Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriving i begynneropplæringa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriving i begynneropplæringa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriving i begynneropplæringa
Dagrun Skjelbred Januar 2005

2 Fra høringsutkastet til ny læreplan
Kompetansemål Etter 4. årstrinn Trinn 1- 4 – Erobring og oppdagelsesreise Hovedperspektiv: Erobre lesing og skriving i egen takt og oppdage og utforske språk og tekst sammen med andre. Bli bevisste om at språk kan brukes til å lære, leke, samhandle og tenke med og oppleve at de sjøl kan lage tekster, både muntlige, skriftlige og multimodale, som andre har glede av. Oppleve glede ved barnelitteratur og film fra nære og fjernere miljøer og utforske aviser og digitale informasjonskilder

3 Hovedområde 2: SKRIFTLIGE TEKSTER - Utvikling av lesing og skriving
Målet for opplæringa er at elevene skal kunne • lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt og sammenheng og med forståelse for innholdet • lese tekster med ulike formål - for opplevelse og utforsking, for å finne informasjon de trenger, og for å lære- og uttrykke egne lesepreferanser.

4 skrive med en sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke datamaskinen til tekstskaping, informasjonssøk og læring • skrive fortellinger, dikt og brev, bruke tekst og bilder som inspirasjon til egen skriving • bruke skrift til å formidle beskjeder, uttrykke meninger og følelser, presentere seg sjøl, sine opplevelser og erfaringer og egen kunnskap • ordne tekst, både fortellinger og sakprosa, i avsnitt etter innhold, og ved hjelp av tidsrekkefølge og enkle kategorier og sette overskrift på teksten • kjenne og bruke noen språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder • mestre noen av skriftspråkets formelle trekk som skilletegn og bruk av stor forbokstav og ha et variert ordforråd til å formidle kunnskaper, erfaringer, opplevelser, følelser og meninger. • gi tilbakemelding på andres tekster med utgangspunkt i egen opplevelse av teksten • snakke om egen skriveutvikling ved å sammenligne egne tekster skrevet og samletover tid • finne fram til fagstoff og skjønnlitteratur på biblioteket

5 Skriveopplæring: Skriftforming Rettskrivingsopplæring Tekstskaping
Disse tre bør ikke blandes

6 Hvorfor skriving i begynneropplæringa?
Barnet er aktivt og finner ut. Barnet ser at skrift kan benyttes til å kommunisere Styrker hypotesedanning og oppdaging (emergent literacy) Barnet ser at skrift henger sammen med tale Skriving er trolig enklere enn lesing. Barnet har ordet ”i hodet”.

7 Hvordan skriving i begynneropplæringa?
Felles tekstskaping - ulike sjangre - samtale om felles tekst - bearbeiding av felles tekst Individuell tekstskaping - kommunikativ funksjon - skriving i ulike sjangre - skriving ut fra skrivemønster

8 Rettskriving Når i skoleløpet? Når i prosessen?

9 Skriftforming: Hva sier planen?
L97: "ta i bruk samahengande skrift når dei har automatisert samanhengen mellom lyd og bokstav, og det fell naturleg for dei” Høringsutkastet: ”skrive med en sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke datamaskinen til tekstskaping, informasjonssøk og læring”

10 Skriftforming Kort historisk oversyn
. Abc-boka Skriftforming - 1850 store og små lesebokstaver Ikke skriving ca 1850 – 1915 små skrivebokstaver løkkeskrift ca – 1965 store lesebokstaver ca – 1985 små lesebokstaver formskrift, skriveskrift, kursivskrift, normalskrift ca løkkeskrift eller stavskrift 2000 – dd variasjon. En del benytter store lesebokstaver løkkeskrift eller stavskrift

11 Kjennetegn ulike typer sammenhengende skrift:
- formskrift, (loddrett, uten løkker, ujamn skrivestrek) - skriveskrift, (loddrett, med løkker, jamn skrivestrek) - kursivskrift, (skrå, uten løkker, ujamn skrivestrek) - normalskrift, (skrå, med løkker, jamn skrivestrek)

12 MÅL: Skrivehygiene: - sittestilling - møbler og skriveredskap
- skrivebevegelse

13 Skriftprodukt: kvalitet, - tydelig / leselig skrift, - vakker skrift, - personlig skrift kvantitet: - rask

14 Skriveprosess: - motivasjon - framgang og utvikling - meningsfullt - egenvurdering

15 Vurdering av skrift: - linjeføring - avstand mellom orda
- avstand mellom bokstavene - helling - riktige former - størrelse - lukking

16 Diskusjonsemner: - starte med stor bokstav eller liten bokstav?
- hvilken type skrift skal elevene velge: stavskrift eller løkkeskrift? - når skal elevene lære å skrive sammenhengende skrift? (progresjon) - bruk av PC? Arne Trageton


Laste ned ppt "Skriving i begynneropplæringa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google