Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Napoleon Bonaparte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Napoleon Bonaparte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Napoleon Bonaparte

2 Napoleon Bonaparte Frankrike var fremdeles preget av kaos og uro etter flere år med revolusjon. Landet var i krig med andre europeiske makter. Etter flere år med revolusjon var det franske samfunnet fremdeles preget av kaos. Landet ble nå styrt av det såkalte Direktoriet, en ledergruppe på fem personer, men å lede et Frankrike hvor motstandere fantes både innad og utad, viste seg vanskelig. Det var stadige opprør som man måtte slå ned, samtidig som at landet også var i krig med utenlandske makter. I en slik situasjon kan vi tenke oss at Frankrike hadde behov for en samlende skikkelse, og det var nettopp det landet skulle komme til å få i Napoleon Bonaparte. I denne situasjonen hadde Frankrike behov for en sterk og samlende leder.

3 Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte ble født på øya Korsika i 1769.
Familien var verken rik eller velstående selv om den var av adelsslekt. Som femtenåring begynte Napoleon på krigsskole i Paris. Napoleon Bonaparte ble født på øya Korsika i Familien var av adelsslekt, men den var likevel ikke rik og velstående. Til sammen fikk Napoleons foreldre tretten barn, men bare åtte av disse overlevde de første barndomsårene.  Som tiåring begynte Napoleon på en kadettskole i Brienne, og i 1784 begynte han på krigsskolen i Paris. Denne utdannelsen skulle egentlig vare i tre år, men etter bare ett år var Napoleon ferdig utdannet. Allerede som sekstenåring var Napoleon løytnant i artilleriet. Frankrike Napoleon brukte bare ett år på å gjennomførte den treårige utdannelsen. Korsika Ill: David Liuzzo

4 Napoleon Bonaparte Napoleon gjorde raskt en militær karriere.
Frankrike var i krig med en rekke land. Napoleon bidro til at man vant flere slag. Snart var den unge generalen en folkehelt i Frankrike. Napoleon støttet revolusjonen, og han gjorde raskt en militær karriere. I 1793 bidro han til å frigi den franske byen Toulon fra britiske styrker og rojalister. Dette ble snart kjent i Paris, noe som medførte at Napoleon fikk rang av brigadegeneral. Napoleon var med det Frankrikes yngste general. I årene som fulgte fortsatte Napoleon sine vellykkede krigshandlinger. I 1797 ledet han de franske styrkene i kamper mot Østerrike, og også her var resultatene seiersrike. Napoleon ble etter hvert en folkehelt i Frankrike. Hans popularitet var stor, men dette førte også til at menn i ledende stillinger begynte å frykte ham. Det ble derfor bestemt at Napoleon skulle lede en militær ekspedisjon til Egypt. Man bestemte nå at Napoleon skulle lede en militær ekspedisjon til Egypt.

5 Napoleon Bonaparte Ekspedisjonen til Egypt skulle sørge for fransk kontroll over Middelhavet. Med seg hadde Napoleon flere hundre skip og soldater. Til sjøs var britene sterkest, men de franske styrkene klarte å erobre deler av Egypt. Ekspedisjonen til Egypt var omfattende. Med seg hadde Napoleon 232 transportskip, 2 000 kanoner, soldater og 175 ingeniører og lærde. Målet med ekspedisjonen var å få fransk kontroll over Middelhavet, samt å vanskeliggjøre Storbritannias forbindelse til India.  Krigføringen i Egypt ble ikke en uforbeholden suksess, men de franske militære styrkene klarte likevel å erobre deler av Egypt. Til sjøs viste imidlertid den britiske flåten seg som sterkere, og den franske flåten ble ødelagt i slaget ved Nilen. De franske styrkene var dermed nødt til å foreta sine framrykninger over land.  Det spesielle med ekspedisjonen til Egypt var at man satte i gang en modernisering av landet. Egypts første postvesen ble grunnlagt, og man opprettet et eget egyptisk myntverk. Det ble bygd møller til å male korn og pumpe vann, og man innførte renovasjon i byene. Under Napoleons ledelse fikk man installert gatebelysning i Kairo, og det ble trykket bøker på arabisk. Det ble også arbeidet med å lage kart over Egypt, samtidig som det ble bygd veier og kanaler i landet. I tillegg skal det også sies at Napoleon var svært opptatt av Egypts tidlige historie, og at han bidro til at denne ble bedre utforsket. Napoleon gjorde mye for å modernisere Egypt.

