Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Internasjonal gjeldssøking Våren 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Internasjonal gjeldssøking Våren 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Internasjonal gjeldssøking Våren 2012

2 Krav og grunnlag for krav Rettslege krav mot ein person må ha eit grunnlag Grunnlaget er ein kombinasjon av rettsnormer og faktum Rettsregelen: –dersom x så y faktum verknad (rettsleg krav)

3 Grunnlag Avtale som døme: –dersom x så y viljesfråsegn … avtalebinding (rettsleg krav)

4 Rettar til formuesgode Retten som rettsleg posisjon som gjev grunnlag for krav Rettar som er knytte til bestemte formuesgode dersom x så (eigedomsrett) så y avtale verknad (rettsleg krav) verknad og vilkår

5 Utlegg som døme faktum (viljesfråsegn skadevalding … ) rettsleg krav på pengar krav på dekning utleggrealisasjon (regel) deknl. § 2-2 tvangsl. § 7-1 tvangsl. § 8-1

6 Internasjonal privatrett Den internasjonale privatretten kjem inn der grunnlaget for eit rettsleg krav har tilknyting til meir enn eitt land Jurisdiksjon Lovval Godkjenning av avgjerder

7 Harmonisering av den internasjonale privatretten Internasjonal privatrett er som utgangspunkt nasjonal Statar kan forplikte seg til å ha same reglar (døme Lugano-konvensjonen) Internasjonale organ kan ha kompetanse til å innføre sams reglar for fleire land (døme fleire EU-forordningar)

8 Norsk internasjonal privatrett Noko er lovfesta –Lugano-konvensjonen –kjøpslovvalslova –m.m. Mesteparten er ulovfesta –Irma-Mignon –som vik for fastare reglar –og dei kan byggje på inspirasjon frå internasjonale reglar

9 Folkerettslege grenser for bruk av makt Staten kan berre utøve makt innafor sitt territorium Tvangsfullføring inneber bruk av makt Reservasjonen i tvangsl. § 1-4

10 Kva formuesgode det kan takast utlegg i Formuesgode som finst her i landet (jf. tvangsl. § 7-3) Kvar formuesgode skal reknast å vera (tvangsl. § 1-9) –ting (fysisk plassering) –bruksrett til fast eigedom –bruksrett til lausøyreting –verdipapir –krav (kravshavars stad, skyldnars stad) –immaterialrettar

11 Kvar realisasjon kan skje Eksempel: lausøyreting, tvangsl. § 8-3 –der tingen er –(eller kan ventast å koma i nær framtid)

12 Utalandsk tvangsgrunnlag Tvangsfullføringslova § 4-1 Luganokonvensjonen art. 38 Valdgiftslova § 45

13 Jurisdiksjon Hovudregel: staten der personen bur Viktige særreglar –kontrakt kjøp og tenester andre –skadebot utafor kontrakt –visse forbrukaravtalar –tinglege rettar til fast eigedom

14 Lovvalet Kjøpslovvalslova –avtale om lovval –seljarens lands lov Grenser i forbrukarkjøpslova § 3 Roma I –avtale om lovval –seljars eller tenesteytars lands lov –kontraktar om tingleg rett til fast eigedom –forbrukaravtalar


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Internasjonal gjeldssøking Våren 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google