Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13. november 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13. november 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13. november 2008
Kort om tradisjonelle og nyere validitets-/sannhetskriterier 2. En typologi for vurdering av validitet i kvalitativ forskning. 3. Nærmere om noen sentrale begreper (generalisering, reliabilitet, triangulering m.m.) Monica Dalen og Reidun Tangen, ISP

2 Kvalitets- og validitetsvurdering i forskning omfatter hele forskningsprosessen:
Bakgrunnskunnskap - bruk av teori og tidligere forskning Problemformulering Opplegg, design, metodevalg, utvalg/kilder Datainnsamlingen Analysen av materialet Resultatene og konklusjonene Presentasjonen, formidlingen Etiske forhold ……… Forskerrollen Reidun Tangen, ISP

3 Tradisjonelle og nyere validitetskriterier
Korrespondanse Koherens Pragmatisk validitet Konsensus- eller kommunikativ val. Reidun Tangen, ISP

4 Maxwell’s typologi for validitet
Validitet må vurderes i lys av formålet med forskningen 1.Deskriptiv validitet 2.Fortolkningsvaliditet 3.Teoretisk validitet 4.Generalisering – overførbarhet 5. Evalueringsvaliditet Kilde: Maxwell 1992 (artikkel i kompendium) Reidun Tangen, ISP

5 Å studere ”hva som er” (”What Is?”) det typiske tilfelle
Noen metoder for å sikre generaliserbarhet i kvalitativ forskning (s. 1) Å studere ”hva som er” (”What Is?”) det typiske tilfelle ”multisite studies” Reidun Tangen, ISP

6 Forts. generaliserbarhet (s. 2)
2) Å studere hva som kan bli situasjonen (”What May Be?”) studere ”the Leading Edge of Change” studere betydningen av forhold som trolig vil skille den framtidig situasjon fra nå-situasjonen studere et fenomens ”livssyklus” (eks. overganger, studieforløp) Reidun Tangen, ISP

7 Forts. generaliserbarhet (s. 3)
3) Å studere framtidsmuligheter (”What Could Be”) studere enhet(er)/case som er ekstrem(e) mht resultater eller betingelser sammenlikne enheter som er ekstremt ulike på relevante dimensjoner ”Det gode eksempel” Kilde: J. Shoefield (1990) (I kompendium) Reidun Tangen, ISP

8 Å bruke modeller/teorier i forskning: nyttig, men risikabelt!
Lett å overse det som ikke passer inn – viktige og interessante perspektiver og opplysn. kan forsvinne Fare for overforenkling Bekvemmelig (tidsbesparende) å se bort fra det som ikke passer inn Forbehold ”glemmes” Modellens ”skjønnhet” – og enkelhet – forfører Å bruke modeller i forskning kan sammenliknes med å selge gummistrikk metervis: Det krever sterk karakter! Reidun Tangen, ISP


Laste ned ppt "Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13. november 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google