Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Religioner og livssyn i hverdagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Religioner og livssyn i hverdagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Religioner og livssyn i hverdagen
Etter dette kapitlet skal du kunne: Fortelle om bønn i de ulike religionene Fortelle om overgangsritualer og høytider i de ulike religioner Fortelle om humanetiske seremonier og høytider Elisabeth M.Olsen

2 En rød tråd i menneskers liv
En besøker hellige hus på forskjellige ukedager Feiringen av høytider som komme til faste tider Ofring, bønn, omskjæring og faste er ritualer, noe som blir gjentatt. Overgangsritualer markerer overganger i menneskers liv, som dåp/navneseremoni, konfirmasjon, bryllup og begravelse.

3 Hva er bønn? Bønn er at et menneske henvender seg til det hellige, til en guddom som er større og mektigere enn seg selv. Det hellige er oftest en personlig makt som mennesket har et tillitsfullt forhold til. Den som ber, uttrykker takk, kommer med ønsker, forhåpninger og bekymringer. En ber for seg selv, for andre og for verden. En kan be alene eller sammen med andre Det kan være faste bønner eller frie bønner. Noen ber høyt, andre inni seg. Noen bruke ulike kroppsstillinger, bevegelser, folder hender/armer, løfter armene. Bønnekjede

4 Bønn Jødedommen Kristendommen islam
Bønnen har en viktig plass i jødenes daglige liv Henvender seg direkte til Gud Kan be alene eller i fellesskap, men ortodokse menn må be tre ganger daglig. Gud kan svare, og hjelpe til å se inn i seg selv. Viktig med rett sinnelag. Amida og shema Israel mest kjente bønnene Ansiktet vendt mot jerusalem I synagogen eller andre steder Jesus ba selv da han levde på jorda og oppfordret vennene til be. Bønn er en viktig del av det kristne livet. Viktig del av gudstjenesten i kirken Kristne ber til Gud i Jesu navn. Fast bønn: Vår Far/ Fader vår (Jesus lærte disiplene denne) Frie bønner hvor og når som helst Fem daglige bønner er en av islams fem søyler Bønneteppe = rent sted Ber helst i moskeen Ber på arabisk, samme bønn for alle Lille renselse før bønnen Bønnen skal være ekte, ikke mekanisk – må konsentrer seg. Hele kroppen i bruk under bønn Kan be frivillig, men bønnene følger faste mønstre, og er ikke direkte henvendelser til gud

5 bønn Bønn og tilbedelse i hinduismen Bønn og meditasjon i buddhismen
Flere former for bønn: Presten har ansvaret for å si fram bestemte bønner under ulike ritualer. Disse er på sanskrit, hentet fra veda Mantra er en annen form for bønn. Det kan være et ord eller et uttrykk som sies fram med gud i tankene. Om (aum) Dikterhelgenenes sanger. En bestemt gud som tilbes, de ulike retningen har forskjellige sanger høytider og ved tilbedelse i templer Personlig bønn til ulike guder Bønn er ikke sentral i buddhismen, fordi de har ikke noen gud å henvende seg til De kan bøye seg i respekt for en buddhastatue, og da resiterer de enkle setninger/ord som: Jeg tar min tilflukt til Buddha, Jeg tar min tilflukt til dharma, buddhas lære, Jeg tar min tilflukt i sangha, fellesskapet ( De tre edelstenene) Meditasjon er en mer sentral del. Bli bedre kjent med seg selv og sitt sinn

6 overgangsriter Kristendommen jødedommen islam
Dåp, konfirmasjon, ekteskap og begravelse Barnet blir Guds barn i dåpen og medlem av den kristne kirke. Navnet har barnet fått i forkant. Barnet skal oppdras i den kristne tro. Konfirmasjon betyr bekreftelse på løftet gitt i dåpen. Begravelsen er en seremoni i kirken med salmer, tale, minnetale og tekstlesing fra bibelen. På gravplassen øses tre skuffer jord over kisten. Av jord er du kommet.. Alle norske statsborgere kan gifte seg i den norske kirke. Vielsen blir forrettet av en prest. Ektefellene svarer ja på å elske og ære hverandre og bli trofast hos hverandre. Omskjæring, bar mitzva og bat mitzva, ekteskap og begravelse Guttebarn omskjæres når de er åtte dager. (Pakt mellom abraham og gud) Bar Mitzva = forpliktelsens sønn. Opplæring. Etter bar mitzva er guttene religiøst myndige.Bat mitzva = forpliktelsens datter Ekteskapet er hellig. Før ekteskapet skrives en ekteskapskontrakt. Bryllupet består av to deler: Forlovelse og vielse Vielsen avsluttes med at en knuser et glass under foten til minne om ødeleggelsen av jerusalem. Jødene begraver sine døde, ikke lov med kremasjon. Navngiving, omskjæring, ekteskap og død En hvisker trosbekjennelsen i øret på den nyfødte. Omskjæring av gutter skjer før barnet er 10 år. Barnet får navn noen dager etter fødselen. Ingen spesielle religiøse ritualer rundt ekteskapet. Ekteskapet må registreres hos landets myndigheter. En leser fra koranen, ber, og må ha to mannlige vitner.

