Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læren om talekunst. Kunsten å tale for å overbevise.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læren om talekunst. Kunsten å tale for å overbevise."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læren om talekunst. Kunsten å tale for å overbevise.
Retorikk: Læren om talekunst. Kunsten å tale for å overbevise.

2 Retorikk: Retorikk betyr veltalenhet eller det å være flink til å ordlegge seg. Vi forbinder ofte retorikk med kunsten å overtale. Retorikken forteller oss noe om hvordan vi kan lykkes i kommunikasjonen med andre. Det dreier seg om å kommunisere et budskap som: Underbygger din troverdighet. Vekker mottakerens interesse. Viser at du har kunnskap om selve saken.

3 Avsenderen – Budskapet - Mottakeren
Når vi skal lære om retorikk og kommunikasjon, må vi forstå følgende begreper: Avsender Budskap Mottaker Den som snakker Det som blir sagt Den som hører på

4 Hvordan argumenterer vi?
Du har lyst å gå på kino med venner, men mor sier at du må gjøre lekser. Snakk sammen to og to og skriv tre argumenter for hvorfor du burde få viljen din.

5 Sortere argumenter: Er det snakk det om fornuft?
Spiller argumentet på følelser? Eller handler det om meg som egen person?

6 Ethos, pathos og logos. Den som skal overbevise/påvirke noen må:
Den greske filosofen Aristoteles (384–322 f.Kr.) regnes som "retorikkens far" fordi han var den første som beskrev talekunsten på en systematisk måte, allerede år 330 før Kristus. Aristoteles tok i bruk begrepene Ethos, Pathos og Logos, for å beskrive hvordan man kan overtale og påvirke andre: Den som skal overbevise/påvirke noen må: Framstå med autoritet (å være respektert) og troverdighet (Ethos). Bevege og vekke følelsene hos mottakerne (Pathos). Legge fram overbevisende fakta om en sak som oppleves som fornuftig, logisk og sannsynlig (Logos). Aristoteles (384–322 f.Kr.)

7 Video: Hva er retorikk?

8 1. Ethos 1. Ethos 2. Pathos 3. Logos Med ethos mener man troverdighet, og det å være respektert. Aristoteles mente at tre punkter var avgjørende for å ha troverdighet. Hva har den som taler av: Forstand: Er han/hun kompetent og kan ta fornuftige avgjørelser? Dyd: Har han/hun god moral, gjør gode gjerninger, og mistenkes ikke for å bedra, lure eller villede? Velvilje (er han/hun vennlig og villig stemt ovenfor mottakarene og signaliserer tydelig at han vil deres beste?). En utfordring i dag som de ikke hadde i antikken da Aristoteles levde: I dag må man være den samme enten man står på talerstolen eller uttaler/viser seg privat på sosiale medier og underholdningsprogram.

9 Ethos Oppgave: Kong Harald Kung Carl Gustav 1. Ethos 2. Pathos
3. Logos Kong Harald Kung Carl Gustav Oppgave: Hva tenker du om ethos hos disse personene? Diskuter innad i gruppa. I Sverige er ikke kongen respektert på samme måte som kong Harald i Norge. Kong Carl Gustavs (ethos) er svekket fordi han har sagt og gjort en del kontroversielle ting. Svenskekongens mange tabber (link). Hvordan bør en lærer fremstå for å ha troverdighet ovenfor dere? Diskuter i gruppa.

10 Oppgave: Hva tenker du om ethos hos disse personene
Oppgave: Hva tenker du om ethos hos disse personene? Diskuter innad i gruppa. Erna Bjørn Eidsvåg Petter Northug Charter-Svein Østvik Jens Stoltenberg Mette-Marit

11 2. Pathos 1. Ethos 2. Pathos 3. Logos Pathos er den delen av talen som henvender seg direkte til folks følelser. Når man overtaler sine tilhørere gjennom å spille på følelsene deres, benytter man seg av pathos. Når man prøver å overtale noen, spiller følelsene inn ved at: Man vekker et følelsesmessig engasjement for å holde på oppmerksomheten. Hvis mottakerne av det du sier ikke blir glade, sinte eller berørt av det du sier, vil de fort begynne å kjede seg, og kanskje slutte å høre på/lese hva du har å si. Følelsene har innvirkning på hvordan vi mennesker vurderer en sak. Følelsen/stemningen man er i når man skal gjøre seg opp en mening om noe er avgjørende. Om den som taler fremkaller glede, tristhet, sinne, frykt, medlidenhet osv, har det mye å si for hvordan folk reagerer, oppfatter og lar seg påvirke av det som blir sagt. Følelsene virker motiverende til å gjøre noe. Når man prøver å overtale noen, ønsker man ofte at dette skal få dem til å gjøre noe du ønsker. F.eks stemme på et pari, kjøpe en vare eller f.eks bli fadder for foreldreløse barn.

