Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Estetisk kompetanse og skapende virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Estetisk kompetanse og skapende virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Estetisk kompetanse og skapende virksomhet
Om Malcolm Ross’ modell didaktisk tenkning for estetisk kompetanse og læring

2 Kompetanse-/læringsområder:
Stimulere sansene Utvikling av fantasi og kreativitet Utvikling av mediekunnskap Utvikling av håndverk

3 Kjerne og ramme Kjernen i utvikling av estetisk kompetanse: IMPULS
Rammen rundt all skapende virksomhet: en LEKENDE atmosfære, en UTFORSKENDE holdning

4 IMPULS Sansemessige inntrykk Iscenesatte eller ”tilfeldige”
Kollektive og individuelle Kunst, hverdagsliv, natur, medier Sterke, følelsesmessige, berørende Inspirerer til uttrykk på en eller annen måte Motivasjon og engasjement

5 LEK – en mental innstilling og holdning
Grunnlag for alt skapende arbeid Åpen holdning Frivillig, lystbetont Frihet, ingen riktige svar, frisettelse Alt er mulig Symbolske representasjoner, som-om Forskende og eksperimenterende

6 Sansestimulering Utvikle et bredt sanserepetoir
Åpenhet for inntrykk og følelser – mottakelig for den mangfoldige informasjonen som omgir oss Multisanselige og fokuserte miljøer Rikere opplevelser, følelser, erfaringer, refleksjoner

7 Fantasi og kreativitet
Fantasi er tankevirksomhet, indre bilder og forestillinger Kreativitet er å realisere/uttrykke de indre bildene, fantasien Rekonstruktiv/reproduserende Konstruktiv/nyskapende

8 Mediekunnskap Kunnskap om og erfaring med de ulike ekspressive medier
Ulike medier (uttrykksformer) har ulike muligheter og utfordringer Bilde, skulptur, dans, poesi, musikk, teater, lek, film, litteratur… Iaktta, oppleve, utforske, utprøve

9 Håndverk Ferdigheter i å håndtere mediene Teknisk kontroll
Teknikker, metoder Mesterlære og learning by doining and reflecting Øving gjør mester Jfr. treningsleir

10 Uttrykk og kommunikasjon
Det estetiske formspråket kan sammenlignes med det verbale; det krever språkforståelse og ordforråd

11 ??? Hva slags impuls? Hvilket medie?
Hva må vi kunne før, og hva lærer vi underveis?

12 Proximal Zone – Det potensielle rom (D. Winnicot)
Gi barna støtte for sin egen uttrykksform Gi barna impulser som kan bidra til en videreutvikling av sitt uttrykk Hva er det aktuelle mediet til enhver tid – i forhold til alder/modning og uttrykksbehov? Den åpne og lyttende pedagog

13 Estetisk dimensjon Opplevelse (inntrykk)
Erfaring gjennom praksis/handling (uttrykk) Vurdering (kritikk)

14 Estetiske læreprosesser
”En æstetisk læreproces er en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennom at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden.” (Austring og Sørensen i Æstetik og læring 2006:107)

15 Læringsbegrepet i barnehagen
”Når det gjelder barnehagebarn, er handlingsbaserte erfaringer som oftest ansett som de mest verdifulle forutsetningene for gode, effektive og stabile endringer i ønsket retning. Aktiv handlings – og opplevelsesbasert læring/…/ blir således barnehagens sentrale bidrag til livslang læring.” (Bjerkestrand og Pålerud 2008:78)

16 Vygotsky: Evne til fantasi og forestillingsevne har en like viktig funksjon i læring og læreprosesser som hukommelseskunnskap

17 Estetiske læreprosesser
Intellekt og følelser Varmt og kaldt Handlende og analyserende Ikke bare imitasjon og reproduksjon, men nyskapende og produserende = Kunnskapende

18 Til slutt……. ”….. Og når vi lykkes, opplever vi en forunderlig synergieffekt; 1+1 er mer enn 2! Den innsikten og forståelsen som syntesen mellom form og innhold tilfører, er større enn det enkeltdelene representerer. Vi står i et kunstfag.” (Kari M. Heggstad i 7 veier til drama 1998)


Laste ned ppt "Estetisk kompetanse og skapende virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google