Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bronfenbrenners utviklingøkologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bronfenbrenners utviklingøkologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bronfenbrenners utviklingøkologi

2 En helhetsmodell for sosialisering
Bronfenbrenner gjør et forsøk på å sammenfatte mylderet av innvirkende faktorer i et oppvekstmiljø til en begripelig helhetsmodell. Denne helhetsmodellen kaller han for utviklingsøkologi

3 Utviklingsøkologien kan ses på som en kombinasjon og en videreføring av individualpsykologiske, sosialpsykologiske og sosiologiske måter å forstå barns utvikling, vekst og sosialisering på.

4 Definisjon på Utviklingsøkologi
Utviklingsøkologien omfatter det vitenskapelige studiet av den fremadskridende, gjensidige tilpasningen mellom et aktivt, voksende menneske og de foranderlige egenskaper ved de umiddelbare nærmiljøene som personen i utvikling lever i, slik denne prosessen påvises av forholdet mellom nærmiljøene og de utvidede sammenhengene som omgir nærmiljøene. (Inge Bø)

5 Økologiske brudd Brudd i relasjoner eller miljø som er svært betydningsfulle. Krig Dødsfall Skillsmisser Flytting Ny dagmamma Ny barnehage Ny skole

6 Viktige utsagn fra Urie Bronfenbrenner:
Et nærmiljøs pedagogiske betydning blir større hvis rolleforventningene i de ulike nærmiljøene barnet deltar i er forenlige.

7 Viktige utsagn fra Urie Bronfenbrenner:
…og hvis roller, aktiviteter og dyader stimulerer til utvikling av gjensidig tillit, positiv holdning, måloverensstemmelse mellom nærmiljøene og til utvikling av maktbalanse til fordel for barnet.

8 Viktige utsagn fra Urie Bronfenbrenner:
Utviklingen stimuleres som en direkte virkning av antallet strukturelt forskjellige nærmiljøer som barnet kan inngå i, og hvor det kan inngå et variert sett v fellesaktiviteter med andre personer, særlig hvis disse er mer modne og erfarne.

9 Viktige utsagn fra Urie Bronfenbrenner:
Et barns utvikling stimuleres av at det får delta i ansvarskrevende og utfordrende aktiviteter utenfor hjemmet.

10 Viktige utsagn fra Urie Bronfenbrenner:
Et nærmiljøs pedagogiske betydning øker med antallet støtteforbindelser som eksisterer mellom dette miljøet og andre miljøer.

11 Oppgave Vurder dagens oppvekstmiljø på bakgrunn av utsagnene til Urie Bronfenbrenner


Laste ned ppt "Bronfenbrenners utviklingøkologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google