Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PPU1, uke Eli Kari Høihilder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PPU1, uke Eli Kari Høihilder"— Utskrift av presentasjonen:

1 PPU1, uke 37 2008 Eli Kari Høihilder
DIDAKTIKK PPU1, uke Eli Kari Høihilder

2 To ulike syn på skolens innhold
Ikke enten - eller, men både og! Utvelging av innhold Organisering av faginnhold Organisering av faginnhold i L97 Læreplananalyse

3 Hva er didaktikk? Didaktikk handler om den opplæring, oppdragelse og sosialisering som skjer i skolen og i utdanningsinstitusjoner med et nærmere bestemt pedagogisk mandat.

4 Første fase: Didaktikk som teori om planlegging av undervisning
Andre fase: Didaktikk som analyse av skolens virkelighet Normativ og analytisk didaktikk Tredje fase: Utviklingsorientert didaktikk Fjerde fase: Politiske styringsstrategier og undervisningsteknologi

5 Arbeidsmåter Sånn eller slik? Hva, hvem, hvordan HVORFOR?
Vurdering –av elev og undervisning Den didaktiske trekant Den skjulte læreplan

6 Didaktiske tradisjoner
Ulike syn på læring Naturvitenskapelig tenkemåte Åndsvitenskapelig tenkemåte N 36 og læresyn M 74 og læresyn M 87 og læresyn L97 og læresyn LK 06 og læresyn

7 Didaktiske kategorier
Forutsetninger Mål Innhold Rammefaktorer Arbeidsmåter Vurdering

8 Didaktiske modeller Mål-middel-modellen
Behavioristiske teorier om læring Atferdsmodifikasjon og klasseromskontroll Prosessmodellen Kognitiv læringsteori Didaktisk relasjonsmodell Sosiokulturelle teorier om læring

9 Didaktiske modeller og læringsteori
Hva er læring? Behavioristisk versus kognitivt syn på læring ”Ferdig” eller konstruert kunnskap? Læring som samspill

10 Behavioristiske læringsteorier
Grunnprinsipper Pavlov i klasserommet Watson i klasserommet Unnslippelseslæring Følelser og betinging Selvbeskyttende stratgier

11 Kognitive og konstruktivistiske læringsteorier
Grunnprinsipper Indre prosesser Elevenes forutsetninger Indre motivasjon Forståelse

12 Hvordan konstruerer vi kunnskap?
Det konstruktivistiske perspektivet Jean Piaget Læring gjennom utforsking og erfaring Prosess Aktivitetspedagogikk

13 Sosiokulturelle perspektiver på læring
Grunnprinsipper Lev Vygotsky Språket som psykologisk redskap Den proksimale utviklingssonen Vygotskys syn på undervisning Det sosiokulturelle perspektivet på 2000-tallet

14 Teorienes betydning for didaktikken
Hvordan vil de forskjellige læringsteoriene reflekteres i didaktikken?


Laste ned ppt "PPU1, uke Eli Kari Høihilder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google