Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LYRIKK Ordet lyrikk kommer opprinnelig fra det greske ordet lyra – ”dikt sunget til lyrespill” Utarbeidet av Sissel Vestre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LYRIKK Ordet lyrikk kommer opprinnelig fra det greske ordet lyra – ”dikt sunget til lyrespill” Utarbeidet av Sissel Vestre."— Utskrift av presentasjonen:

1 LYRIKK Ordet lyrikk kommer opprinnelig fra det greske ordet lyra – ”dikt sunget til lyrespill” Utarbeidet av Sissel Vestre

2 Kjennetegn Et dikt kan komme i alle lengder og fasonger, men er vanligvis korte Kan handle om alt: Hverdagsskildringer, livet, døden, kjærlighet… Dikt sier mye med får ord Hvert ord er viktig, vekker følelser, tanker og fantasien hos oss Teksten er oftest inndelt i strofer En linje i strofen kaller man verselinje Utarbeidet av Sissel Vestre

3 Rytme – «takt» – gjør diktet lett å sette musikk til
Rim Enderim - to verselinjer som ender med ord som rimer. Parrim: Når to og to verselinjer slutter på ord som rimer, dannes det et parrim. Kryssrim: Når annenhver linje slutter på ord som rimer, dannes det et kryssrim. Bokstavrim (allitterasjon) - samme bokstav (lyd) flere steder i samme strofe Rytme – «takt» – gjør diktet lett å sette musikk til Utarbeidet av Sissel Vestre

4 Språklige virkemidler – brukes for å framheve det lyrikeren vil si oss
Språklige bilder: Sammenligning – gjerne brukt som virkemiddel når dikteren vil beskrive en person Eks: «Du er som en blomst» Metafor – sammenligning uten sammenligningsord Eks: ”Du er en blomst” (Du er som en blomst) Utarbeidet av Sissel Vestre

5 Klisjé - språklige bilder som man hører om og om igjen.
Eks: ”Sterk som en bjørn” Ironi – sier det motsatte av det en mener Besjeling – konkrete ting, dyr og planter får menneskelige egenskaper Eks: ”Fager kveldssol smiler” Utarbeidet av Sissel Vestre

6 Personifisering – abstrakte ting får menneskelige egenskaper
Eks: ”Døden ventet rundt neste sving” Gjentakelse – ord eller setninger gjentas flere ganger Kontrast – motsetninger Eks: svart/hvitt, stor/liten Symbol – mennesker, dyr eller gjenstander vi alle forbinder med det sammen Utarbeidet av Sissel Vestre

7 Lyrikken før og nå På 1800-tallet hadde diktene strofer med mange, lange og dramatiske vers Etter hvert forsvant den faste formen Dagens diktere har mulighet til å eksperimentere med språk og tema slik de selv vil Moderne dikt er derfor ofte svært ulike Utarbeidet av Sissel Vestre

8 Diktets form Ubunden form Bunden form Ikke rim og fast rytme
Enderim Rimmønster Samme «system» gjennom hele diktet Ubunden form Ikke rim og fast rytme Linjene har ulik lengde Utarbeidet av Sissel Vestre

9 Å analysere (tolke) dikt
Presentasjon Tittel, forfatter, årstall, evt. diktsamling Motivet Hva er innholdet i diktet – hva handler det om helt konkret? Beskriver diktet spesielle personer eller miljøer? Uttrykker det spesielle stemninger eller følelser? Utarbeidet av Sissel Vestre

10 Din mening om diktet Hvordan er diktet bygd opp? Tema – budskap
Antall strofer i diktet? Antall verselinjer i hver strofe? Finn rim Enderim? Gi eksempler Bokstavrim? Gi eksempler Andre virkemidler? Gi eksempler Tema – budskap Hva handler diktet om – tema? Hva vil forfatteren si oss med diktet – budskap? Din mening om diktet Utarbeidet av Sissel Vestre


Laste ned ppt "LYRIKK Ordet lyrikk kommer opprinnelig fra det greske ordet lyra – ”dikt sunget til lyrespill” Utarbeidet av Sissel Vestre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google