Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydel Søndre Nordstrand - URO Fagtorg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydel Søndre Nordstrand - URO Fagtorg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydel Søndre Nordstrand - URO Fagtorg 18.03.11

2 Bydel Søndre Nordstrand
URO Bydel Søndre Nordstrand Innbyggere 1/3 av befolkningen er under 20 Flerkulturelt sammensatt bydel Ca 70% av barnefamiliene har annen etnisk bakgrunn enn norsk Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

3 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Utfordringer kroner over budsjett i 2009, noe bedring i 2010 Mange omfattende/dyre barnevernssaker Få forebyggende tiltak i bydelen satt i system Behov for endring! Bydel Søndre Nordstrand - URO Fagtorg

4 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Bakgrunn Det hele startet med en invitasjon fra utdanningsetaten. De ønsket bydel Søndre Nordstrand inn i prosjektet ” Psykisk helse i Osloskolene”, høsten 2007 URO - metoden er utviklet av Esa Eriksson og Tom Arnkil (Nasjonalt institutt for helse og velferd, Helsingfors, Finland Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

5 Bydel Søndre Nordstrand - URO
URO- metoden, hva er det? Systematisk metode for: I en samtale, bevisst lære å ta utgangspunkt i egen bekymring Oppnå tidlig intervensjon, i saker hvor du som fagperson er bekymret/urolig for en klient/bruker. Bruk av URO skjema til forberedelse av samtale Anerkjennende og støttende Fremme dialog og samarbeid Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

6 URO =Perspektivskifte
Fra egenskaper ved barnet/den andre, til egen uro Fra objekt til subjekt Fra monolog til dialog Fra å presentere den ferdige løsningen til å be om hjelp til å redusere egen uro Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

7 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Innholdet er enkelt Ta med foresatte/den det gjelder, tidlig i prosessen Når bekymring oppstår, snakk om den, men på en slik måte at den fostrer mulighetene for samarbeid og dialog. Det er kjernen i Uro treningen Men hvorfor trenger vi en metode for å lære noe så enkelt? Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

8 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Tradisjonelt Når URO, bekymring oppstår, oppstår også behovet for å ha kontroll. Vi har ofte tydelige oppfatninger om hva andre bør gjøre og hva de trenger Når bekymring og URO blir tatt opp, blir det ofte oppfattet som et forsøk på å endre den andre her og nå. Samarbeidsmøter kan lett utvikle seg til en diskusjon omkring fordeling av ansvar og skyld. Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

9 Bydel Søndre Nordstrand - URO
URO metoden handler om at klienten/familien/barnet ut ifra sin egen situasjon skal bli i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger i samarbeid med deg/den profesjonelle Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

10 Bydel Søndre Nordstrand - URO Beitostølen, 08.10.2010
180 grader Vi hører stadig at vi skal være objektive Hvordan kan et subjekt være objektivt? Du kan aldri overta en annens historie Det faktum at ethvert subjekt er subjektivt er objektivt. Vær subjektiv og enda mer subjektiv, helt til det punkt hvor du skjønner du er subjektiv! Da blir du kanskje nysgjerrig på hvordan andre ser tingene fra sitt objektive subjektive perspektiv.. Bydel Søndre Nordstrand URO Beitostølen,

11 URO handler om å gjøre noe ”passe annerledes”:
For likt: ”Mer av det samme”. Identifiserer seg med klientens handlingsmønster Tiltak og løsninger man tilbyr er tilnærmelig like det som tidligere har vært utprøvd For annerledes: De involverte parter forstår ikke hverandre; tiltak som foreslås er for fremmende og ukjente Passe annerledes: Fremme dialog: ta opp bekymring, samtaler om uroen, man leter sammen etter nye ulike handlingsalternativer Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

12 Bydel Søndre Nordstrand - URO Fagtorg18.03.11
Hvor står vi idag ? 35 ansatte fra ulike tjenester fikk treneropplæring i 2009 av Tom Arnkil og Anna Kock 3 trenere leder hver gruppe. Hver gruppe er tverrfaglig sammensatt og består av ca 20 deltakere. Opplæringen består av 3 samlinger a 3 timer, ca 1 mnd mellomrom og med noe hjemmearbeid mellom. Opplæringen/programmet er likt for alle grupper. Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

13 Hvor står vi idag fortsatt…
I 2010 var ca 250 ansatte gjennom opplæringen Til sammen har vi hatt 17 grupper: 2 grupper for ledere og 15 grupper for andre ansatte I løpet av våren 2011, vil ca 80 ansatte gjennomføre opplæringen Vi har en koordinator som er ansvarlig for sammensetning av grupper, organiseringen i forhold til det praktiske, støtte til trenergruppen og videreutvikling av prosjektet. Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

14 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Utfordringer Vi opplever fortsatt å være i en startfase. Hvordan sikre at ansatte integrerer og bruker metoden i praksis? Hvordan holde URO levende der ute? Vi har nå 18 trenere, og planlegging i forhold til utdanning av flere er i gang. Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

15 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Utfordringer forts… Hvordan kvalitetssikre innholdet og opplæringen? Hvordan motivere skolene til å bli med? Det er ikke nok å høre om god praksis, man må praktisere! Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

16 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Så langt… Vi får positive tilbakemeldinger fra ansatte som har vært gjennom treningen. Denne metoden er nyttig! Vi opplever å være på riktig spor. Vi ser en endring og forbedring i det tverrfaglige samarbeidet. Ulike tjenester har begynt å snakke mer sammen og på en ny måte. Vi snakker sammen på en bedre måte. Mer fokus på eget ansvar og bidrag i motsetning til hva andre bør gjøre. Og vi ser en liten nedgang i bekymringsmeldingene til barnevernet. Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

17 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Mål Ved utgangen av 2012, skal 90% av alle ansatte som jobber med barn, unge og deres familier ha vært gjennom Uro opplæringen URO skal være en del av opplæringen for ny- ansatte. “Problemer”, blir løst på et lavere nivå og tidligere tidspunkt. Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

18 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Mål forts… Et felles språk vil ha en positiv effekt på det tverrfaglige samarbeidet Vi ser en tydelig endring og nedgang i bekymrings meldingene til barnvernet Hver ansatt, uavhengig av tjeneste nivå, blir mer bevisst på eget ansvar omkring egen bekymring og hvordan håndtere den Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg

19 Bydel Søndre Nordstrand - URO
Takk for meg! Bydel Søndre Nordstrand URO Fagtorg


Laste ned ppt "Bydel Søndre Nordstrand - URO Fagtorg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google