Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fire modeller som kan brukes når dere skal vurdere hva

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fire modeller som kan brukes når dere skal vurdere hva"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fire modeller som kan brukes når dere skal vurdere hva
Etiskanalyse Fire modeller som kan brukes når dere skal vurdere hva som er rett og galt

2 Begrepene etikk og moral
Etikk handler om å vurdere hva som er rett og galt. Etikk brukes om teorien eller tankeprosessen. Ordet moral brukes som oftest om rett eller gal , god eller ond, holdning/handling

3

4 Dydsetikk Rett holdning gir rett handling
Helt siden Sokrates for 2400 år siden har man lurt på: «Hva som kjennetegner en god person og rett handling?» Platon svar var å skille mellom dyder og laster. Fire dyder= positive egenskaper Måtehold Mot Visdom Rettferdighet

5 Dydsetikk Fem laster: Grådighet Feighet Sjalusi Tankeløshet
Urettferdighet Denne tenkemåten finner man også i Buddhismen, Hinduismen og til dels i Kristendom. Eks. Buddhismen rett sinnelag bak handling. Jomfru Maria. I religionene kan lastene sees på som synd. Bibelen personifiserer dydene, gjennom Moses, Jesus, Abraham, Noah, gode mennesker som Gud stoler på.

6 Konsekvensetikk Resultatet av handlingen avgjør om det er rett eller galt.
Konsekvensetikken er grunnlagt på ideen om at riktige handlinger er de som gir et godt resultat. Dette blir også kalt nytteetikk Vi spør etter hva som er mest nyttig for oss selv og andre. John Stuart Mill (1806–1873) mente at all moral bør bygge på menneskers behov for lykke, glede og trygghet. Handlinger som fører til dette, er moralsk riktige. Mens en handling som fører til sorg, død, ulykke, smerte er moralsk galt.

7 Pliktetikk/regeletikk Felles regler gir rett handling
Pliktetikken er grunnlagt på at vi skal følge noen viktige leveregler om rett og galt: Du skal si sannheten, du skal ikke stjele, du skal stå for det du har gjort. Immanuel Kant mente at vi må bygge vår moral på fornuften. Dette blir også kalt regeletikk Regeletikk: Du skal alltid handle slik at handlemåten din kan bli en regel som skal gjelde for alle. Vi kan kjenne igjen denne tanken i Kristendom, Jødedom og Islam. Eks de 10 bud, eller den gylne regel.

8 En kombinasjon av konsekvens- og pliktetikk
Det er vanlig å kombinere konsekvensetikk og pliktetikk når vi ta vanskelige valg. Hvilke plikter og rettigheter er viktige i denne situasjonen? Hvordan vil jeg at andre skal gjøre mot meg, hvis de var i min situasjon? Hvilke konsekvenser får mitt valg ? Hva synes jeg ville være et godt og rettferdig resultat? I den vestlige verden snakker man sjelden om dyder.

9 Ansvarsetikk Filosofen Hans Jonas (1903–1993), tysk-amerikansk filosof
bruker begrepene ansvarsetikk og framtidsetikk Framtidsetikk fokuserer ikke bare på nåtiden, men på at vi har ansvar for våre etterkommere. Han sier at vi må snakke om menneskets ansvar på en annen måte enn før. Bærekraftig utvikling.

10 Oppgave etiskanalyse i praksis
Bruk dydsetikk, plikt og konsekvensetikk modellene når dere diskuterer de etiske dilemmaene under. Dilemma: Eks tegning om båten og den syke Stjele fra de rikes kjøleskap Miljøvern Egne etiske dilemma

11


Laste ned ppt "Fire modeller som kan brukes når dere skal vurdere hva"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google