Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevforutsetninger for religionsundervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevforutsetninger for religionsundervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevforutsetninger for religionsundervisning
Av Alf Rolin, HiØ

2 Hva går livstolkning ut på?
Det dreier seg om forsøk på å tolke livet og finne mening med det. Det handler om å forstå erfaringer, se mening og sammenheng i dem, og tolke den verden man lever i.

3 To hovedsyn på identitet
Identitet er en sammenhengende og fast størrelse. En stabil identitet verner personligheten mot oppløsning og meningsløshet. Målet for identitetsutviklingen er at individet integrerer verdier. Identitet er sammensatt og i stadig forandring. Et menneske har egentlig flere identiteter som hele tiden endres. Man veksler også mellom å gå inn og ut av de forskjellige identitetene avhengig av sammenheng. Det er ikke noe mål å komme frem til en enhetlig identitet.

4 Nåtidsmennesket i Spenningsfelt med motstridende impulser
Enhet og fragmentering av identiteten Maktesløshet overfor mangfoldet og aktiv tilegnelse av flere livsstiler. Behov for autoritet og følelse av uvisshet fordi man har mistet troen på absoluttte autoriteteter. Personlig og tingliggjort erfaring.

5 Har forskjellige typer erfaring
Personlig erfaring handler om at den enkelte konstruerer sin egen ”fortelling” – som gir identitet. Tingliggjort erfaring handler om hvordan konsum og standardisering preger samfunn og mennesker.

6 Prioritert aspekt ved barns religiøse utvikling
Goldman og Harms legger mest vekt på det kognitive aspektet i undersøkesler av barns religiøse utvikling

7 Harms’ undersøkelse 6000 barn var med.
Han ba dem gi uttrykk for sine gudsforestillinger gjennom tegning og eventuelle kommentarer.

8 Stadier Harms kom fram til
Stadium 1 Eventyrstadiet Stadium 2 Det realistiske stadiet Stadium 3 Det individuelle stadiet

9 Goldmans undersøkelse
200 barn var med. Han konfronterte barna med tre bibelfortellinger og tre bilder.

10 Stadier Goldman kom fram til
Stadium 1 Intuitiv religiøs tenkning Stadium 2 Konkret religiøs tenkning Stadium 3 Abstrakt religiøs tenkning

11 Fowlers definisjon av tro
Fowler definerer tro som en allmenmenneskelig faktor som dreier seg om å stole på, ha tillit til eller være lojal mot noe eller noen.

12 Hva skaper tro ifølge Fowler?
Sammenheng og mening i tilværelsen

13 Evenshaug og Hallens familiepedagogiske modell

14 Størst betydning for religiøs utvikling
Ifølge Evenshaug og Hallen har familien og særlig fordrene størst betydning for barns religiøse utvikling

15 Funn i Hartmanns forskning om innholdet i barns tro
barn er opptatt av livsspørsmål. Tvil kan være utbredt selv hos som barn. Innholdsmessig er det stort samsvar mellom barn og voksnes livsspørsmål. Barns livstolkning har egenverdi. Lærere må vise respekt for barnets tro og uttrykksmåte.


Laste ned ppt "Elevforutsetninger for religionsundervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google