Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 8. Syrer og baser Definisjon av syrer og baser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 8. Syrer og baser Definisjon av syrer og baser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 8. Syrer og baser Definisjon av syrer og baser
Sterke og svake syrer og baser Syre –base par Flerprotiske syrer, amfolytter Vannets autoprotolyse Definisjon av pH Beregning av pH i sterke og svake syrer og baser Titrering og pH-måling Bufferløsninger

2

3 Definisjon av syrer og baser
En syre er et stoff som kan spalte av protoner (H+) HB + H2O  H3O+ + B- En base er et stoff som kan ta opp protoner (H+) B- + H2O  HB + OH- H+ HCl + H2OH3O+ + Cl- H+

4 Sterke og svake syrer og baser
Sterke syrer er 100% protolysert i vann. Eksempler: Saltsyre, salpetersyre, svovelsyre, perklorsyre, hydrogenbromid, hydrogenjodid Svake syrer er delvis protolysert i vann Eksempler: Eddiksyre, blåsyre, karbonsyre, underklorsyrling, Likevektskonstanten, Ka blir: Det samme gjelder sterk og svak base.

5 Enprotiske og flerprotiske syrer
Enprotiske syrer har ett proton som kan spaltes av , flerprotiske syrer har flere avspaltbare protoner

6 Vannets autoprotolyse
Med vannets autoprotolyse mener vi at noen vannmolekyler er spaltet i H3O+ og OH-. Likevektskonstanten kaller vi vannets ioneprodukt. Denne konstanten gjelder i alle vannløsninger av syrer, baser eller salter Kw=1,0 * 10-14

7 pH pH er definert slik: pH = -lg [H3O+]
En løsning er nøytral når pH er 7,0, sur når pH< 7.0 og basisk når pH > 7,0 En blanding av en sterk syre og en sterk base blir basisk dersom antallet mol OH- er i overvekt, og sur når antallet mol H3O+ er i overvekt

8 Salter og oksider i vann
Blir løsningen nøytral, sur eller basisk? En saltløsning er nøytral dersom begge ionene er nøytrale. Løsningen er sur når det ene ionet er nøytralt, mens det andre er en svak syre i reaksjon med vann. Løsningen er basisk når ett ion er nøytralt og det andre reagerer som en svak base med vann.

9 pH beregninger Hvordan beregne pH i en svak syre eller base?
pH-verdien i svake syrer eller svake baser finner vi ved å ta utgangspunkt i protolyselikevekten og syre eller basekonstanten Se oppgaver!

10 Titrering Er en metode til å bestemme mengden av syre eller base i en ukjent løsning.

11 Buffere En bufferløsninger er en løsning som har den egenskapen at pH-verdien endrer seg svært lite selv om løsningen blir tilsatt sterk syre eller base. Bufferlikningen: Bruker vi til å regne ut pH-verdien i en bufferløsning.


Laste ned ppt "Kap 8. Syrer og baser Definisjon av syrer og baser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google