Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamen og standpunktkarakterer på Ytre Arna skule

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamen og standpunktkarakterer på Ytre Arna skule"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamen og standpunktkarakterer på Ytre Arna skule
Våren 2015

2 Standpunktkarakterer – hva er det?
Sluttvurdering etter endt grunnskole. En vurdering av elevens samlede kompetanse på det tidspunkt karakteren settes. Kommer på vitnemålet sammen med eksamenskarakteren, og legger grunnlag for opptak til videregående skole. Det er klagerett på standpunktkarakteren.

3 Om klagerett Hva kan det klages på? Standpunktkarakterer
Eksamenskarakterer Vedtak om å ikke sette standpunktkarakter Hvem kan klage? Elever eller de som eleven gir skriftlig fullmakt til, har klagerett. Foreldre/foresatte har selvstendig klagerett dersom eleven er under 18 år.

4 Vitnemålet Fra forskrift til opplæringsloven, kap. 3: § 3-40:
”Vitnemålet til eleven skal innehalde standpunktkarakterar, eksamenskarakterar og fråvær.” §3-41: For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a)dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar b)innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

5 Skriftlig eksamen Sentralt gitt av UDIR.
5-timer skriftlig arbeid i norsk, engelsk eller matematikk. Gjennomføres digitalt i norsk og engelsk. I matematikk må elevene skrive på papir, men har pc tilgjengelig etter innlevering av del 1, og løser noen oppgaver digitalt.

6 Tidsplan skriftlig eksamen
Opplysning om trekkfag onsdag 13. mai Eksamen i engelsk tirsdag 19. mai Eksamen i matematikk onsdag 20. mai Eksamen i norsk (h) torsdag 21. mai Eksamen i norsk (s) fredag 22. mai

7 Forberedelsestid Det er obligatorisk forberedelsestid fra og med trekkingsdatoen. Til eksamen i norsk og engelsk utarbeides forberedelsesmateriell av UDIR. Til eksamen i matematikk kommer det ikke sentralt forberedelsesmateriell, men elevene har likevel forberedelsestid.

8 Eksamensdagen Eksamen starter kl. 0900, elevene møter senest kl 0840.
Eksamen varer til kl 1400. Elevene får servert lunsj under eksamen, og vi oppfordrer til å unngå ”snop”. Det er til enhver tid minst 2 voksne i rommet som bistår elevene ved behov. Av hensyn til alle elevene blir eksamensreglementet strengt håndhevet.

9 Hjelpemidler Alle hjelpemidler som ikke muliggjør kommunikasjon er tillatt. Spesielt for matematikk: På del 1 av eksamen er kun skrivesaker, linjal passer og vinkelmåler tillatt. For språkfagene er oversettelsesprogram ikke tillatt. Tilgang til internett er stengt på eksamensdagene.

10 Muntlig eksamen Lokalt styrt av kommunen og skolen.
Fag elevene kan trekkes ut i er: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, fremmedspråk/språklig fordypning og RLE. Selve eksamen er en forberedt presentasjon av et tema og en utdypingssamtale med faglærer og ekstern sensor. Utdypningssamtalen tar utgangspunkt i presentasjonen. Elevene prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av presentasjonen.

11 Tidsrammen er 30 minutter pr
Tidsrammen er 30 minutter pr. elev, 1/3 til presentasjon, 2/3 til utdypingssamtalen. Eleven kan velge å gå opp alene, i par eller i gruppe på 3. Det opplyses om fag 48 timer på forhånd. Tema for eksamen gis 24 timer før eksamen. Elevene har rett på veiledning fra faglærer. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestid og under elevens presentasjon. Elevene får individuell karakter, og får opplyst karakteren like etter eksamen.

12 Tidsplan muntlig eksamen (foreløpig)
Mandag 08. juni: Opplysning om trekkfag kl Forberedelse. Tirsdag 09. juni: Trekking av tema. Forberedelse. Onsdag 10. juni: Eksamensdag. Med forbehold om evt. endringer fra Bergen kommune. Dette vet vi mer om i begynnelsen av mai.

13 Viktig å huske! Obligatorisk fremmøte, også i forberedelsestid
Sykemelding fra lege kreves v. sykdom eksamensdagen Kontakt skolen så snart som mulig v. fravær i eksamensperioden


Laste ned ppt "Eksamen og standpunktkarakterer på Ytre Arna skule"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google