Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Didaktikk: teori om undervisning og evt. anvisning for undervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Didaktikk: teori om undervisning og evt. anvisning for undervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Didaktikk: teori om undervisning og evt. anvisning for undervisning
Pedagogiske teorier og didaktiske modeller F2C september Bjørn Damsgaard Didaktikk: teori om undervisning og evt. anvisning for undervisning

2 Noen sentrale begrep - og valg:
Utdanning og Dannelse Kopi eller oppdagelse Kvalifiseringsaspekter Sosialiseringsaspekter Kjennskap eller kunnskap Viten og vett Skolens og/eller Samfunnets mål ? Forandring forstått som kritikk og overskridelse

3 Noen grunnleggende perspektivvariasjoner
Dialektisk perspektiv, danningteoretisk Påvirkning og læring, undervisningsteknologisk perspektiv Konstruktivistisk perspektiv, kritisk teori Et forsøk på en syntese; didaktisk relasjonsmodell

4 Didaktisk relasjonsmodell Skolens mål 1) og 2)
Elev-forutsetninger Vurdering Mål Innhold Ramme-faktorer Arbeidsmåter

5 Hvordan skape innhold i denne modellen ?
Elevforutsetninger : Mål : Innhold : Rammefaktorer : Arbeidsmåter : Vurdering : Og så skal alt dette integreres ---

6 En anderledes tenking Paulo Freires pedagogikk
Kulturoppfatning og frigjøringsperspektiv Metoden - Det tematiske univers; deltakernes behov Det generative emne; innsiktskrevende og innsiktsskapende Kodifisering; anskueliggjøring og generalisering Avkodifisering; tolkning og refleksjon over egen situasjon Teoridannelse på egen vegne Valgt og planlagt handling / frigjøring

7 Fins det noen allmenne og kloke leveregler for undervisere. (f
Fins det noen allmenne og kloke leveregler for undervisere ? (f.eks basert på manges mange erfaringer ?) Bevisstheten rettes mot sammenheng og mening ( kontekstbevissthet) Organiseringen tar hensyn til deltakernes læringsstrategier forutsetninger og læringshistorie (Individualisering, TOP, IOP) Bevisstheten rettes mot forholdet mellom undervisning og læring Den som fokuserer på alt på en gang ser svært dårlig (Fokus og konsentrasjon) Det er lurt å la deltakerne delta / mennesket er et sosialt vesen (aktivitet og ansvar) Klasser er administrative enheter, elever er seg selv uten selvopplevd behov for å være en brøkdel (f.eks 1/24) (Med åpne øyne og blikk for muligheter) Rekkefølgene av temaer og arbeidsoppgaver betyr svært mye for unge elever (Sekvenser i fag og tema, sekvenser i innsats og hvile) Ros og ris på grunnlag av kjente og aksepterte kriterier (Evaluering og tilbakemelding som læringsprosess og kontroll)


Laste ned ppt "Didaktikk: teori om undervisning og evt. anvisning for undervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google