Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmøte NSF Sarpsborg 25.03.2015. Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmøte NSF Sarpsborg 25.03.2015. Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmøte NSF Sarpsborg 25.03.2015

2 Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester

3 Avansert geriatrisk sykepleie Klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innen geriatrisk sykepleie fordypet kunnskap innen blant annet sykdomslære, farmakologi, aldringsprosesser systematiske kliniske observasjoner bidrar til å bedre helsetilbudet for eldre pasienter, med primært fokus på de kommunale helsetjenestene.

4 Studiet gir…… et utdypende teoretisk grunnlag for utøvelse av avansert klinisk sykepleie til syke gamle Videreutvikling i praktiske ferdigheter gjennom 416 timer med varierte og veiledede kliniske studier lærer systematisk kartlegging av sykdommer og symptomer økt kompetanse i å anvende vitenskaplige tilnærminger i fagutøvelse, fagutvikling og forskning for kvalitetsforbedring i klinisk sykepleie

5 En AGS skal kunne gjennomføre: - systematiske kartlegginger av eldre menneskers helsetilstand, funksjon og egenomsorgsevne - ha kunnskap og ferdigheter i å utrede og iverksette behandling for vanlige helseplager hos eldre. Tanken er å bedre kvaliteten og tilgjengeligheten på helsetjenestetilbudet til de sykeste gamle, spesielt i kommunehelsetjenesten.

6 Ny rolle som AGS i Eidsberg kommune Oppstart av prosjekt Virtuell avdeling sept-2014 MÅL for VA: Helhetlig overgang sykehus/hjem Systematisk kartlegging og vurdering etter hjemkomst Individuell oppfølgingsplan/sikre brukermedvirkning Opprette rask samhandling med fastlege Klargjøre pas behov for tjenestetilbud/samhandle med hjemmetjenesten i oppfølging av helsetilstand

7 Pilotprosjektet: Over 65 år Utskrevet fra sykehus eller Helsehus til eget hjem med behov for tjenester Minst 3 aktive diagnoser som bidrar til funksjonssvikt Samtykkekompetent Ikke rus/psykiatri som hovedårsak til innleggelse i sykehus/Helsehus Følgeforskning fra UIO (monitorering og evaluering)

8 Sømløs og godt koordinert tjeneste Høy faglig kvalitet Trygghet i eget hjem Hjemmesykepleien skal oppleve: Bedre koordinering Økt kvalitet på oppfølging av pasient Kompetanseløft Brukerne skal oppleve:

9 Fastlegene skal oppleve: Bedret dokumentasjon og kommunikasjon Bedre vurdering av helsetilstand fra hjemmesykepleierne Bredere vurderingsgrunnlag Eidsberg kommune skal oppleve: Hensiktsmessig oppgavefordeling Økt tverrfaglighet Økt faglig kvalitet Bedre ressursutnyttelse

10 Roller og oppgaver i VA Forvaltnings- kontoret Mottar/etterspør info + bl.pr fra sykehus/helsehus og videreformidler til AGS og hj.spl Hjemme- sykepleien -Første kontakt: MEWS, ernæringsscreening (MNA del I), IPLOS, legemiddel-samstemming -Mottar statusrapporter fra AGS og fysio i ukentlige møter med dem AGS innen 3 døgn-systematisk anamnese og klinisk undersøkelse -ulike kartleggingsverktøy, supplerende us -kontroller av blodprøver/funn -dokumentasjon og tiltaksplan -koordinerer oppfølging og fastlegekontakt -sikrer aktiv brukermedvirkning Fysioterapeut-vurderer og kartlegger alle pasienter -fokus på fallrisiko, treningsopplegg og tiltak Fastleger- Ansvarlig for med.faglig oppfølging og endringer

11 Erfaringer med AGS-rollen: Avansert geriatrisk sykepleie gjør en forskjell! Systematisk klinisk undersøkelse fra topp til tå  Inspeksjon, perkusjon, auskultasjon og palpasjon som undersøkelsesmetodikk  Vurdere ernæringsstatus/falltendens/kognitiv svikt/nevrologisk status  Vurdere medisinsk behandling-effekt/bivirkning/uheldige medikamentkombinasjoner?  Vurdere blodprøvesvar – behov for oppfølging etter hjemkomst?  EKG – mistanke om nyoppstått atrieflimmer?  Tydeliggjøre behov for eksplisitte observasjoner fra hjemmetjenesten

12 Sykehus/helsehus -manglende blodprøvesvar og annen medisinsk-faglig informasjon -sjelden definerte behandlingsmål/planer og avtaler for oppfølging Fastleger -svært ulik telefontilgjengelighet -ulik praksis ifht sykebesøk og tilbud om akutt-konsultasjoner -uforutsigbar responstid v/PLO- meldinger Hjemmetjenesten - uavklarte roller/ansvar v/ oppfølging av pasient -Utfordringer med tilrettelegging for god informasjonsflyt i elektronisk pasientjournal Utfordringer i samhandlingen

13 Kompetanse på -hjemmeboende -kronisk syke -multimorbiditet -geriatri Kompetanse på -hjemmeboende -kronisk syke -multimorbiditet -geriatri Medisinskfaglig ledelse Kompetanse- bygging Medisinskfaglig ledelse Kompetanse- bygging Fastlegene

14 Takk for meg


Laste ned ppt "Fylkesmøte NSF Sarpsborg 25.03.2015. Virtuell avdeling: Visjon: Flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale helsetjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google