikke planlagt undersøkelse, så tilstreber sykehuset å få gjort dette i løpet av dagen

20 Pasientrom •Pasientene har tilgang til sin egen journal på en skjerm ved senga. –Pasienten ”eier” informasjonen om seg selv

21 Kameda – informasjonen er alltid tilgjengelig •Sykepleierne har med seg all informasjon på runden. –Bærbar PC på en tralle eller en miniPC/PDA med trådløs kommunikasjon

22 •Romslig, gode lysforhold og spennende utforming skal bidra til at barna blir mindre bekymret Barneavdelingen

23 •Sykehuset er blitt kåret til Asias beste sykehus •Pasienten i fokus! •”Dry Dock” m/MR •Interne ventetider: Tilnærmet =0 •Effektivitet og kvalitet i behandlingen ! Kameda Hospital er et totalt papirløst sykehus

24 Navigation Care Map •Interert datasystem som gir tilgang både til journalopplysninger og pasientadministrative opplysninger •Kronologisk oversikt med dato og hendelse •Objektorientert med informasjon inkludert •Grensesnitt for lege, sykepleier eller administrativt personale •Alt det videre arbeidet med svar, epikriser, henvisninger o.l. gjøres direkte fra Navigation Care Map •Sykdomsrelatert overlay

25 •Ingrid Aune Bergstrøm f.02.091993 •Kirurgisk avdeling •Medisinsk avdeling •Laboratoriesvar •Røntgen 1996 1999 2003 Navigation Care Map

26 Det papirløse sykehus - billig og effektivt! •Kameda, har kommet lenger enn alle andre i arbeidet med å lagre all informasjon på data. –Papir og film er vekk for flere år siden. –Effektiviteten er øket. –Og det har vært billig. •Kameda-sykehuset er trolig verdens mest avanserte i sitt slag, det første som er heldigitalisert. All informasjon er lagret på data, alt som heter papir og film er vekk.

27 •Heftig og begeistret --- eller resignert og oppgitt? •Dette går da ikke an i Norge? Er ”Det Papirløse Sykehus” riktig medisin?

28 Papir - det er vel mye tryggere en data….. •48 BC- 640 AD: Biblioteket i Alexandria i Egypt blir ødelagt gjennom en serie menneskeskapte katastrofer. Uerstattelige skatter og kunnskap om vår historie går tapt for alltid •1,773 AD- 1,782 AD: Den kinesiske keiseren Qian Long beordrer ødeleggelsen av nesten all litteratur. Den største delen av kinas historie og intellektuelt arbeid blir brent •2003 AD ?

29 Informasjonssamfunnet

30 •Har Informasjonssamfunnet nettopp begynt? –Hjernen har vært menneskets eneste informasjonsbærer gjennom tusener av år •men •For 6000 år siden lærte mennesket å skrive. –I dag har vi tilgang til milliarder sider med informasjon på Internet. Er informasjonssamfunnet en bølge?

31 Informasjon er blitt billig! •Før Gutenbergs tid kunne ei bok koste like mye som en stor jordbrukseiendom. –Bøker ble skrevet av av munker og det kunne ta månedsvis å få kopiert ei bok •Gutenberg trykte den første bibelen i 1455 –Den kostet 30 gylden og var etter datiden rasende billige, men kostnaden var 3 normale årslønner •I dag kan vi kjøpe ei stor avis for 9 kroner!

32 Pris0 og Ytelse  Sammenhengen mellom pris og ytelse

33 •Dagens teknologi, som vil være tilgjengelig om kort tid, vil være maskinen som har: –Mobiltelefon –Videokonferanse –Digital foto –Digital video –GPS –Internet –Stor datakraft –Stor lagringskapasitet I framtida vil informasjon (dvs kunnskap) være tilgjengelig overalt og til enhver tid!

34 •Informasjonen vil være tilgjengelig overalt •Informasjonen vil være intelligent – dvs alle spørsmål du stiller vil den ha svar på! All informasjon vil være tilgjengelig nå!

35 •Tidligere kunne menneskene leve i små grupper, endatil helt alene, og samtidig ha en levestandard på høyde med andres •I dag er vi helt avhengig av hverandre, selv den enkleste ting kan vi snart ikke greie uten hjelp fra et globalt kunnskapssamfunn Kunnskapen er global

36 Tenk dere at alle ansatte på sykehuset hadde øyeblikkelig tilgang til all den kunnskap som alle ansatte har! … eller som alle sykehusansatte i hele verden har? Knowledge Management

37 Beslutningsstøttesystem Mennesket kan ta 3 til 4 beslutninger samtidig men helse og behandling krever kanskje at det må taes over 100 beslutninger samtidig

38 Luftfarten •Internasjonal luftfart ville ikke vært mulig uten en utstrakt bruk av simulatorer. Det var først ved inntreden av flysimulatorer at antall ulykker gikk drastisks ned –”Dersom Luftfarten hadde samme krav til kvalitet som helsevesenet og ikke hadde startet med simulatortrening, ville en Jumbo-Jet styrte annenhver dag!”