7 Humanetiske seremonier
Overgangsriter hinduismen buddhismen Humanetiske seremonier Fødsel, giftermål og død Ved fødsel ofres det smør til ilden. Barnet får en liten klump smør og honning, og det blir resitert ulike mantraer. Ekteskapet regnes som en religiøs plikt. Det er mange seremonier knyttet til bryllupet. Skilsmisse er lov, men blir sett på som en ulykke. Når en hindu dør, blir den døde lagt i en kiste og fraktet dit liket skal kremeres. Død og begravelse Buddhismen har ikke hatt en viktig rolle ved overgangsfaser. Innen theravada-buddhismen er det vanlig at unge gutter er munker en kort tid. Det er ikke noen buddhistiske bryllupsritualer, men mange ritualer knyttet til bryllupet likevel. Når en buddhist dør, kan den døde enten begraves eller kremeres. Navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd Barnet blir ønsket velkommen til verden med musikk, dikt, tale og overrekkelse av navnetavle. Konfirmasjonen er en markering av en periode i livet hvor mye er i forandring. En får et kurs i livssyn og etikk, og kurset avsluttes med en høytidelig seremoni. H-Etisk forbund har folk som er offentlig godkjent til å vie par. Vigselserklærinen og en personlig tale er det sentrale i seremonien. Humanistisk gravferd er en seremoni til minne om den avdøde. Det blir tatt et siste farvel og gitt uttrykk for respekt og takknemlighet overfor den som er død.

8 Høytider i kristendommen
Jul, påske og pinse er de tre store høytidene i kristendommen. Jul feires alltid desember til minne om jesu fødsel. De fire ukene før jul kalles advent. Advent betyr komme. Første søndag i advent er kirkens nyttårsdag. Pinse betyr den femtiende og feires 50 dager etter påske. Høytiden feires til minne om at den hellige ånd kom over disiplene og utrustet dem med mot og kraft til å forkynne evangeliet om jesus kristus. Pinse er også kirkens fødselsdag fordi ble døpt denne dagen. Påske feires til minne om jesu lidelse, død og oppstandelse. Påsken har flytende datering; første påskedag feires første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, som er rundt 21.mars. Før påske er det en førti dagers fastetid. Påskeuka kalles også den stille/hellige uka. Side i ush kan du lese om de enkelte dagene i påskeuka. Film fra Jørpeland  på spansk

9 Høytider i jødedommen Det er to hovedtyper høytider; høytider knyttet til historiske begivenheter og høytider som feirer gud som skaper og opprettholder av naturen. Pesach feires til minne om da jødene flyktet fra egypt. Shavout feires til minne om at israelittene mottok toraen ved sinaifjellet. Sukkot er løvhyttefesten, til minne om vandringen i ørkenen etter utgangen fra egypt. Hanukka er lysfesten til minne om det 2. templet. Purim er det jødiske karnevalet som feires til minne om ester som reddet jødene i persia. Sabbaten er jødenes helligdag ( se s. 199 i USH) Rosh hashana er jødisk nyttår og feires til minne om da gud skapte det første mennesket Jom kippur, forsoningsdagen, er den helligste i jødedommen. faller utenom de to hovedgruppene. Gud stiller den endelige dom over året som er gått, og hvilken skjebne den enkelte får i året som kommer. Menneskene får tilgivelse fra gud, synder mot medmennesker må en først søke tilgivelse hos selv.

10 Høytider i islam Særlig to høytider blir feiret: id al-fitr og id al-adha. Id al-fitr feires når fastemåneden ramadan er over. Under ramadan faster muslimene fra soloppgang til solnedgang. Fasten er til minne om at koranen ble åpenbart for Muhammed, og hele koranen blir resitert i moskeen denne måneden. Familie og venner besøker hverandre, de har god mat og gir hverandre gaver. Id al-adha blir feiret ved slutten av pilegrimsreisen. Man skal slakte et dyr til minne om at Abraham ofret en bukk istedenfor sin sønn Ismael. Muslimer i Norge ber gjerne familie i hjemlandet ofre et dyr for dem. Ashura er en viktig høytid innenfor sjia-islam. muslimene minnes at Hussain, barnebarnet til muhammed, ble myrdet i slaget ved karbala.

11 Høytider i hinduismen I hinduismen er det mange høytider og fester. Noen er knyttet til årstidene, mens andre er knyttet til guder. Tradisjonen er svært forskjellige etter hvor man kommer fra. Navarathi er festen til ære for gudinnen. De guddommelige egenskapene disse representerer Feires, først og fremst det godes seier over det onde. Festen foregår i oktober, i ni dager. (ni egenskaper) Ulike dager er viet spesielt til forskjellige gudinner. Divali eller lysfesten har ulikt innhold alt etter hvor i india en kommer fra. I nord feirer man ramas hjemkomst etter kampen mot demonkongen ravana. I sør feirer de krishnas seier. En feirer også gudinnen lakhsmi , som velsigner hjemmet og skal bringe lykke i året som kommer. Dette er en gledesfest. Holi feires i februar/mars. Festen assosieres med shiva og krishna. Den bærer preg av mye humor, og en spruter farge på hverandre. Feirer våren og jordens fruktbarhet.

12 Høytider i buddhismen Den viktigste høytiden kalles vesak. Da feires buddhas fødsel. I theravada- buddhismen feires både buddhas fødsel, oppvåkningen og død denne dagen. Folk besøker templene, og ofrer til statuer og deltar i meditasjon og hører munkenes resitasjon av hellige tekster. I noen land er det opptog der buddhastatuen trekkes rundt på vogner. Kathina, er en høytid i theravada-buddhismen. Munkene har under regntiden trukket seg tilbake til klostrene for meditasjon og undervisning. Også vanlige folk har brukt denne tiden til religiøse aktiviteter. Lekfolk gir penger, kapper og bruksgjenstander til munkene når regntiden er over som takk for det arbeidet de gjør ellers i året.


Laste ned ppt "Religioner og livssyn i hverdagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google