Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er viktig for elevers læring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er viktig for elevers læring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er viktig for elevers læring?
Forskning sier…… (Thomas Nordahl, SEPU)

2 1. Venner er viktig! Gode klassekamerater
Trygt klassemiljø, fritt for krenkelser og mobbing

3 2. Læreren bør være voksne
Tydelig voksen Tydelig leder

4 3. Skolen bør ha god struktur
Felles normer og regler Ryddighet Forutsigbarhet (klasserom, klasser, grupper etc)

5 4. Foreldre bør snakke positivt om skolen
Ikke snakk negativt om skolen foran ungdommen Dersom du er misfornøyd eller uenig – be om en samtale med den det gjelder på skolen – uten ungdommen

6 5. Fedre bør engasjere seg i skolen.
Der fedre har fokus på skole og skoleresultater gjør spesielt gutter det bedre. Gutt, bosatt Hedmark, foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå = 15% sjanse for å fullføre videregående. Fedres interesse for skole kan være avgjørende for nettopp disse gutta.

7 6. Eleven må jobbe på skolen
Ikke noe kommer av seg selv Læreren kan ikke stå over en elev hele timen. De må jobbe selv. Skolen forventer dette! Foreldre må også forvente dette!

8 7. Øke læringstrykket Forventninger Gi tilbakemeldinger
Vise oppmerksomhet

9 8. Ikke bestemte pedagogiske metoder
Alle lærer forskjellig En god variasjon av ulike metoder – da treffer man alle.

10 Hva gjør skolen? Ungdomstrinn i utvikling
- Motivasjon, mestring, variasjon - Lese og reflektere over forskning - Felles holdninger - Ut av komfortsonen…. Fortsatt fokus på vurdering for læring

11 Hva kan foreldre gjøre? Vær tydelig på at skolen er viktig!
Snakk positivt om skolen og læring Følg opp at ungdommen gjør leksene sine Vis interesse for skolearbeidet – «Hva har du lært i dag?» Ha forventninger om at ungdommen gjør sitt beste Vis at du er stolt av dem

12 Standpunktkarakter/ klagerett
Klagerett på standpunktkarakter Avgangsfag 9.trinn: mat og helse musikk evt. Valgfag

13 Klagerett forts… Eleven selv kan klage
Under 15 år må foresatte godkjenne Skriftlig med underskrift til rektor 10 dagers frist fra karakteren gjøres kjent Ber du om begrunnelse på karakteren utsettes fristen tilsvarende Skolen videresender klagen til fylkesmannen som avgjør om du får medhold eller ei. Rektor skal sette karakter. KAN bli den samme som før.


Laste ned ppt "Hva er viktig for elevers læring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google