Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Public Health Intervention Wheel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Public Health Intervention Wheel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Public Health Intervention Wheel
Kari Glavin 2015

2 Hjulets historie Hjulet har sin opprinnelse fra Minnesota gjennom arbeidet til Linda Olson Keller og Sue Strohschein som begge arbeidet i Minnesota Department of Health. Den første artikkelen som beskriver hjulet ble publisert i Public Health Nursing i 1998. Minnesota Department of Health publiserte manualen til the Public Health Intervention Wheel i 2001 Det ble publisert ytterligere artikler som beskriver hjulet brukt i Public Health Nursing i Så dette er en ganske ny modell. Hjulet er brukt av helseavdelinger over hele USA og er blitt internasjonalt anerkjent som ramme for helsesøsterpraksis/hjemmesykepleiepraksis (PHN). Det er også brukt i lærebøker og er den teoretiske modellen som brukes i mange sykepleierutdanninger i USA. Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

3 PHIW = Rammeverk for å definere omfanget av praksis for sykepleie i kommunehelsetjenesten (helsesøster og hjemmesykepleie) Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

4 Hjulet kan være et nyttig redskap til å beskrive praksis.
PHIW beskriver hva som er likt på tvers av ulike kommuner og praksisområder. Bakgrunnen for utvikling av hjulet var at det skulle bli lettere å beskriver hva HS/HJ gjør og dermed også bli lettere å begrunne finansiering/nødvendige ressurser. Hjulet kan være et nyttig redskap til å beskrive praksis. Utfordringene har vært at vi bruker forskjellige språk for å beskrive hva vi gjør. Ved å bruke hjulet som rammeverk for våre intervensjoner kan vi få et felles språk. Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

5 Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

6 PHIW Den ytre ringen viser intervensjoner - Det er 17 intervensjoner. Alle intervensjoner unntatt delegerte funksjoner er selvstendig sykepleiepraksis. De tre ringene i midten er praksisnivåer – innerst er individ/ familienivå som de fleste er mest kjent med. Det neste nivået er lokalsamfunn/samfunnet og ytterst er systemnivå. Merk at identifisering av behov (case-finding) er individuelt nivå for de 4 intervensjoner i rosa delen i tillegg til at det er en egen intervensjon. Det er ikke individuell nivå for samfunnsorganisering og alliansebygging, noe som er hensiktsmessig fordi du alltid må jobbe med en gruppe for å gjennomføre disse intervensjonene. Alle intervensjoner i hjulet er basert på behovene i befolkningen på alle nivåer i praksis. Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

7 Eksempler på individ/familie fokusert intervensjon
Helsestasjon: Gjennomføre hjemmebesøk til nyfødte og deres foreldre Skolehelsetjenesten: Opplæring i håndvask til 1. klassinger Ungdomshelsetjenesten: Veiledning om bruk av prevensjonsmidler Hjemmesykepleien: Utføre fallforebyggende tiltak i hjemmet til en pasient Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

8 Samfunnsnivå/lokalsamfunnsnivå
Gruppe av interesse: I hovedsak frisk, men helsen kan bedres og det er et forebyggende potensial Hjemmebesøk til alle over 75 Skoleelever som må flytte hjemmefra for å begynne på videregående Risikogruppe: Har en felles identifisert risikofaktor eller eksponering som utgjør en trussel mot helsen Eldre hjemmeboende som har risiko for fall Barn som ikke er vaksinert Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

9 Systemfokusert praksis
Et system er i denne sammenheng definert som en institusjon eller en organisasjon som eksisterer på samfunnsnivå eller lokalsamfunnsnivå, eller i flere lokalsamfunn. System kan være helsevesenet, helsestasjon, skoler, kirker, frivillige organisasjoner, myndighetsorganer, offentlige etater og bedrifter. HS/HJ praktiserer på systemnivå når de arbeider med lærere, sosialarbeidere, sykepleiere, leger, myndigheter mv. Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

10 System level of practice
“If you are working with members of systems to help these systems to adapt or change their values, health beliefs, or the way their conduct their business so they can improve their capacity to meet the health needs of those they serve, then you are working at the system level of practice.” (Garcia, Schaffer & Schoon, 2014 p. 17) Kari Glavin, Høyskolen Diakonova

11 Global Network of Public Health Nursing W: www.gnphn.com
Australia Canada Cyprus Ghana Greece India Ireland Kenya Malaysia Nepal Nigeria Norway Pakistan Palestine Philippines Sri Lanka United Kingdom United States of America Zambia


Laste ned ppt "Public Health Intervention Wheel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google