Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, KS Finnmark 12. oktober 2010

2 Innhold: 1.Hva er meldingsløftet? 2.Hva er FUNNKe? Fastleger-UNN –Kommuner-Elektronisk meldingsutveksling 3. Hva kan FUNNKe bidra med i Finnmark? 4. Hvilke konsekvenser for kommunene i Finnmark?

3

4 Samhandlingsreformen

5 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet Flere satsingsområder innenfor helse –Meldingsløftet i kommunene –E resept –Kjernejournal –Helseregistre –Din side

6 | 6 1: Helsedirektoratet: Meldingsløftet i kommunene Kvalitet for pasientene Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig for behandlende helsepersonell når de trenger den

7 30.03.2015 | Nasjonalt meldingsløft| 7 Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling – på rett sted – til rett tid Legekontor Helsestasjon Sykehus NAV henvisninger, epikriser … sykmelding epikriser Konsultasjon, medisinering Oppfølging av pasienter, epikriser Pleie- og omsorg henvisninger, epikriser …

8 Meldingsløftet i kommunene 2010-11 Nasjonalt utbredelsesprogram av elektronisk meldingsutveksling 50 Samspillkommuner har laget planer for å legge til rette for meldingsutveksling (2008-2009) –2 samspillkommuner i Nordland - Saltdal og Steigen –1 samspillkommune i Finnmark – Alta –5 samspillkommuner i Troms – Kåfjord, Skjervøy, Dyrøy, Harstad og Lenvik –5 piloteringskommuner – Tromsø i region nord 11 hovedsamarbeidskommuner i fire helseregioner (2010) Lenvik, Tromsø, …….Harstad, Alta i tillegg region nord (I Funnke - i tillegg Bodø, Rana, ( …Saltdal, Steigen, Vågan…) 3 samarbeidskommuner til hver hovedsamarbeidskommune (2011)

9 2: Hva vil FUNNKe? Alle kommuner i region nord skal bli samspillkommuner Alle kommunene skal etter hvert ta i bruk meldingsutveksling –Finnmark (19 k) 1 i dag? –Nordland (45 k) 5-10 i dag? –Troms (25 k) 7-10 i dag? Tidsramme 2011-2013?

10 Hva er FUNNKe region nord? Kompetanseorganisasjon –For IT- og helsetjenesten –Tilskudd fra Helsedirektoratet 2010 (2011?) Funnke Troms-Ofoten, Koordinerende organisasjon –for kommuner og helseforetak vedrørende Meldingsløftet Søker tilskudd til kommunene? –Søknad HOD budsjett 2011 –Fylkesmannen i Finnmark

11 Hovedmål Alle kommunene i region nord er tilkoblet Norsk Helsenett. Alle kommunene og helseforetak i region nord benytter elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og fastlege, mellom helsestasjon og helseforetak mellom PLO og helseforetak Organisasjonen FUNNKe skal dele sin kompetanse om implementering med de øvrige helseregionene

12 Søknad til HOD 2011 Utvider kompetanseorganisasjonen til Nordland og Finnmark Stimuleringsmidler til kommuner som ikke tidligere har mottatt tilskudd gjennom det nasjonale meldingsløftet Hva klarer vi å få av tilskudd?

13 3. Hva kan FUNNKe bidra med i Finnmark?.......1 Kompetansespredning til alle kommuner KS møte 12. oktober - presentasjon Hvor er utfordringene innen utbygging av IKT? I Finnmark, Karasjok 23. november Møte med leverandører? Opplæring av helsepersonell? 2011

14 Hva kan FUNNKe bidra med i Finnmark?.......2 Støtte og koordinere arbeidet til kommuner som deltar i det nasjonale meldingsløftet, eller som vil være med…. –Alta

15 Hva kan FUNNKe bidra med i Finnmark?......3 Bidrag fra statsbudsjettet til kommuner?

16 4. Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Planlegge for oppstart - budsjettvedtak Gjennomføre kobling til Norsk helsenett 2011? Gjennomføre innkjøp / installasjon / test meldingsutveksling 2011-2013 ?? Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe 2010-2011 delta i møter og FUNNKe-nettverket


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google