Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slåtthaug ungdomsskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slåtthaug ungdomsskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Slåtthaug ungdomsskole
En skole på høyden

2 Organisering - Slåtthaug
474 elever – 3 trinn 174 elever på 8.trinn – 12/13 Det opprettes 6 klasser på 8.trinn høsten Klassene deles i basisgrupper – ca.15 i hver Hver basisgruppe har sin kontaktlærer

3 SKOLENS VERDIGRUNNLAG
Slåtthaug skole - En skole på høyden. En skole som gir ansvar og stiller krav. En skole der elevenes kreative evner får utvikle seg. En skole der læring og trivsel er i fokus. En skole som er innbydende. En skole som bygger på et sterkt samarbeid med hjemmene.

4 Slik ønsker vi at læringsmiljøet vårt skal være:
Elevene er trygge på skolen. Læringsforløpene er effektive og tydelig ledet. Skole og hjem er gode samarbeidspartnere. Det er gode relasjoner mellom elevene. Det er gode relasjoner mellom elever og lærere. Elevene opplever tilhørighet til skolen. Klasserommene er innbydende.

5

6 TRIVSELSPROGRAMMET Forebygge uønsket elevadferd Fremme trivsel
Øke sosial kompetanse Øke fysisk aktivitet Elever er trivselsledere

7 KLASSEMILJØET Legger stor vekt på å etablere et godt klassemiljø høsten i 8.klasse Systematisk arbeid med sosial kompetanse Planer for å hindre mobbing og annen uønsket adferd, for å fremme trivsel og gode holdninger og for å takle kriser og sorg Legger stor vekt på elevmedvirkning

8 Overgang barnetrinn- ungdomstrinn
Tett samarbeid med barneskolene gjennom hele skoleåret, organisatorisk og faglig Rådgiverne har møte med kontaktlærerne på barneskolene Møter om enkeltelever dersom foresatte ønsker det Informasjonsmøte for elever og foresatte 15.mai - Slåtthaug Forventninger

9 FREMMEDSPRÅK Tysk Fransk Spansk Fordypning i engelsk og norsk
Fremmedspråk og fordypning i engelsk og norsk skal være likestilte fag

10 FREMMEDSPRÅK Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen etter 10.trinn. Karakteren teller på lik linje med andre fag ved inntak til videregående opplæring.

11 VALGFAG Fra høsten 2012 innføres valgfag på u-trinnet.
Gradvis innføring – bare 8.trinn – 12/13 1,5 klokketimer eller 2 ”skoletimer” pr uke Udir har satt opp 8 mulige fag Slåtthaug har valgt 5 av disse Produksjon for sal og scene Design og redesign Forskning i praksis Teknologi i praksis Fysisk aktivitet og helse Elevene velger fag i løpet av tidlig høst

12 ARBEIDSMETODER Skolene bruker arbeidsplaner Hva er en arbeidsplan?
Oversikt over læringsmål, aktuelt stoff, arbeidsmetoder og vurdering for en periode. Hvordan brukes en arbeidsplan? Felles for hele trinnet Legges ut på ITSL og på hjemmesiden Gjennomgås med elevene Det undervises i de emnene som står på arbeidsplanen Elevene jobber for å nå læringsmålene

13 ARBEIDSMETODER Det veksles mellom følgende metoder:
Gjennomgang av stoff – forelesning Individuelt arbeid Arbeid i grupper Veiledning, muntlig og skriftlig Muntlige presentasjoner Skriftlige framstillinger

14 VURDERING Elevene vurderes opp mot kompetansemålene i kunnskapsløftet.
Elevene vurderes med og uten karakter Vurdering skal også inneholde veiledning om hvordan eleven kan komme videre Underveisvurdering Sluttvurdering

15 VELKOMMEN Slåtthaug ønsker elever og foresatte velkommen til en lærerik og god ungdomsskoletid.


Laste ned ppt "Slåtthaug ungdomsskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google