6 Napoleon Bonaparte Napoleon foran Sfinxen.

7 Napoleon Bonaparte I Frankrike var det fremdeles kaos og uro.
Da Napoleon vendte tilbake i 1799, tok han makten i landet ved et statskupp. Mange håpet at Napoleon kunne skape ro og orden. I Frankrike var det fremdeles kaos og uro. Østerrike, Storbritannia og Russland hadde dannet en koalisjon mot landet, og det var i denne situasjonen at Napoleon i 1799 atter vendte tilbake til sitt fedreland. Nå gjennomførte han et statskupp. All makt ble samlet på Napoleons hender i det han ble utnevnt som førstekonsul. Mange mennesker håpet at den nye lederen kunne skape ro og orden i et samfunn som i lang tid hadde vært preget av indre og ytre stridigheter. Et statskupp er for øvrig en omveltning som igangsettes ovenfra og som er i strid med gjeldende lover. Vet du hva et statskupp er?

8 Napoleon Bonaparte Napoleon lagde nye lover for Frankrike.
Nå skulle alle være like for loven. Det ble innført ytringsfrihet og religionsfrihet. Alle som arbeidet hardt skulle få mulighet til å gå på skole. Napoleon satte raskt i gang arbeidet med å reformere den franske staten. Han fikk laget lover som var i tråd med revolusjonens idéer og som garanterte enkeltindividet personlig frihet. Det skulle være likhet for loven, og alle skulle ha rett til privat eiendom. Ytringsfrihet, religionsfrihet og trykkefrihet ble innført, samtidig som prinsippet om at personers dyktighet skulle avgjøre hvem som fikk offentlige stillinger ble gjennomført. Samtidig ble skolevesenet reformert, slik at alle gutter som arbeidet hardt kunne skaffe seg en utdannelse. Lovene sa at alle innbyggere måtte betale skatt, noe som bidro til at man fikk bukt med de økonomiske problemene som hadde ridd Frankrike i lang tid. Lovene som ble til under Napoleon ble kalt for Code Civil eller Code Napoleon. Bildet viser første side av Code Civil, utgave fra 1804. Lovene ble kalt Code Civil.

9 Napoleon Bonaparte I 1804 ble Napoleon kronet til keiser.
I år 1804 lot Napoleon seg krone som keiser. Han var diktator på livstid, men folket protesterte ikke. Hvordan kunne man stille seg kritisk til en person som tross alt hadde hatt slik suksess når det gjaldt styringen av Frankrike? Bildet viser Napoleon som setter kronen på Josephines hode. For øvrig kronet Napoleon seg selv. I 1804 ble Napoleon kronet til keiser.

10 Napoleon Bonaparte Fra år 1800 til 1807 stod Napoleon bak flere vellykkede felttog. I denne perioden vokste Frankrike til å bli den sterkeste staten i Europa. Fra år 1800 til 1807 stod Napoleon bak flere vellykkede felttog mot andre europeiske makter. Mest kjent i så måte er felttoget gjennom Alpene (se bildet) mot Østerrike i år Frankrike vokste i denne perioden til å bli den sterkeste staten på det europeiske fastlandet. For å sikre seg at erobrede landområder forholdt seg lojale til Frankrike, innsatte Napoleon flere av sine slektninger til konger og fyrster. Land som Spania, Nederland og Vestfalen fikk konger som alle var Napoleons brødre. På havet hadde imidlertid britene fremdeles herredømme, og for å forsøke å redusere Storbritannias makt, iverksatte Napoleon en blokade mot britene. Ved å nekte europeiske land i å handle med Storbritannia, håpet Napoleon å svekke landet. Store deler av Europa måtte mer eller mindre frivillig ta del i blokaden, og etter hvert stod britene relativt alene. Imidlertid skulle blokaden bli mislykket, siden det viste seg at Europa var mer avhengig av handelen med Storbritannia enn omvendt. Napoleon lot slektninger styre de landene som ble erobret.

11 Napoleon Bonaparte Napoleon hadde vært gift med sin Josephine siden 1796. I 1809 lot han seg skille fra kona. Ett år senere giftet han seg på ny, denne gang med den østerrikske keiserens datter. Privat hadde Napoleon vært gift med sin Josephine siden 1796, men noe barn hadde de ennå ikke fått. Sannsynligvis var dette hovedårsaken til at han i 1809 lot seg derfor skille fra kona (skillsmisse var blitt tillat gjennom Code Civil), før han ett år senere giftet seg med den østerrikske keiserens datter. I 1811 fødte hun en sønn, Napoleon 2. Keiser Napoleon hadde dermed fått sin arving. I 1811 fikk paret en sønn. Keiseren hadde dermed fått sin arving.