39 Simulatortrening vil bli en selvfølge Bristol Medical Simulation Centre

40 Militær teknologi – en pådriver

41 Informasjonsmengden øker! •Pasientjournalene blir 20% større i omfang for hvert år •Antall røntgenundersøkelser og antall bilder for hver undersøkelse øker –Neste generasjon MR-maskiner som kan ta 64.000 bilder på en undersøkelse!  …. vi produserer alle flere ord………………

42 •De 10 Bud –74 ord –Hogd inn i stein med datidens informasjonsteknologi •EUs direktiv om karamellimport –24 000 ord –Produsert ved hjelp av PC Vi bruker stadig flere ord!

43 •Dersom en helt normal ung kvinne føder et barn på normal måte, generer dette 11 skjemaer som sykehuset må fylle ut •Norske sykehus bruker mellom 350 og 700 ulike skjemaer! Skjemaveldet

44 å finne igjen informasjon på sykehuset….. ”Å finne igjen en journal eller et røntgenbilde på et sykehus er som å dra på natteorientering uten kart og kompass i en mørk jungel!”

45 Et eksempel: Hva er under alt papiret? •Dette er en autentisk historie fra et norsk sykehus: –Avdelingsoverlegen var på ferie, og noen av de ansatte tok mot til seg og ryddet kontoret: –Under oppryddingen kom sykkelen tilrette under alle papirene!

46 Hvor mye tid bruker vi på å gå med papir? •På et middels stort norsk sykehus tilbakelegger de ansatte hvert år en strekning på 2 ganger rundt jorda med bare å bære film rundt på røntgenavdelingen!

47 •7,5% av alle dokumenter går tapt –3% av alle dokumenter blir lagret på feil sted •Et gjennomsnittlig dokument blir kopiert 19 gangen! –En stor del av det skriftlige materialet er ut-datert før det overhode blir brukt! •For hver 10 side som skrives ut blir bare 1 konsultert •20 til 30% av journalene mangler •8% av røntgenbildene mangler Hvor er informasjonen?

48 Tre store tekno-revolusjoner •Helsevesenet i framtida vil avhenge av –Digitalteknologien •Forandrer hva vi gjør –Nanoteknologien •Gjør det umulige mulig –Geneteknologien •Forandrer hvem vi er

49 Informasjonsteknologien versus bioteknologien •IT: Forteller oss hva vi skal få om 5 år •Bioteknologien: Forteller oss i ettertid

50 Digital teknologi og helsevesenet •Økende tekno/medisinske kostnader –Utstyrstungt diagnoseverktøy –Økende bruk av medisinske bilder •Bedre teknologi = større ressurskonflikter •Sentralisering = større enheter? •Økte kostnader = bedre omsorg?

51 Pasient og Helsepersonell •Pasienten får stadig større kunnskap •Helsepersonellet blir overlesset med data

52 Sykehusoppholdet blir stadig kortere Mikro-kirurgi og dagopphold Flytte sykehuset ut til pasienten Hjemmepleie sparer penger

53 Teknologi uten grenser? Mikroprosessorer kan settes inn i kroppen Døve kan høre? Blinde kan se? Bevegelseshemmede kan gå? Mikroprosessorer som kontrolleres og styres ved tanken

54 Geneteknologien •Geneteknologien er i ferd med å revolusjonere medisinen –De fleste sykdommer påvirkes av gener –Ny kunnskap om hvordan vi forstår og behandler sykdom •Geneteknologien gir oss muligheten til å forutse –Forutse sykdomsrisikoer –Geneteknologi mot kreft: •forutse, beskytte, ødelegge, reparere –Nye vaksiner •Malaria, HIV

55 Kan den biologiske klokken stilles 50% saktere? •Hva ville bli markedsverdien av en slik medisin?

56 Kloning av menneske og stamceller •Kloning av mennesker for å lage reservedeler? •Nye behandlingsmåter for hjerne og muskelsykdommer

57 Designer barn? •Ønsker vi å designe våre egne barn? –Føde bare ”friske” barn? •Greie våre verdier og prinsipper å holde tritt med vitenskapen?

