Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Andre verdenskrig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Andre verdenskrig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Andre verdenskrig

2 Andre verdenskrig Den 1. september 1939 marsjerte tyske soldater inn i Polen. Det skulle snart vise seg at polakkene ikke kunne stå imot tyskernes moderne militærmakt. Tyske stridsvogner og bombefly skar gjennom det polske forsvaret. Den 1. september 1939 marsjerte tyske soldater inn i Polen. Kampene mellom polakker og tyskere skulle vise seg å bli relativt kortvarige, for det tyske militæret var overlegent og moderne sammenlignet med polakkenes foreldete armeer. For i motsetning til den forrige krigen som hadde vært preget av skyttergraver, ble det nå prioritert å bore seg gjennom fienden ved hjelp av hurtig og konsentrert ildkraft. Tyske stridsvogner og bombefly skar gjennom det polske forsvaret med voldsom kraft. Og selv om det fantes polske styrker som gjorde hard motstand, tok det likevel ikke mer enn to uker før de tyske angrepene hadde gjennomført sin oppgave. Den 17. september rykket sovjetiske tropper inn i Polen fra øst. Den siste polske motstanden opphørte i begynnelsen av oktober og landets regjering flyktet. Med det var Polen underlagt sine to store naboers luner. Bilde: Warszawa utbombet av Luftwaffe. Polens hovedstad var et mål for ubegrenset bombing fra Luftwaffe. Militære installasjoner som brakker, flyplasser og flyfabrikker ble tatt ut, men også sivile områder som vannverk, sykehus, markedsplasser og skoler ble bombet. Warszawa Den polske hovedstaden ble hardt rammet av bomber fra det tyske Luftwaffe.

3 Andre verdenskrig Bilder: Tyske stridsvogner rykker fram i Polen. En tysk og en sovjetisk offiser hilser på hverandre etter at invasjonen er over. Foto: Deutsches Bundesarchiv Den 17. september rykket sovjetiske tropper inn i Polen fra øst. Med det var Polen underlagt sine to store naboer.

4 Andre verdenskrig I det neste halvåret ble fokus flyttet til de nordlige delene av Europa. Sovjetunionen sikret seg kontroll over de baltiske statene. Fra nå av kunne verken Estland, Latvia eller Litauen inngå avtaler med makter som var i strid med Sovjetunionen. I løpet av det neste halve året foregikk det få kamphandlinger i de sentrale delene av Europa. I stedet skulle fokus flyttes til verdensdelens nordlige områder. Sovjetunionen ønsket å vinne tilbake de landområder som hadde gått tapt i Man inngikk avtaler med de baltiske landene. Nå kunne verken Estland, Latvia eller Litauen inngå avtaler med andre makter som stod i strid med Sovjetunionen. Samtidig tvang man til seg militære baser i Estland. På denne måten havnet de baltiske landene under sovjetisk kontroll. Sommeren 1940 ble landene en del av Sovjetunionen. Bilde: Sovjetiske stridsvogner i Latvias hovedstad Riga i 1940. Sommeren 1940 ble de baltiske landene en del av Sovjetunionen.

5 Andre verdenskrig Høsten 1939 krevde Sovjetunionen at grensen mot Finland skulle justeres. Kravet ble avvist av finnene, og dermed oppstod det krig. Sovjetiske styrker bombet flere av Finlands største byer. Høsten 1939 gikk Sovjetunionen til forhandlingsbordet med Finland som motpart. Her gav de sovjetiske lederne uttrykk for at de ville foreta en grensejustering, men den finske regjeringen var avvisende. Det ble snart klart at det ikke ville bli noen finsk-russisk avtale, og den 30. november brøt krigen ut. Vinterkrigen ble ingen ubetinget sovjetisk suksess, for den skulle bidra til at vestens syn på Sovjetunionen ble sidestilt med den måten man betraktet Tyskland på. Det var snakk om en aggressiv part som angrep et fritt og selvstendig land. Til tross sovjetrussernes overlegne militære slagkraft, viste finnene en seig og ukuelig vilje til kamp. Sovjetiske styrker bombet flere av de største finske byene, men finnene holdt ut. Deres kjennskap til terrenget, deres erfaring knyttet til vinterklimaet, samt at de selvsagt kjempet for sitt eget land og folk, bidro til at de sovjetiske styrkene møtte sterk motstand. Idet man var kommet til mars 1940 måtte likevel finnene be om fred for å unngå en total katastrofe. I fredsavtalen ble det bestemt at Finland måtte avstå større landområder enn det Sovjet i utgangspunktet hadde krevd før kamphandlingene tok til. Finland mistet viktige områder, herunder industri, dyrket mark og kystområder. 400 000 mennesker måtte flytte fra hjemmene sine. Bilder: Finske soldater. Finnene ytet sterk motstand mot sin overlegne fiende. I mars 1940 måtte Finland be om fred for å unngå en total katastrofe.

