Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eller: Organisk kjemi er omtrent som å bygge med LEGO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eller: Organisk kjemi er omtrent som å bygge med LEGO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eller: Organisk kjemi er omtrent som å bygge med LEGO
Hydrokarboner Eller: Organisk kjemi er omtrent som å bygge med LEGO

2 Hva er organisk kjemi, og hvor kommer navnet fra?
Opprinnelig brukt om stoffer en antok bare opptrådte i levende organismer, og som bare kunne framstilles under mystisk påvirkning av Livskraften Nå: Læren om karbonforbindelser og deres egenskaper (med et par unntak) Det finnes enormt mange (millionvis av..) forbindelser, MEN de ordner seg pent og oversiktlig i familier, grupper, systemer Viktige klasser: Hydrokarboner, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, karbohydrater, proteiner,…) Grenser mot biokjemi, farmasi, medisin, ernæringslære,…

3 Hvor finner vi organisk kjemi i læreplanen?
10. trinn Fenomener og stoffer: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen

4 Hvor finner vi organisk kjemi i læreplanen forts
VG 1 Studieforberedende, Ernæring og helse: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene Gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer Gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon(!)

5 Karbon-atomets magnifike egenskaper
Karbonatomer har en ekstrem evne til å binde seg sammen med sterke kovalente bindinger – i kjeder, nettverk, ringer,… Karbon i diamant Grafitt Mellom karbon-atomene kan det være enkel-, dobbel- eller trippelbindinger (og halvannen-bindinger, i grafitt og aromatiske forbindelser) Karbon er ”middels” elektronegativt, og har stor evne til å inngå kovalente bindinger også med andre grunnstoffer

6 Hydrokarboner Molekyler som er bygd opp bare av karbon og hydrogen, kalles hydrokarboner. De enkleste er Metan - CH4 Etan – C2H6 Propan – C3H8 Butan – C4H10

7 Hydrokarboner forts Hydrokarbon-molekyler kan være små og (relativt) store. Opptrer som Gasser (metan, etan, eten, acetylen,..) Væske (pentan, heksan, benzen,..) Fast stoff (bitumen/asfalt, tjære,..) Hydrokarboner er stort sett dannet ved omdanning i jordskorpen av organisk materiale fra jordas oldtid (PS dannes også i det ytre rom!) Hydrokarboner blander seg ikke med vann (men de blander seg med hverandre – f eks råolje)

8 Hydrokarboner forts Hydrokarboner er de enkleste organiske stoffene (bare C og H). Ikke så tallrike (”bare” noen tusen forbindelser…) Hydrokarbon-molekyler er gode modeller for organiske molekyler mer generelt. Disse er ofte hydrokarboner modifisert med en eller flere funksjonelle grupper (f eks alkoholer, fettsyrer,…)

9 Råolje http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_refinery
Råolje er stort sett en blanding av mange ulike hydrokarboner. Molekylene kan ha ulik form: korte og lange kjeder, grenstrukturer, ringer m v De forskjellige hydrokarbonene kan utvinnes fra blandingen ved fraksjonert destillasjon (raffinering).

10 Olje http://en.wikipedia.org/wiki/Crude_oil#History
Råolje ble utvunnet i Kina fra 300-tallet, og bl a brukt som brensel for å lage havsalt ved fordampning Moderne utvinning startet i USA rundt 1860 Olje har enorm betydning for norsk økonomi (og for verdensøkonomien) Offshore-virksomhet i Nordsjøen og i Barentshavet. Oljeraffinerier mange steder i landet (bl a Vallø og Slagentangen)

11 Noen linker om råolje, raffinerier, olje, osv
Wikipedia: Søk på petroleum

12 Systematikk for hydrokarboner
Alkaner: Bare enkeltbindinger mellom C-atomene. Generell formel CnH2n+2 Alkener: En dobbeltbinding mellom to C-atomer. Generell formel CnH2n Alkyner: En trippeltbinding mellom to C-atomer. Generell formel CnH2n-2 Alkyl-gruppe: Ikke molekyl, men betegnelse på gruppe som inngår som del av et større molekyl (f eks metyl-gruppe, etyl-gruppe osv). Generell formel CnH2n+1

13 Ringformede forbindelser
Sykloalkaner, -alkener, -alkyner Aromatiske forbindelser. Enkleste eksempel benzen, C6H6

14 Isomeri Når molekylene blir større, finnes det mange ulike måter å kombinere atomene på Strukturisomeri Stillingsisomeri Pluss enda noen former for isomeri..


Laste ned ppt "Eller: Organisk kjemi er omtrent som å bygge med LEGO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google