12 3.Logos 1. Ethos 2. Pathos 3. Logos Når mottakerne av et budskap blir overbevist fordi de oppfatter det som blir sagt som sant eller sannsynlig, har de blitt overbevist av det som kalles logos. Er man en god retoriker, er man altså flink til å fremstille noe som sant eller sannsynlig, gjennom beskrivelser og argumentasjon. Beskrivelsene må være tilpasset folks generelle oppfatning av verden rundt seg, slik at de kan nikke gjenkjennende til det som blir sagt. På den måten kan argumentene fremstå som sannsynlige og ha overbevisende kraft.

13 Rollespill Lag grupper tre og tre.
Dere får utdelt et rollekort som beskriver en situasjon, der personene skal overbevise hverandre om noe. Fordel rollene. Hver elev trekker et kort hvor det står enten logos, patos eller etos. Du skal bare den appellformen når du skal argumentere!

14 Hvordan forberede et budskap?
Hvordan bør man forberede en tale, en tekst, en annonse, en reklamefilm, etc? Retorikken deler inn arbeidet i fem deler: Inventio (Innhold) Dispositio (Disposisjon) Elocutio (Velge en stil) Memoria (Memorere) Actio (Framføringen)

15

16 Hva kan kunnskap om retorikk brukes til?
Ved å ha kunnskap om retorikk, kan man bli bedre til å tale og skrive. Ved å ha kunnskap om retorikk kan du foreta bevisste språklige valg når du utformer teksten din. En velformulert tekst vekker mottakerens velvilje og bygger opp din troverdighet. Viser du i tillegg god kunnskap om emnet, kan du tillate deg å prøve å dra mottakeren i din retning. Det sies at en god retorisk tekst "inviterer leseren opp til dans". En slik tekst inviterer til dialog og samspill. Deltar leseren i dialog med teksten din, er han/hun langt på vei i ferd med å gjøre budskapet til sitt eget. Språk er makt til å påvirke og til å gjennomskue uønsket påvirkning. Kunnskap om retorikk gjør det vanskeligere å lure deg med retoriske knep. Anvend kunnskapen neste gang du ser en reklamefilm eller en partilederdebatt på tv! Og husk: Hver gang du avslører grepene, blir det litt vanskeligere å forføre/lure deg.

17 Retorikkoppgave 1 - Tekstoppgave:
Leserinnlegg av Vilde (15) Tekstens bestandeler: Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

18 Retorikkoppgave 2 - Tekstoppgave:
Kronikk: Den farlige vitsen! Av: Ulrik Imtiaz Rolfsen Tekstens bestandeler: Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen? Bård Håksrud (bildet) er politiker og sitter på stortinget for Fremskrittspartiet (FRP). Ulrik Imtiaz Rolfsen er en norsk-pakistansk filmregissør. Han har laget flere reklamefilmer og musikkvideoer. Han debuterte som spillefilmregissør med den norske actionfilmen Izzat i 2005. Kronikk: er en større, seriøs artikkel i en avis eller tidsskrift om et aktuelt emne Kilde: Wikipedia

19

20 Retorikkoppgave 3: Reklamefilm: Møllers Tran
Emil Hegle Svendsen (Norsk skiskytter med OL- og VM-gull) Tekstens bestandeler: Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

21 Retorikkoppgave 4: Reklamefilm: Møllers Tran
Aina Marie Lien (Klinisk ernæringsfysiolog) Tekstens bestandeler: Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

22 Retorikkoppgave 6: Reklamefilm: Jotun maling: Tekstens bestandeler:
Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

23 Retorikkoppgave 6: Reklamefilm: Statens vegvesen – Bruk bilbelte!
Tekstens bestandeler: Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

24 Retorikkoppgave 5: Reklamefilm: Tine melk Tekstens bestandeler:
Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

25 Retorikkoppgave 7: Reklamefilm: Coca-Cola Zero 2014:
Tekstens bestandeler: Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

26 Retorikkoppgave 8: Reklamefilm: Subaru Tekstens bestandeler:
Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

27 Retorikkoppgave 9: - Tale Jens Stoltenberg
Tekstens bestandeler: Inventio: Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten? Dispsitio: I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene? Elocutio: Hvilken stil har avsenderen valgt? Tekstens overbevisende kraft: Hva forsøker avsenderen å overbevise mottakerne om – og til å gjøre? Ethos: Hvilke troverdige karaktertrekk forsøker avsenderen å vise (Forstand, dyd, velvilje, autentisitet)? Og hvordan kommer dette til uttrykk? Pathos: Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne? Og hvordan går avsenderen frem for å vekke disse følelsene? Logos: Hvilke typer argumentasjon bruker avsenderen?

28 Olemic Thommessens Tale til Kongen under slottsmiddag 17.10.2014.
Kommentar fra retorikkekspert om talen til Olemic Thommessen:

29 Kilder: Bakken, Jonas (2011): Retorikk i skolen. Universitetsforlaget.
Hegle: tran Ernæringsfysiolog: Tine melk: Coca-Cola Zero 2014 Subaru


Laste ned ppt "Læren om talekunst. Kunsten å tale for å overbevise."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google