Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kasus Mannen elsker mannen. Der Mann liebt den Mann. Die Frau gibt ihn dem Tiger. Die Frau gibt ihm den Tiger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kasus Mannen elsker mannen. Der Mann liebt den Mann. Die Frau gibt ihn dem Tiger. Die Frau gibt ihm den Tiger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kasus Mannen elsker mannen. Der Mann liebt den Mann. Die Frau gibt ihn dem Tiger. Die Frau gibt ihm den Tiger.

2 Kasus Tysk har fire kasus: nominativ, akkusativ, dativ og genitiv.
Nominativ markerer at setningsleddet er subjekt eller er predikativ (predikativ ved verba sein, werden, bleiben og heißen). Setningsleddet skal stå i akkusativ med dei verba som tek direkte objekt i akkusativ eller når leddet står som eit preposisjonsuttrykk (PU) med ein preposisjon som tek akkusativ. Setningsleddet skal stå i dativ ved indirekte objekt og ved dei verba som tek direkte objekt i dativ, eller når leddet står som eit preposisjonsuttrykk (PU) med ein preposisjon som tek dativ. Setningsleddet skal også stå i dativ ved eigedomsdativ. Dette blir ofte nytta i staden for genitiv for å uttrykke eigedomstilhøve til kroppsdelar eller klesplagg. Døme: Zieh dir die Schuhe aus! (Ta av deg skoa!). Nokre viktige verb tek direkte objekt i dativ, som til dømes verba helfen og 'danken. Setningsleddet skal stå i genitiv når det uttrykkjer eigedomstilhøve eller tilhøyrsle, eller der leddet er eit preposisjonsuttrykk (PU) med ein preposisjon som tek genitiv. På norsk blir eigedomstilhøve ofte kommunisert med ein preposisjon (bilen til Maria), med å hengje på ein -s etter eigaren (Marias bil) eller med sin-genitiven (Maria sin bil). På tysk er det vanlegare å nytte forma Der Vater des Kindes (Faren til barnet), med ved eigennamn kan ein gjerne bruke -s, slik som norsk: Marias Wagen (Marias bil).

3 Kasus Determinativar står framfor substantiv og eventuelle adjektiv eller talord, og rettar seg etter substantivet i kasus og genus. Bestemt determinativ: bestimmte Artikel (der (m), die (f) das (n)) Kasus maskulinum femininum nøytrum plural Nominativder Mann die Frau das Kind die Leute Akkusativ den Mann die Frau das Kind die Leute Dativ dem Mann der Frau dem Kind den Leuten Genitiv des Mannes der Frau des Kindes der Leute Ubestemt determinativ: unbestimmte Artikel (ein (m), eine (f), ein (n)) Kasus maskulinum femininum nøytrum Nominativein Mann eine Frau ein Kind Akkusativ einen Mann eine Frau ein Kind Dativ einem Mann einer Frau einem Kind Genitiv eines Mannes einer Frau eines Kindes

4 Kasus: Der Vater kauft dem Sohn ein Moped
Du må spørre etter setningsledd: 1. Hvem eller hva gjør noe? Subjekt > Der Vater > Nominativ 2. Hva gjør personen/tingen? Prädikat (Verb) > Kauft ( bøyes etter subjektet, bestemmer tiden) 3. Hva eller hvem blir det gjort med? Dir. Objekt > ein Moped >Akkusativ (n, entall) 4. for/til hvem er det? Indirekte Objekt > dem Sohn > Dativ (m, entall).


Laste ned ppt "Kasus Mannen elsker mannen. Der Mann liebt den Mann. Die Frau gibt ihn dem Tiger. Die Frau gibt ihm den Tiger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google