58 Hva er et menneske? •Hvor mange menneskegener kan vi tilføre ei ape før vi skal gi apen menneskerettigheter? •Hvordan vil mennesker leve og dø i det neste århundre? –Vil vi dø? –Vil vi bli satt sammen av reservedeler? •Vil vi fortsatt ha våre basisbehov som mennesker? –Vil vi ha fortsatt ha følelser og sosiale behov? Er det helt ok å mikse gener? •Skorpiongener i krabbe? •Musgener i bomull? •Edderkoppgen i geiter? •Menneskegen i lakseyngel? •I løpet av de siste 2 år er det bare i UK laget over 1 mill transgene dyr

59 Ny teknologi fører til store endringer •Medisinske data til rett tid •Overvåkning hjemmefra •Logistikk bak styring av visitten •Datasystemer vil ta bedre avgjørelser enn helsepersonellet •Trening i simulatorer •Kirurgen blir en flink teknikker •Sykepleiere og kontorpersonell får nye roller

60 Mirakler eller teknologi? •Digital og geneteknologien vil fullstendig endre den framtidige helseomsorgen og stille oss overfor helt nye problemstilinger •Endringsprosessene vil akselerere og føre til stadig nye etiske problemstillinger samt medisinske mirakler

61 Framtiden og etiske problemstillinger •Skal vi kunne velge intelligente eller atletiske barn? •Skal pensjonistene kunne få barn? •Senke alderdomsprosessen? •Endre permanent våre gener? •Klone levende og døde •Test for forsikringsselskapene •Test for arbeidsgivere? •Lage et barn for helbrede et annet? •Vil rike og velinformerte mennesker kunne kjøpe de tjenester de ønsker i en global verden? •Hvilke tilbud skal det offentlige helsevesenet gi?

62 Morgendagens nyheter •Bestemte gener knyttes til sykdom og personlighet •Forebyggende medisin mot forventede sykdommer •Screnning av risikogrupper •Geneterapi mot MS og andre sykdommer •Dyrking av stamceller for reparering av hjerte, lever, hjerne, muskler og bein •Microroboter bygd på nanoteknologi kan injiseres for reparere kroppen eller fungere som bio-maskiner •Vaksiner mot nye sykdommer •Klone et dødt barn •Genetisk underklasse som ikke vil kunne få livsforsikring eller arbeid •Endring fra behandling til forbygging •Endring fra forebygging til endring av livet •Stadig større ressursbruk på noen få mens 2/3-deler av verden fremdeles mangler basis helsetjenester?

63 Informasjonsalderen •Jeg har hevdet at vi er i begynnelsen av informasjonsalderen og at den vil fortsette å vokse eksponentielt videre framover •Men, informasjonsteknologien er nå i ferd med å bli bygget inn i all annen teknologi •Intelligent bioteknologi, dvs kombinasjon av bioteknologi, nanoteknologi og informasjonsteknologi vil komme til å forme vår framtid

64 0 – 50 og 100 år………… •Informasjonsteknologien –Telegraf, telefoni og radio er fra slutten av 1800-årene •Marconi måtte reise til England for å ta patent på sin oppfinnelse •Bioteknologien er 50 år –Genetisk manipulasjon –Medisiner –Dekoding livets gåte •Nanoteknologien er i begynnelsen – Biointelligente enheter •Små •Intelligente •Kan bygges inn •Settes sammen

65 Biointelligente enheter vil forandre vårt dagligliv •Kan bygges inn i alt vi omgir oss med •Varer vi kjøper •Mat vi dyrker •Enhetene vil kommunisere via distribuerte nettverk

66 År 2030 – 2040? •Dersom vi framskriver utviklingen så vil vi om noen år ha datamaskiner som er like kraftige som vår hjerne •Maskiner vil oppføre seg som om de var intelligente – men vil de være intelligente? •Teknologien gir oss lysende framtidsutsikter men greier vi som mennesker å skape en lysende framtid?

67 Avslutning

68 Framtiden og medisin •Informasjonsteknologien: –IT vil bli innbygget overalt •Bioteknologien: –et århundre med fysikk og informasjonsteknologi blir erstattet av intelligent bioteknologi •DNA og Genteknologi: –Det menneskelige gen fullt kartlagt og dekodet •Patenter: –Patent på liv, f.eks supersoldaten? •Genetisk screening: –Gode egg eller dårlige egg? –Screening for forsikringsbransjen? •Kriminalitet: –Genetisk fingeravtrykk identifisere skyldige og uskyldige •Forelderrollen: –Skal du kunne bestemme både barnets kjønn, intellekt og utseende? •Kloning: –Vil vi klone mennesker? •Medisiner: –Designermedisiner •Forskning: –Reservedelsfabrikker for mennesker, Genterapi, Mat i stede for medisiner, Anti-eldring •Verden: –Vil vi ha de samme etiske betenkeligheter i alle land?

69 Men, vil de menneskelige behov være uendret? •Vil vi fortsatt elske og bli elsket? •Vil vi fortsatt ha behov for menneskelig omsorg? •Ønsker vi fortsatt å være etterspurt?

70 roald.bergstrom@kith.no Takk for meg!

71


Laste ned ppt "K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google