12 Napoleon Bonaparte I årene mellom 1809 og 1811 stod Napoleon på høyden av sin makt. Han kontrollerte da store deler av Europa. Imidlertid var forholdet til den russiske tsaren i ferd med å bli kjølig. I årene mellom 1809 og 1811 stod Napoleon på høyden av sin makt. Han kontrollerte det meste av Europa, men fra vest kom britiske styrker støttet av spanske opprørere. Det var også i denne perioden at forholdet til den russiske tsaren ble merkbart dårligere. Russerne hadde fått lite ut av sin allianse med Napoleon, og på nyttårsaften 1810 valgte man derfor å avslutte sitt samarbeid med den franske stormakten. Russerne begynte i stedet å gjenoppta handelen med Napoleons hovedfiende, Storbritannia. Denne nyheten likte Napoleon dårlig, og han begynte nå å mobilisere til det som skulle bli et enormt felttog mot russerne. Frankrike Napoleon begynte nå å mobilisere til krig mot Russland. Erobrede områder Allierte områder

13 Napoleon Bonaparte Med en hær på mann gikk Napoleon til krig mot Russland. Man møtte sterk motstand, men man klarte å innta Moskva. Imidlertid satte russerne fyr på byen. I 1812 gikk Napoleon til krig mot Russland. Keiseren tok selv del i offensiven som bestod av en hær på om lag mann. Soldatene bestod av en tredjedel franskmenn, mens de resterende stort sett var mobilisert fra okkuperte områder. Napoleon hadde muligens forventet en rask seier, men slik skulle det ikke gå. Kanskje hadde han undervurdert russisk kampvilje og moral, kanskje hadde han ikke tatt hensyn til den strenge russiske vinteren? Samtidig var det også sånn at russerne brente sine landsbyer og matlagre når Napoleons hær kom. På denne måten ble det vanskelig å skaffe forsyninger. At de russiske soldatene også forsvarte seg med stor dyktighet, samt at de stadig unngikk slag, gjorde at de russiske tapstallene ble små. Da høsten kom, nådde Napoleons hær Moskva. Nå kontrollerte man byen, men heller ikke her fantes det store mengder mat og drikke. Etter en stund begynte byen også å brenne. Sannsynligvis var brannen påsatt av russerne, og situasjonen ble etter hvert uholdbar. Nå kom vinteren, kulden og matmangelen. Napoleon måtte beordre retrett, men heller ikke det skulle bli en enkel øvelse for de sommerkledde soldatene. En tilbaketur i 20 minusgrader, med snø og vind, med mangel på mat, medisiner og varme klær, ble for mye for mange av soldatene. At de også til stadighet ble angrepet av russerne bidro til store tapstall. 100 000 ble tatt til fange, mens 400 000 døde av sult, sykdom, kulde eller i strid. Av om lag 600 000 mann vendte kun 10 000 tilbake. Vinterkulde og matmangel gjorde at Napoleon nå måtte sette kursen hjemover igjen.

14 Napoleon Bonaparte 20 minusgrader, snø og vind, russiske angrep og mangel på mat, medisiner og varme klær; bare ti tusen soldater vendte tilbake fra Russland.

15 Napoleon Bonaparte Tilbake i Frankrike forsøkte Napoleon nå å skrape sammen en ny hær. I Europa gikk flere land sammen i en allianse. Nå ville man fjerne Napoleon fra makten for godt. Tilbake i Frankrike forsøkte Napoleon nå å skrape sammen en ny hær. Han hadde spilt høyt og tapt, men ennå var ikke nederlagets time kommet fullstendig. Han visste at det ville komme flere slag, og da gjaldt det å stå best mulig rustet. Imidlertid hadde hans mislykkede russiske felttog gitt et klart signal til andre europeiske land og herskere som ønsket ham bort. Det var mulig å kvitte seg med Napoleon hvis man stod sammen.  Nå fant mange europeiske land sammen i sin kamp for å få fjernet Napoleon fra makten. I vest ble det franske herredømmet over Spania brutt i 1813, men fra øst var trusselen enda større. Østerrike, Preussen og Russland gikk sammen i en allianse, og etter hvert sluttet også Sverige seg til denne mot at de skulle få støtte til å ta kontroll over Norge. Fra Storbritannia kom subsidier som hjalp til med å skape en slagkraftig allianse. Visste du at også Sverige sluttet seg til alliansen mot Napoleon? Svenskene ble med mot at de skulle få støtte til å ta kontroll over Norge.

