Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anna Kristine Halvorsrud, Symra barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anna Kristine Halvorsrud, Symra barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anna Kristine Halvorsrud, Symra barnehage
Kommunal 4 avdelinger 61 barn-54 plasser Ca.15 årsverk Visjon: Mestring og glede-alltid tilstede. Anna Kristine Halvorsrud, Symra barnehage

2 SATSNINGSOMRÅDER DETTE ÅRET
LEK OG SOSIAL KOMPETANSE NÆRMILJØ OG SAMFUNN KOMMUNIKASJON OG TEKST

3 DOKUMENTASJON For barna er dokumentasjon en måte å kunne gjenkalle sine opplevelser med et tema/prosjektarbeide. Barna kan følge en prosess, huske tilbake til og samtale om det de har erfart på veien. Barnehagens dokumentasjon gir foreldre/foresatte og andre som er i kontakt med oss mulighet til et innblikk i hva barna faktisk opplever, lærer og gjør når de er i barnehagen. Personalet skal bruke dokumentasjonen for å vurdere hvordan våre metoder og arbeidsmåter virker på barnas læring og opplevelse. Slik dokumenterer vi: Dagsrapporter med og uten bilder Bilder og skriv fra noen aktiviteter settes inn i barnas permer Vi henger opp og stiller ut saker og ting barna har laget Personalet skriver praksisfortellinger som vi deler med hverandre og som vi kan reflektere over; vi lærer av vår egen praksis.

4 PRAKSISFORTELLINGER En måte å få til refleksjon
Brukt ”Fra plan til praksis”(Kari Pape) De pedagogiske lederne fikk i oppdrag å ta med en fortelling som skulle handle om tilvenning/oppstart. De pedagogiske lederne fikk øve seg på å stille spørsmål til fortellingen. Målet videre er at praksisfortellinger skal brukes på avdelingsmøter….

5 Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.
NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. MÅL: Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barna skal bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn FELLES TILTAK: Lage kart over nærmiljøet Besøke arbeidsplasser og offentlige tilbud (brannstasjon, bibliotek med mer) Fortelle og formidle lokale sagn og historie. Bearbeiding av opplevelser og inntrykk ved for eksempel å samtale rundt bilder og å legge til rette for lek.

6 PEDAGOGISK LEDERMØTE 29.september 2009
1. 2. 3. 4. Hvordan skape rom for pedagogisk dokumentasjon på avdelingene? Alle tar med en form for dokumentasjon( bilde, tegning, fortelling eller noe annet) Vi ser på dokumentasjonen og prøver å reflektere rundt hver enkelt sitt bidrag. 5.

7 PEDAGOGISK LEDERMØTE…
Hvordan bruke den dokumentasjonen vi allerede har? Hva med å dokumentere sammen med barna? (Det hadde vi jo faktisk skrevet i årsplanen også)

8 PERSONALMØTE ONSDAG 7. OKTOBER Kl 17-19
Vi samles til en matbit det første kvarteret( TYRIHANS ansvar) De som var på kurs om Sosial kompetanse deler noen tanker med oss. (Hanne, Grethe, Line, Jane og Rita) Vi tar for oss dokumentasjon. Hvordan bruke dokumentasjonen sammen med barna? Hver avdeling tar med seg et eksempel fra en type dokumentasjon de har brukt (tegninger, bilder el.) Gi gjerne eksempler på hva dokumentasjonen har fortalt dere om barns læring.

9 PERSONALMØTET….. Bilder fra turer i nærmiljøet var brukt sammen med barna. (Stoff til en lang pratesamling med interesserte barn) Tegninger. Voksne ved siden av som skrev stikkord Mange interessante betraktninger om barnas måte å tenke på, mye informasjon til kommende foreldresamtaler Ga ideer om hvordan kartet/modellen over nærmiljøet kan lages. Oppdaget at mange andre fagområder var med, mange fluer i en smekk Gjenkalling/bearbeiding og dokumentasjon i ett – Snakke om ”i går” og ikke bare bevege oss framover.

10 Hva lærte jeg? At jeg må sette pedagogisk dokumentasjon på dagsorden
At jeg må lage bestillingen Når vi får til å dykke ned i dokumentasjonen får vi flere opplysninger enn vi har regnet med. At personalet har utbytte av å dele erfaringer med kollegaer. DET ENKLE ER OFTE DET BESTE.

11 Problemstilling…. Kan vi få informasjon om barn gjennom å dokumentere et prosjekt?


Laste ned ppt "Anna Kristine Halvorsrud, Symra barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google