Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing og lesestrategier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing og lesestrategier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing og lesestrategier
Anne-Beathe Mortensen-Buan

2 Bakgrunn for framlegget
Foreløpige analyser av observasjoner og intervjuer kan tyde på at Elevene arbeider mye med oppgaver individuelt. Gjerne opptil 2/3-deler av en økt. Lite samtale om lærings-/lesestrategier Elevenes strategibruk eller kjennskap til strategier preget av kvantitet (repetisjoner) Felles oppstart tematisk. Sjelden tekst eller mål i fokus.

3 Elevenes lesestrategier
Hvordan leser du før en prøve? 8. trinn

4 T: I følge læreren skal vi gjøre det så mange ganger at vi kan det.
Tor: Jeg leser gjennom alt. Så finner jeg det viktigste. Så pugger jeg det. Anders: Jeg leser gjennom alt. Finner det viktigste, og så lærer jeg det. T: I følge læreren skal vi gjøre det så mange ganger at vi kan det. A: Jeg ser ikke på inndeling i kapitler, jeg bare leser. T: Det er ikke alltid jeg forstår bildene. Preget av hukommelsesstrategier.

5 Geir: Jeg burde vel egentlig ikke si noe. Jeg er litt annerledes
Geir: Jeg burde vel egentlig ikke si noe. Jeg er litt annerledes. Jeg leser mye i begynnelsen av uken. Deretter leser jeg ikke før prøven. Jeg vet ikke hva som er fordelen med min måte. Tar ingen stikkord. Ser noen ganger over oppgavene, men leser dem ikke. Frans: Jeg leser noe annet. Skjønnlitteratur for å få avkobling. Leser et par dager før prøven. Skriver ikke stikkord eller notater. Kommer aldri til å gjøre det, for jeg roter dem bort.

6 Mari: Jeg leser gjennom noen ganger først. Så hører kusinen min meg
Mari: Jeg leser gjennom noen ganger først. Så hører kusinen min meg. Jeg tar notater. Og så leser jeg gjennom notatene etterpå. Cecilie: Jeg har en litt vanskelig studieteknikk. Leser gjennom alt. Så tar jeg et avsnitt og bruker skikkelig lang tid på det; ”nileser”. Deretter neste avsnitt. Det blir veldig mye. Må prøve å finne en ny studieteknikk. Her metakognitiv bevissthet.

7 Hvordan jobber du med leseleksa di?
5. trinn

8 Ane: Jeg liker best å lese høyt. Da får jeg det best med meg.
Camilla: Jeg liker å lese både høyt og stille. Det er bra å få leselekse. A: Jeg leser i 20 minutter. Vi har lekser i matte, norsk og engelsk. A: Jeg spør foreldrene eller slår opp i boka hvis jeg ikke forstår et ord. (Svarer etter oppfordring fra intervjuer.) C: Jeg spør foreldrene og slår opp i boka. A: Jeg leser engelskleksa høyt for mamma eller pappa. C: Jeg øver på gloser med foreldrene mine.

9 Hvordan kan vi påvirke lesemåten slik at den blir mer variert?
Elevenes lesemåte preget av ensidig mengdelesing og tro på hukommelsesstrategier Elevene er usikre på spørsmål som omhandler lesemåte, lesestrategi eller leseteknikk Hvordan kan vi påvirke lesemåten slik at den blir mer variert? Styrker påstanden om at det snakkes lite om dette.

10 Oppgaver til teksten. Tre nivåer:
1. Finne informasjon i teksten Fra enkle oppgaver der svaret uttrykkes eksplisitt, til mer kompliserte der svaret er mer skjult (statistikk, illustrasjon, tabell).

11 2. Tolke og forstå teksten
Å trekke slutninger på bakgrunn av eksplisitt og/eller implisitt informasjon, lese mellom linjene og forstå hvordan teksten logisk henger sammen, og hvordan deler henger sammen med helheten.

12 Eksempeloppgave: Hanne har et annet syn på energibruk og miljøpåvirkning enn de to andre. Hva er den viktigste forskjellen mellom Hannes synspunkter og de to andres? (Udir. veiledningsmateriell)

13 3. Reflektere over teksten form og innhold
Å relatere tekstenes innhold til egne holdninger og synspunkter og komme med selvstendige innspill. Vurdere tekstens form, for eksempel grafiske virkemidler, layout, sjangertrekk, stil og tone eller om teksten fungerer i forhold til mottakergruppe og hensikt. (Udir. Veiledningsmateriell)

14 Eksempeloppgave: Vi kan snakke om hva som står i et brev (innholdet)
Eksempeloppgave: Vi kan snakke om hva som står i et brev (innholdet). Vi kan snakke om måten et brev er skrevet på (form eller stil). Uavhengig av hvilket brev du er enig i, hvilken av de tre brevskriverne synes du skrev det beste brevet? Forklar svaret ditt ved å vise til måten dette brevet er skrevet på. (Udir. veiledningsmateriell)

15 Arbeid med lesestrategier for å kunne bli i stand til å svare på oppgavene:
Før lesing Under lesing Etter lesing

16 Før lesing Bevisstgjøre formålet med lesinga. Hente fram forkunnskap. Få oversikt over teksten. forsøke å forutsi innholdet.

17 Under lesing Sjekke forståelsen ofte
Notere stikkord eller merke av viktige steder eller nøkkelord. Stille spørsmål underveis: Hva leste jeg nå? Hva betyr det? Hvordan henger dette sammen med overskriften eller tema? Hva med neste avsnitt? Er dette overordnet informasjon eller detaljinformasjon? Repetere vanskelige avsnitt. Omformulere med egne ord.

18 Etter lesing Skrive et sammendrag på max antall ord.
Hva er det viktigste i denne teksten? Tegne hierarki/tankekart Gjenfortelle muntlig Lage spørsmål til teksten Hvordan fungerte teksten i forhold til intensjonen med teksten? Kom det viktigste klart fram? Hvordan fungerte lesinga i forhold til formålet?

19 Bevisstgjøring og internalisering
Modellering gjennom høytlesning Samtaler om tekst Innhold Struktur Variasjon Systematisk opplæring


Laste ned ppt "Lesing og lesestrategier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google