Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er ledelse? Intro org ledelse 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er ledelse? Intro org ledelse 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er ledelse? Intro org ledelse 2009

2 Begrepet ledelse En leder organiserer og gjennomfører arbeidet i en organisasjon gjennom å kommunisere med personalet. Gjennom forståelse av mellom menneskelige relasjoner, problemløsning, pedagogisk utvikling, løsning av administrative oppgaver og samspill påvirker og motiverer lederen i personalgruppen. Hensikten med å organisere og gjennomføre arbeidet er å nå visse mål.

3 Lederens oppgaver Planlegging Organisering Veiledning Kontroll
Oppfølging Motivasjon og anerkjennelse

4 Modeller for ledelse Situasjonsuavhengig – allmenne
-ledelsesstiler – adferd -mål og måloppnåelse -menneskelige ressurser

5 Situasjonsavhengig ledelse

6 Motivasjon Modell for flyt

7 Makt og herredømme; Legitime maktformer: tradisjonelt herredømme
Max Weber( ). ”mulighetene for å påtvinge andres atferd ens egen vilje,” uansett på hvilken måte. Legitime maktformer: tradisjonelt herredømme Karismatisk herredømme Legalt herredømme.

8 Makt Stillingsmakt - formell Ekspertmakt – formell
Kollegamakt - uformell Personlig makt – uformell Hva med inspirator og drivkraft

9 Karismatiske ledere Evne til å formulere visjoner
Sterk personlighet, faglige kvalifikasjoner, omsorg, god kommunikasjon og sosial intelligens Altså det handler i stor grad om selvtillit!

10 Hva er selvtillit? Selvtillit – å stole på meg selv
Selvfølelse – kjenne meg selv (selvinnsikt) Egenverd – tro at jeg er viktig Kanskje alle disse tingene er det vi kaller for å ha god selvtillit?

11 Hva er konsekvenser av liten selvtillit?
Hører på andre - avhengighet Er usikker på egne evner - passivitet Tror ikke at noe jeg gjør er er riktig – redsel for kritikk og aktivt forsvar. Liten grad av egenomsorg – helse med mer.

12 Relasjonsledelse Medmenneskelige relasjoner, samspill og kommunikasjon. Positivt menneskesyn Evaluering og kunnskapsutvikling Kontroll bør handle om resultater og ressurser

13 teamledelse Ulikhet i kompetanse og ferdigheter Fylle ulike roller
Felles mål og arbeidsmetoder Felles ansvar for resultater Spiller på den enkeltes gode egenskaper. Kartlegging av kompetanse

14 Evalueringens rolle: Mål oppnåelse? Fungerer alle slik de skal?
Kommer alles særkompetanser til utrykk? Kommer det barna til gode Fungerer vi som team – samarbeider vi godt. Har vi oppnådd kravene som stilles til oss?

15 Den spesielle barnehagen
Ulike og kryssende krav om innholdet i barnehagen. Mange oppdragsgivere Ulike interesser Fører til at lederne får et stort ansvar for å balansere dette.

16 Etikk og verdier Verdier som utgangspunkt for ledelse.
Verdiledelse er prosessorientert og tar tid! Forpliktende arbeidsfelleskap. Formulere og diskutere hva de arbeider med.

17 Verdier synliggjøres gjennom ulike praksiser
Hva jeg gjør i praksis er påvirket av hvordan jeg forstår meg selv og hvilke verdier jeg har. Menneskesyn Barnesyn - alder Syn på kjønn Syn på etnisitet Syn på sosial ulikhet


Laste ned ppt "Hva er ledelse? Intro org ledelse 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google