6 Andre verdenskrig Krigens neste fase skulle finne sted i Skandinavia.
Tyskerne var avhengige av jernmalm fra Sverige. Samtidig ville norskekysten være et godt sted å anlegge tyske ubåtbaser. Hitler fryktet at de allierte ville okkupere Skandinavia, og ønsket å komme dem i forkjøpet. Krigens neste fase skulle finne sted i Skandinavia. Både briter og franskmenn vurderte det slik at tyskerne var svært avhengige av jernmalm fra Sverige. Den svenske jernmalmen ble fraktet til Tyskland via Narvik. Under den finske vinterkrigen hadde vestmaktene planer om å okkupere Narvik og de svenske malmgruvene. Påskuddet var at man skulle hjelpe finnene, og på denne måten kunne man samtidig ramme tysk rustningsindustri. Imidlertid falt denne planen da Norge og Sverige stod på sin nøytralitetslinje og nektet de allierte å bruke deres land til troppetransport. Om den svenske jernmalmen og den norske utskipingshavnen var viktig for tysk industri, fantes det også andre motiver for å skaffe seg et solid fotfeste i Skandinavia. Den tyske marinesjefen hadde påpekt at man trengte baser for ubåtene sine, og her var norskekysten det beste utgangspunkt. Hitler fryktet i tillegg at sovjetrusserne skulle rykke videre vestover og bli dominerende i nord. Samtidig så han for seg at de allierte skulle bli fristet å okkupere Skandinavia, og denne muligheten ville han nå ta fra dem. I månedsskiftet februar-mars 1940 gav Hitler ordre om at aksjonen mot den skandinaviske halvøy skulle iverksettes. Navnet på operasjonen ble Weserübung. Ofotbanen. Svensk jernmalm ble fraktet til Narvik før den ble sendt til Tyskland.

7 Andre verdenskrig 9. april 1940 passerte tyske tropper grensen mot Danmark. Samme dag ankom tyske militærskip norske havner. Etter 24 timer var mange viktige norske havnebyer på tyske hender. Det var i første rekke Norge som var målet med Weserübung, men siden det tyske flyvåpenet hadde behov danske flyplasser med tanke på troppetransport, ble også Danmark en del av operasjonen. Den 9. april 1940 ankom tyske militærskip norske havner samtidig som tyske tropper passerte grensen mot Danmark. I Danmark ble situasjonen raskt avklart da den danske regjeringen bøyde seg for tyskernes krav. Det ble bestemt at regjeringen skulle fortsette sitt virke med enkelte innskrenkninger. Man kunne med det i alle fall innbille seg at man fremdeles var en selvstendig stat. Også Norge fikk dette tilbudet, men her takket man nei. Omstendighetene gjorde at man klarte å senke det tyske skipet Blücher fra Oscarsborg festning. Samtidig hadde en britisk ubåt senket flere tyske fartøyer, og dermed kunne den norske regjeringen ta stilling til tyskernes krav uten at man var under tvang. Den norske regjeringen, Stortinget og kongefamilien forlot derfor Oslo før tyske soldater marsjerte inn i byen. På Elverum ble det holdt stortingsmøte hvor man gav kongen og regjeringen rett til å representere Norge selv om man måtte forlate landet. Etter 24 timer var mange viktige havnebyer på tyske hender. Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, Egersund, Kristiansand, Arendal, Horten og Oslo var nå under tysk kontroll, og snart gjorde man framstøt i andre deler av landet. Det var blitt landsatt enkelte allierte hjelpetropper, men samlet klarte man bare unntaksvis å yte motstand av betydning. De allierte hadde mest suksess i Narvik; her klarte man for en periode å fordrive tyskerne. Snart skulle det likevel vise seg at de allierte troppene ble forflyttet til vestfronten, og således var landet under tysk kontroll. Den 7. juni 1940 dro kong Haakon og den norske regjeringen til Storbritannia for å fortsette kampen derfra. Hæren kapitulerte tre dager senere. Som en konsekvens av hendelsene i Norge måtte den britiske regjeringen gå av. Winston Churchill erstattet Neville Chamberlain som landets statsminister. Mer om krigen i Norge: Se egen presentasjon om emnet. Bilde: Kong Haakon 7. og kronprins Olav søker ly for tyske bomber ved kongebjørka i Molde i april 1940. Den norske regjeringen, Stortinget og kongefamilien forlot Oslo før tyske soldater marsjerte inn i byen. På Elverum ble det holdt stortingsmøte hvor man gav kongen og regjeringen rett til å representere Norge selv om man måtte forlate landet.

