Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klassisk gresk filosofi Sokerates Enkel mann Steinarbeider Temperamentsfull kone Lojal tjeneste i krigen Utrolig konsentrasjon Viseste mannen i Athen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klassisk gresk filosofi Sokerates Enkel mann Steinarbeider Temperamentsfull kone Lojal tjeneste i krigen Utrolig konsentrasjon Viseste mannen i Athen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Klassisk gresk filosofi

3 Sokerates Enkel mann Steinarbeider Temperamentsfull kone Lojal tjeneste i krigen Utrolig konsentrasjon Viseste mannen i Athen (Orakel) Dialektikk / sokratiske metode

4 Sokerates Dømt for å «ødelegge de unge”. Beskrevet som «den beste og klokeste" og "den edleste" mann.

5 Platon Elev av Sokrates Akademiet Matematikk Hva er den virkelige naturen?

6 Stolens vesen Hva gjør dette til en stol?

7 Platon Republikken Idealsamfunn Styrt av filosofene Hulens allegori

8 Platon Åndslivets overlegenhet. Platonisk kjærlighet. Devaluerte det fysiske. Skapelsen av Demiurge. Skape ufullkommen form til perfekt form

9 Aristotles Undervist av Platon Lyceum Naturvitenskap Sannheten kan best forstås ut fra observasjon av levende ting. Dyktig på mange områder. Former kan forstås ut fra det rent fysiske så vel som fra det rent intellektuelle.

10 Aristotles Aristoteliske vitenskapelige metode. Brukt i 2000 år Grunnleggende antagelser basert på resonnering. Deduktiv metode Observasjoner brukt til å bekrefte forutsetninger. Brukte ikke eksperimentering. Forstyrrer naturen.

11 Aristotles Fire grunnleggende spørsmål (fysikk) Materielt spørsmål (Hva er det laget av?) Effektivt spørsmål (Hva skyldes det?) Formelt spørsmål (Hva er dens form eller essens?) Det endelige spørsmål (Hva er den endelige slutten eller viljen?)

12 Aristotles Eksempel: En mus Materielt: molekyler Effektivt: fødsel Formelt: DNA (informasjon) Slutt: oppfylle sitt formål som en skapning av Gud.

13 Aristotles Bevegelse Kropper flytter for å oppnå sine stabile ( "naturlig") posisjon Tyngre kropper faller raskere Poetikk Retorikk Etos = overtalelsesevne opprettet av karakteren til taleren Patos = overtalelsesevne skapt av talerens lidenskap

14 Zeno Epicurus Averroes Anaximander Pythagoras Anaxagoras Hypatia Parmenides Eschines Alcibiades Xenophon Alexander Socrates Heraclitus Plato Aristotle Diogenes Euclid Zoroaster Ptolemy Raphael Klassisk gresk filosofi

15 Sokerates 470-399f.Kr. Delte filosofien inn i 2 grupper Før Sokerates Etterfølgerne baserte sitt syn på hans etikk og metoder Filosofer mot sofister. Trodde på en enkel, allmektig Gud Brukte dialektikk (sokratiske metode) for å finne endelige sannheten

16 Sokerates Tatt for retten. Domfelt-han tok ikke noe forsvar. Dømt til døden. Drakk gift.

17 ”Det uutforskede livet er ikke verdt å leve." Sokerates

18 Platon 427-347 f.Kr. Elev av Sokrates Født som aristokrat Grunnla akademiet Første universitet Formål-tenke for å oppnå dypere mening Skrev dialoger med Sokrates, hans egen politiske teori og arbeidsetikk

19 Platon Former eller ideer Videreføring av Sokrates "ultimate natur" Essensen av noe ligger i formen Form er det perfekte "Idealer" kommer fra "Ide" = ”Form" Uvesentlige ting hadde også former

20 En av Platons kritikere sa: "Jeg ser spesielle hester, men ikke hestens vesen." Platon svarte: «Det er fordi du har øyne, men ingen intelligens."

21 Platon Det åndelige er mer ekte enn det fysiske (Timaeus) Fysiske endringer, form er evig Sannheten kan ikke oppfattes av sansene Perfeksjon er bare funnet i former Ved død vandrer sjelen til Verdenen av perfekte former. Hva er konseptet av en perfekt Gud?