16 Napoleon Bonaparte I 1813 ble Napoleons hær slått ved Leipzig.
De allierte troppene satte deretter kursen mot Paris. Napoleon måtte abdisere i april 1814. I oktober 1813 ble Napoleons hær slått ved det såkalte folkeslaget ved Leipzig. De allierte var overlegne, og det hjalp heller ikke Napoleon at en av hans arméer midt under slaget gikk over på fiendens side. Slaget var svært blodig, sannsynligvis det aller blodigste av alle slagene under Napoleonskrigene. Man antar at om lag 130 000 soldater falt i løpet av det tre dager lange slaget.  De allierte troppene satte nå kursen mot Paris. Våren 1814 trengte man inn i Frankrike, og den 31. mars inntok man Paris. Napoleon hadde intet annet valg enn å abdisere. Den 6. april 1814 sa han fra seg kronen. I slutten av mai ble Parisfreden undertegnet av de allierte landene. Nå ble man enige om hvor de nye grensene i Europa skulle gå. Napoleon ble forvist til øya Elba i Middelhavet. Her var han fremdeles keiser, om enn kun for det lille øyriket. Det fortelles at Napoleon forsøkte å begå selvmord ved gift på Elba, men at dette var mislykket idet han i stedet kastet opp stoffet. Napoleon ble nå forvist til øya Elba i Middelhavet.

17 Napoleon Bonaparte I Frankrike hadde man fått en ny konge som folket ikke var fornøyd med. Napoleon ville derfor på ny forsøke å ta makten i landet. I 1815 vendte han tilbake til landet, og folket tok imot ham som en helt. I Frankrike hadde de kongevennlige overtatt makten. Man hadde innsatt en ny konge, Ludvig 18., men folket var slett ikke fornøyd med sin nye monark og regjering. Napoleon hadde selv fått kjennskap til misnøyen i det franske folk, og dette inspirerte ham til å forsøke å ta makten på ny. Napoleon flyktet derfor fra Elba, og i mars 1815 var han atter på fransk jord. Her ble han møtt av franske tropper som hadde ordre om å stanse ham. Imidlertid viste soldatene ham såpass lojalitet at de sluttet seg til ham og fulgte ham til Paris. Her ble Napoleon mottatt som en helt, noe som muligens skyldtes at folket fryktet at det nye kongedømmet skulle reversere de mange rettighetene som man hadde oppnådd under revolusjonen. Nå flyktet kongen, og Napoleon hadde dermed på ny makten i Frankrike. I Europa var imidlertid motstanden mot ham fremdeles stor, så Napoleon måtte snarest samle sammen en hær som kunne stå imot det som skulle komme. Med en hær på mann rykket Napoleon inn i Belgia til sitt siste slag. Napoleon samlet atter en gang en hær. Nå rykket han inn i Belgia til det som skulle bli hans siste slag.

18 Napoleon Bonaparte Slaget ved Waterloo er kjent, et allment begrep, og det var her Napoleon skulle gå på sitt avgjørende nederlag. Den 18. juni 1815 møtte han britiske styrker under ledelse av Wellington. Det fortelles at Napoleon var i ferd med å seire da britene fikk støtte av prøyssiske tropper. Nederlaget var et faktum, og Napoleon måtte atter flykte til Paris. Her abdiserte han før han overga seg til britene. Den tidligere keiseren ble nå deportert til øya St. Helena i Atlanterhavet. Bildet viser britenes general Wellington. Slaget ved Waterloo i 1815 ble Napoleons avgjørende nederlag.

19 Napoleon Bonaparte Napoleon ble nå deportert til øya St. Helena i Atlanterhavet.

20 Napoleon Bonaparte På St. Helena tilbrakte Napoleon de siste årene av sitt liv. Napoleon Bonaparte døde i 1821. På St. Helena tilbrakte Napoleon de siste årene av sitt liv. Han dikterte sine memoarer hvor han påpekte at han var en frihetens forkjemper. Napoleon døde i I 1840 ble kisten hans ført til Paris, og det fortelles at to millioner mennesker møtte opp for å hilse keiseren en siste gang. I 1840 ble kisten hans ført til Paris. Det fortelles at to millioner mennesker møtte opp for å hilse keiseren en siste gang.

21 Napoleon Bonaparte Bilde: Lenke: Rettigheter: Forside
Kart Karriere Uro Statskupp Lov Keiser Alpene Kone og sønn Brann Tilbaketog Ny hær Slag Nederlag Retur Waterloo Skip Død


Laste ned ppt "Napoleon Bonaparte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google