Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVEM DREPTE JESUS? Hvorfor måtte han dø?. IKKE EN LIKNING + = +

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVEM DREPTE JESUS? Hvorfor måtte han dø?. IKKE EN LIKNING + = +"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVEM DREPTE JESUS? Hvorfor måtte han dø?

2

3 IKKE EN LIKNING + = +

4 + = +

5 IKKE MENING DU SKAL BLI FERDIG MED KORSET

6 Åpenbare Gud Avvæpne og dømme Satan Bære verdens synd En ny start i etnytt paradigme Gi den triste delen av historien en avslutning

7 HVEM DREPTE HAM? Mistenkte: Gud Far? Din og min synd? Kaifas og Pilatus? Folkemengden? Jesus selv? 17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.» (Joh 10,17-18)

8 GUD BLE MENNESKE FOR ALLTID For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.» (Apg 17,31) For i hans kropp bor hele guddomsfylden, (Kol 2,9) Gud sønn (Son of God) Menneskesønnen (Son of Man)

9 GUD Menneskesønn Guds sønn

10 Guds vrede Menneskesønn Guds sønn GUD Satans løgner Maktkamp Naturlige konse- kvenser av destruktive handlinger Død

11 JOH 11: 47-53 Da kalte overprestene og fariseerne Rådet sammen, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige sted og folket vårt.» 49 En av dem, Kaifas, han som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingen ting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne.»

12 HVEM DREPTE JESUS? Kaifas var hjernen bak Manipulerte Pilatus og folkmengden. Jesus lot det skje

13 MEN HVA MED OSS? 49 En av dem, Kaifas, han som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingen ting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne.» 51 Dette sa han ikke av seg selv, men da han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket; han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

14 JESUS SOM SYNDEBÆRER Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! (Joh 1,29

15 SYNDEBÆREREN Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! (Joh 1,29 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, (1 Kor 15,3-4) Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder, og i ham finnes det ingen synd (1 Joh 3,5).

16 SYNDEBÆREREN Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. (2 Kor 5,18-21) På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. (1 Pet 2,23)

17 SYNDEBÆREREN Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1 Joh 4,10) Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. (1 Joh 2,2)

18 «KAN DU SKYLDE PÅ NOEN?»

19 KAN DU SKYLDE PÅ NOEN? Se youtube for video: «stakkars deg»

20 «Å LEGGE SKYLDEN PÅ NOEN» 11 Da sa han: «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» 12 Mannen svarte: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.» 13 Herren Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg spiste.» (1 Mos 3,11-13). Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. 4 Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, 5 men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. 6 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? 7 Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.» 8 Siden sa Kain til sin bror Abel: «La oss gå ut på marken!» Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham. Da sa Herren til Kain: «Hvor er din bror Abel?» Han svarte: «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» 10 Da sa Herren: «Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden (1 Mos 4,3-10).

21 Å LEGGE SKYLDEN PÅ NOEN Illustrasjon med svart søppelsekk

22 Å LEGGE SKYLDEN PÅ NOEN Skyld overfor bror og søster er også skyld mot far Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. (David etter mord og utroskap)

23 DEN STORE FORSONINGSDAGEN Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.

24

25 SYNDEN BÆRES BORT Se der Guds lam som bærer bort verdens synd Ned i graven – borte for alltid Ingen ting som står i veien for en relasjon til Gud

26

27 SLUTTEN PÅ EN TRIST FORTELLING Jesus er Messias: Gudsfolkets og menneskehetens fremste representant. Han bærer ikke bare verdens synd, han tar også den tirste fortellingen om svik og vrede til et klimaks og ned i graven for å kunne begynne på nytt. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg» Overgitt til konsekvensene av sine valg: Prisgitt maktkamp, grådighet, misunnelse, Død i hendene til sine fiender. Den triste fortellingen dør med Jesus

28 Åpenbare Gud Avvæpne og dømme Satan Bære verdens synd En ny start i etnytt paradigme Gi den triste delen av historien en avslutning

29

30


Laste ned ppt "HVEM DREPTE JESUS? Hvorfor måtte han dø?. IKKE EN LIKNING + = +"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google