Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En politikk for Kunnskaps-Norge Statssekretær Åge R. Rosnes LOs utdanningskonferanse 2. november 2005 Sørmarka.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En politikk for Kunnskaps-Norge Statssekretær Åge R. Rosnes LOs utdanningskonferanse 2. november 2005 Sørmarka."— Utskrift av presentasjonen:

1 En politikk for Kunnskaps-Norge Statssekretær Åge R. Rosnes LOs utdanningskonferanse 2. november 2005 Sørmarka

2 2 Utdannings- og forskningsdepartementet Politisk fundament for en fornyet kunnskapspolitikk ”Regjeringen vil styrke fellesskolen. Alle mennesker er unike og skal møtes av en skole som forstår og tar vare på deres individuelle forutsetninger. Vi vil investere i mennesker ved å gi dem adgang til utvikling og ny kunnskap i barnehagen og skolen, i høyere utdanning, i etter- og videreutdanning, og gjennom forskning. Vi vil bygge ut rimelige barnehageplasser med god kvalitet til alle.”

3 3 Utdannings- og forskningsdepartementet Et bredt kunnskapssyn Kunnskap er ferdigheter, fakta og forskning Kunnskap er dannelse, kritisk tenkning, analytiske evner og refleksjon Kunnskap er kompetanse til å arbeide sammen Kunnskap er evnen til å tilegne seg ny kunnskap

4 4 Utdannings- og forskningsdepartementet Forutsetninger for en god skole og barnehage En sterk kommuneøkonomi - 5,4 milliarder i frie midler i 2006 Lengre skoledag i barneskolen og 15 elever pr kontaktlærer Barnehager - en frivillig start på utdanningen. Makspris kr 2.250,- fra 01.01.06

5 5 Utdannings- og forskningsdepartementet Hva jeg skal snakke om i dag Friskolene Kunnskapsløftet- endringer Gjennomføring i videregående opplæring Fag- og yrkesopplæring Etter- og videreutdanning for voksne Kompetanseutvikling

6 6 Utdannings- og forskningsdepartementet Friskolene Mål: Færre friskoler – styrking av den offentlige fellesskolen Ønsker en lovendring Nytt lovforslag legges fram våren 2006 Overgangsordninger for godkjente skoler

7 7 Utdannings- og forskningsdepartementet Hva skjer med Kunnskapsløftet? Regjeringen vil videreføre og forsterke hovedlinjene i Kunnskapsløftet Reformen starter som planlagt i 2006

8 8 Utdannings- og forskningsdepartementet Endringer i Kunnskapsløftet Bredere basiskompetanser og ferdigheter: Ferdigheter i lesing, skrivving, regneferdigheter og tallforståelse Ferdigheter i engelsk Digital kompetanse Læringsstrategier og motivasjon Sosial kompetanse

9 9 Utdannings- og forskningsdepartementet Endringer forts. 2. fremmedspråk i grunnskolen Ikke krav om obligatorisk 2. fremmedspråk i ungdomsskolen, men….. - ønsker økt satsing på fremmedspråk - ønsker et praktisk rettet fag - vil øke lærernes undervisningskompetanse

10 10 Utdannings- og forskningsdepartementet Endringer forts. Generell studiekompetanse ”Regjeringen har en ambisjon om at alle, som gjennom skolegang, yrkeserfaring og annen realkompetanse har reelle kvalifikasjoner for å studere ved universiteter og høyskoler, skal få adgang til studier” (Soria Moria-erklæringen) Kvaliteten i forhold til dagens krav skal ikke svekkes

11 11 Utdannings- og forskningsdepartementet Endringer forts. Det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering – et system for informasjon, kvalitetsvurdering og veiledning Skoleporten.no gir informasjon om: Skolefakta Ressursinnsats Læringsmiljø Læringsutbytte Gjennomføring

12 12 Utdannings- og forskningsdepartementet Endringer forts. Kvalitetsvurdering Det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering evalueres Skoleporten opprettholdes med mulige endringer Nasjonale prøver utsettes inntil evaluering foreligger

13 13 Utdannings- og forskningsdepartementet Gjennomføring i videregående opplæring Mange ungdommer fullfører ikke videregående opplæring (særlig yrkesfag) Årsakssammenhenger: forhold ved selve utdanningssystemet, for eksempel tilgang på læreplasser den rollen den enkelte skole spiller, for eksempel gjennom tilrettelegging av opplæringen individuelle faktorer, som for eksempel sosial bakgrunn

14 14 Utdannings- og forskningsdepartementet Gjennomføring vgo forts. Regjeringen ønsker en bred tilnærming - på tvers av utdanningsnivåer - på tvers av sektorer Ønsker samarbeid med partene i arbeidslivet Vil sette ned en arbeidsgruppe som skal: - systematisere kunnskap om situasjonen - foreslå tiltak

15 15 Utdannings- og forskningsdepartementet Nytt løft for fag- og yrkesopplæringen Styrke kvaliteten på opplæring i skole og bedrift Initiere ordninger som stimulerer bedriftene til å ta inn lærlinger Videreutvikle lærekandidatordningen Sikre lærlingenes rettigheter og forutsigbarhet Videreutvikle samarbeidet med partene i arbeidslivet

16 16 Utdannings- og forskningsdepartementet Ny giv for etter- og videreutdanning for voksne Vurdere å fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring Legge til rette for å styrke utsatte voksnes grunnleggende ferdigheter Bidra til økt informasjon om voksnes rettigheter

17 17 Utdannings- og forskningsdepartementet Kompetanseutvikling Videreføre satsingen på kompetanseutviklingstiltakene På kort sikt gjennom etterutdanning av lærere og instruktører På lang sikt gjennom bred vurdering av lærerutdanningene De nye opptakskravene til allmennlærerutdanningen vil bestå


Laste ned ppt "En politikk for Kunnskaps-Norge Statssekretær Åge R. Rosnes LOs utdanningskonferanse 2. november 2005 Sørmarka."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google