22 Platon Republikken: Ideen om det perfekte samfunn "Hva er innholdet i virkeligheten? Filosofer som kommer ut av hulen

23 Platon Matematikk Støttet den pytagoreiske skole Matematikk er organiseringen av formene som kombinerer ulike geometriske figurer til å lage alt "La ingen uvitende i geometri komme inn her»

24 Aristotles 384-322 f.Kr Sønn av en lege Født i Makedonia Deltok på akademiet Ble Platons fremste student Forlot Akademiet da Platon døde Grunnla Lyceum i Athen Mer fokusert på naturfag

25 Aristotles Former Noen former har kvaliteter og mengder som ikke er faste (og derfor ikke "perfekte") Farger eller målinger Former kan oppfattes fra selve objektet ved observasjon og fra mange andre ting som har liknende former for å utvikle innholdet i form av ting Sanne natur er observasjon Klassifisering av vitenskapene

26 Aristotles Skrev fysikk Universet er evig, endelig og sfærisk Jorden er universets sentrum Verden består av 4 elementer (jord, ild, vann, luft) Himmelen er sammensatt av eter 4 elementer påvirker egenskaper (tørr, kald, våt, varm) Virkelige gjenstander er sammensetninger av form og materie Merk Aristoteles 'tenkning-ånd og kropp

27 Aristotles Utviklet regler for logikk Slutning Alle trær trenger lys. En eik er et tre. Derfor trenger eik lys. Induktiv Denne hunden trenger lungene, derfor alle hunder trenger lungene Deduktiv Alle hunder har lungene, derfor har denne hunden lunger Aristoteles favoriserte deduktiv resonnering

28 Aristotles Skrev om politikk Sammenlignet 158 styresett Tre typer regjeringer Styrt av én mann-monarki/tyrani Styrt av et par menn-aristokrati/oligarki Styrt av mange - demokrati Individet anses større enn staten

29 Aristotles Skrev om etikk Nicomachean etikk Lykke er ettertraktet Tre nivåer av lykke Basert på nytelse Basert på ære Basert på kontemplasjon, filosofi Den gyldne middelveg Penger er ikke brukbare til lykke

30 Aristotles Skrev om retorikk Bok som beskriver talen som et middel til å påvirke andre Etos- overtalelsesevne skapt av karakteren Patos-overtalelse blir skapt av lidenskap Logos-overtalelsesevne som finnes i talen selv

31 Aristotles’betydning Underviste Alexander den store Derfor ble han mistrodd av athenere Grunnla senere middelalderens vitenskap og religion Ideer hadde evig konsistens Ideer ble tatt i bruk av St. Thomas Aquinas og den katolske kirke

32 Oppsummering Verden er rasjonell (det vil si, vitenskap) Verden kan forstås ved å undersøke det grunnleggende Sannheten er uforanderlig Vitenskap er tilgjengelig for alle Hvordan lære systematisk Logikkens regler

33 "Mitt råd er å gifte seg: hvis du finner en god hustru så du vil bli fornøyd, hvis ikke vil du bli en filosof." Dyp filosofi av Sokerates

34 «Den eneste nyttig kunnskapen er den som forbedrer oss. - Sokerates

35 Platon - Aristotles Det spesielle var mindre reell Stoffet er flyktig Formen er statisk Frykt for endring Stiftet akademiet Mystiker Matte - høyeste form for tenkning Universet var mindre reell Stoff trenger materie Sanne natur utvikler seg Endre det uunngåelige for å komme videre Stiftet Lyceum Logiker Observatør av naturvitenskap Splittet matematikk og naturfag

36 Platonisk mot Pre- Sokeratisk Verden er et ordnet kosmos Gjennomtrengende intelligens Komplett kunnskap Full forståelse tilfredsstiller sinnet og sjelen Kunnskap ervervet gjennom fornuft Sannheten er forbigående Naturfenomener er upersonlige og fysiske Teori målt mot empirisk kunnskap Ingen tanke er endelig


Laste ned ppt "Klassisk gresk filosofi Sokerates Enkel mann Steinarbeider Temperamentsfull kone Lojal tjeneste i krigen Utrolig konsentrasjon Viseste mannen i Athen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google