Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til 1.trinn foreldremøte 2015-2016 bmt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til 1.trinn foreldremøte 2015-2016 bmt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til 1.trinn foreldremøte bmt

2 Plan for kveldens møte Generell informasjon om skolen og spesielt om 1.trinn Forventningsavklaringer mellom skole og hjem Plan for besøksdagen fredag Treffe lærere, SFO-leder, helsesøster, representant fra FAU i tillegg til avdelingsleder og rektor. Få klasselister bmt

3 Skolens målsetting (Opplæringsloven § 1)
Best mulig læring, faglig og sosialt Utvikle barna til voksne, selvstendige mennesker som skal kunne ta vare på seg selv, leve gode liv og delta i samfunnet. Skolens særegenhet er at opplæringen skjer innenfor rammen av fellesskapet. bmt

4 FAKTA om Gausel Ca. 470 elever – 35 pedagoger
18 assistenter i skole og SFO Rektor: Berit Mæle Thuestad Avdelingsleder 1 (1.-4. trinn): Bruse Espedal Avdelingsleder 2 (5.-7.trinn): Hilde Helstrup SFO-leder: Maj Beate Blihovde Skolekonsulent: Grete Løhre bmt

5 Fakta om Gausel skole 20 klasser- fordelt på 7 trinn
Gausel skole er en Zero-skole Vi har null-toleranse for mobbing. Vi arbeider aktivt og kontinuerlig med elevenes læringsmiljø. STOLT-skole; Særskilt Tilrettelagt OppLæringsTilbud. Ingen egen avdeling, men elevene inkludert i klassen så langt det lar seg gjøre. De fleste trinn har elever som har STOLT-plass. Mangfold og inkludering bmt

6 Organiseringen av dagen for 1.trinn blir slik:
Elevene skal ha 18 timer/uke Alle elever begynner kl 3 dager til kl 2 dager til kl Alle er ute minst 20 minutter per dag i ett strekk. Og alle har minst to friminutt daglig. 1 dag i uken er uteskole bmt

7 Satsningsområder for Gausel skole
God og tydelig klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk Tilpasset opplæring Vurdering for utvikling/portefølje God skolestart bmt

8 Det ordinære opplæringstilbudet ved skolen
Elevene får opplæring tilpasset sitt ståsted. Hvert år kartlegges elevene for å tilrettelegge læringen. Læring skjer på mange ulike måter, gjennom mange ulike metoder og på mange ulike arenaer. Dersom det er nødvendig med videre kartlegging skjer dette i samarbeid med hjemmet. bmt

9 Organisering av gruppene
2 grupper med elever i hver Delt inn etter geografi, men ikke alle i samme gate i en gruppe. Størrelsen på gruppene. Fordeling mellom jenter og gutter Pedagogiske hensyn vi kjenner per i dag. Våren 2016 evalueres gruppesammensetningen, og det kan bli endringer (store eller små) ut fra pedagogiske vurderinger. bmt

10 Samarbeid hjem-skole Fortløpende informasjon på ukeplaner på nettet.
Postperm som må leses hver dag. Meldebok- informasjon til skolen. Foreldremøte ved oppstart Foreldresamtaler 2-3 pr år som er planlagte Kontakt ved behov Kontaktlærertime hver uke. Skolens hjemmeside. Vi anbefaler alle foresatte å abonnere på hjemmesiden. bmt

11 Hva kan foreldrene forvente av skolen?
Voksne som bryr seg om barnet ditt, og som gjør skolehverdagen så trygg som mulig. Voksne som ser barnet og støtter barnet i læringsprosessen. Voksne som tilpasser undervisningen, veileder og motiverer barnet for læring og utvikling. Voksne som tar kontakt med hjemmet dersom det er behov for det. Voksne som samarbeider med hjemmet til beste for barnet. bmt

12 Hva forventer skolen av foresatte ?
At barnet møter presist, uthvilt og godt forberedt til undervisningen. At foresatte viser interesse for barnets skolehverdag og setter av tid til barnet og samarbeid om barnet. At foresatte har tillit til at skolen har barnets beste som utgangspunkt for det arbeidet som blir gjort. At foresatte snakker positivt om skolen og tar kontakt dersom noe er uklart. At foresatte informerer skolen om saker som er vesentlig for barnets læring og utvikling. At foresatte tar kontakt med skolen dersom barnet ikke kan møte. At foresatte søker informasjon og følger opp arbeidet som skolen igangsetter. Det være seg lekser, bekledning, utstyr og beskjeder. bmt

13 Kapittel 9A i Opplæringsloven
Opplæringsloven stadfester elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Skolen skal gjøre sitt ytterste for å legge til rette slik at skolemiljøet er godt . Foreldre har også en forpliktelse til å bidra til et godt skolemiljø. bmt

14 Zero er en del av dette arbeidet
Vennegruppe Morgenfugler Spillekvelder Bli kjent med andre foreldre bmt

15 Noe for barnet å øve på i sommer?
Å vente på tur til å snakke Å kle seg selv Å knytte skoene selv Å kunne klare seg selv på toalettet Å kunne skrive navnet sitt (en fordel, men ikke forventet at alle kan) bmt

16 Stort og smått Rom og utstyr Bøker og utstyr Mat og melk
Klær, friminutt og uteskole Fadderordning Ferier i skoleåret bmt

17 SFO Åpent fra kl. 07.30-16.30 Inneværende år ca 200 barn
Barnet er i de samme lokalene som i skoletiden. 3-4 voksne per avdeling Mange kjekke aktiviteter både inne og ute bmt

18 FAU FAU står for ”Foreldrenes Arbeidsutvalg”.
Alle trinn er representert i FAU Leder for FAU inneværende år er Stig Kaspersen bmt

19 Skolehelsetjenesten Helsesøster Marit Handeland
Arbeider på skolen to dager i uka. bmt

20 Noe for mor og far å øve på i sommer ?!
Å merke alle klærne med tydelig navn Å skaffe barnet innesko som brukes på skolen Å skaffe godt regntøy Å finne klær og sko som er lette for barnet å kle av og på bmt

21 Besøksdagen fredag 29.05. Møter i aulaen senest kl. 08.25
Denne dagen lar vi søsken være hjemme Barnet blir ropt opp, går fram til lærer. Ulike aktiviteter i klasserommet, friminutt blir en del av dagen. Avsluttes kl Barna klarer seg som regel godt alene med lærerne, men dere kan være ute i friminuttet med dem. Vær oppmerksom på at røyking ikke er tillatt på noen deler av skolens område. bmt

22 KONTAKTLÆRERE PÅ 1.TRINN 2015/2016
To kontaktlærere på trinnet Hege Lie Eriksen, 1 blå Solveig-Kristin Ødegaard, 1gul Faglærer : Marit Dahle og Ann Kristin Berge Spesialpedagog: Jorun Sandve Skoleassistenter bmt

23 VEL MØTT ! FREDAG 29.05. KL. 08.30. TORSDAG 13.08. KL. 09.30
VELKOMMEN SOM FORELDRE TIL BARN PÅ 1. TRINN bmt

24 Klasselister Bli kjent aktivitet bmt


Laste ned ppt "Velkommen til 1.trinn foreldremøte 2015-2016 bmt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google