8 Andre verdenskrig Langs grensen mellom Tyskland og Frankrike hadde vært stille siden krigsutbruddet. Tyskerne hadde få tropper langs grensen. Det har blitt hevdet at franskmennene lett kunne ha invadert landet. Langs grensen mellom Tyskland og Frankrike hadde det vært stille siden krigsutbruddet i september. Man kalte den for liksomkrigen, The phoney war, etter som det her knapt nok var kommet til krigshandlinger. At tyskerne hadde latt hele bakdøren stå åpen ved å etterlate få tropper da man vendte nesen mot Polen, syntes å være ukjent for de allierte. Det har blitt hevdet at man med enkelhet kunne ha invadert Tyskland og okkupert den viktige krigsindustrien i Ruhrdistriktet. Eller kanskje var det frykten for å havne i den samme bakevjen som man hadde opplevd under den forrige store krigen som gjorde at vestmaktene holdt igjen? Var man redd man ikke var tilstrekkelig overlegen til å ta opp kampen? Foto: Deutsches Bundesarchiv Britisk propagandaplakat. Hitler sender ingen advarsel – ha alltid med deg gassmasken din.

9 Andre verdenskrig Den 10. mai 1940 bega tyske tropper seg vestover.
Nederland falt først, to uker senere led Belgia sammen skjebne. Heller ikke franskmennene kunne stå imot den tyske militærmakten. Den 10. mai 1940 ble angrepet innledet da tyske tropper bega seg vestover. Nederland falt først, man gav opp etter fem dager. To uker senere led Belgia samme skjebne, og heller ikke stormakten Frankrike syntes å være kapabel på å ta opp kampen med tyskerne, for styrkeforholdet mellom de to partene syntes i utgangspunktet å være jevnt. I antall tropper og militært materiell var det nokså likt, men en hovedforskjell var det at tyskerne disponerte flere fly. Motsatt var styrkeforholdet når det gjaldt stridsvogner; her var vestmaktene overlegne. Likevel var det også her et moment som talte til tyskernes fordel, nemlig at de tyske stridsvognene var lette og brukte lite drivstoff. De var med andre ord mobile og godt egnet til kjappe forflytninger. Når det gjaldt de franske stridsvognene var disse tungt pansret med stor ildkraft. Derimot var de lite mobile, fordi de krevde mye drivstoff. De franske stridsvognene var derfor mer laget for en gammeldags skyttergravskrig, hvor stridsvognen skulle brøyte seg gjennom fiendeland. I løpet av noen uker hadde tyske soldater rykket fram mot kanalkysten, og både franske og britiske soldater ble derfor evakuert til Storbritannia. Da tyskerne satt i gang en ny offensiv mot sør den 5. juni, var slaget i praksis tapt for franskmennene. Den 14. juni falt Paris. Dermed hadde Hitler revansjert nederlaget fra den første verdenskrig i løpet av noen få uker. Og for å gjøre ydmykelsen komplett ovenfor franskmennene, hentet man fram den gamle vognen hvor våpenstillstanden fra 1918 ble underskrevet. Nå var det Frankrike som måtte be om pent vær. Det hører for øvrig med til historien at også Italias Mussolini ville være med på leken. Siden krigen hadde gått så enkelt for tyskerne, hadde Italia gått til angrep på franske styrker i sør. Imidlertid kunne franskmennene håndtere en slik fiende, og Mussolini fikk derfor lite utbytte av sitt noe impulsive innfall. I stedet hadde han kastet landet inn i en krig som betydde at Storbritannia stod på motsatt side. Bilde: Tyske tropper marsjerer i Paris. Den 14. juni falt Paris. Dermed hadde Hitler revansjert nederlaget fra første verdenskrig i løpet av noen få uker. Foto: Deutsches Bundesarchiv

10 Andre verdenskrig Hitler var nå leder for den dominerende stormakt på kontinentet. Storbritannia hadde sitt verdensimperium. Hitler sendte fredssignaler til britene. Foto: Deutsches Bundesarchiv Adolf Hitler var nå leder for den dominerende stormakt på kontinentet, slik Storbritannia var sentrum i sitt verdensimperium. For Hitler var det derfor ikke unaturlig at de to landene søkte en felles forståelse og at man aksepterte hverandres posisjoner. Britene kunne få ha sitt imperium så lenge Tyskland var Europas herre. Det har blitt hevdet at dette var Hitlers tankegang da han sendte signaler om fred i retning av Storbritannia. Men fra den andre siden av kanalen kom det intet positivt svar. Britene unnlot å bite på Hitlers fredsforslag fordi de visste at hans signatur ikke var verdt noen verdens ting. Appeasement-politikken hadde vært forsøkt før, den hadde mislyktes. Å slutte fred med Tyskland ville sannsynligvis bare innebære en utsettelse av problemet. I London mente man at Hitler ikke ville ha noen skrupler med å bryte enda en avtale. Britene unnlot å bite på Hitlers fredsforslag . De visste at hans signatur ikke var verdt noen verdens ting.

11 Andre verdenskrig Ill: San Jose

12 Andre verdenskrig Bilde: Lenke: Rettigheter: Forside
Warszawa Tanks Kart Hilser Riga Vinterkrig Kongebjørka Phoney Propaganda Paris Hitler


Laste ned ppt "Andre verdenskrig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google