Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om vurdering og eksamen 2013. Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter Terminkarakterer, januar og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om vurdering og eksamen 2013. Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter Terminkarakterer, januar og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om vurdering og eksamen 2013

2 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter Terminkarakterer, januar og juni alle trinn Sluttvurdering Standpunktkarakterer, vår 10. trinn Karakter på skriftlig avgangsprøve Karakter på muntlig avgangsprøve

3 Forskrift til opplæringsloven: § 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og sluttvurdering og ein rett til dokumentasjon av opplæringa. Det skal vere kjent for eleven kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. Det skal og være kjent for eleven kva som er grunnlaget for vurdering og kva som blir vektlagt i vurdering i orden og åtferd.

4 Forskrift til opplæringsloven: § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen eller lærekandidaten trekkjast inn. I grunnskolen skal det i faget kroppsøving i vurderinga leggjast vekt på både oppnådd kompetanse og føresetnadene til eleven. I vidaregåande opplæring skal ikkje elevens føresetnader trekkjast inn i vurderinga i faget kroppsøving. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Læraren og instruktøren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

5 Skriftlig avgangsprøve: Gjelder fagene: Norsk Engelsk Matematikk Det blir trukket ut flere fag på samme skole. En prøvedag i matematikk og engelsk. To dager i norsk Formålet med å ”dele opp” avgangsprøven er at man vil fremme økt bruk av IKT på eksamen

6 Muntlig avgangsprøve Elevene kan komme opp i RLE, norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, tysk, fransk, norsk fordypning eller engelsk fordypning Elevene får beskjed om prøvefag to dager før prøven. Samtidig trekker de en oppgave Det blir organisert forberedelsestid på skolen, elevene skal ha tilgang til PC med Internett Elevene kan ta notater under forberedelsestiden som kan medbringes på muntlig prøve 48 timer senere avholdes muntlig prøve Elevene velger om de går opp alene eller i par Prøven tar inntil 30 min. for en elev og 60 min. for par

7 Hva kan dere gjøre? Vis interesse for skolearbeidet. Snakk med ungdommene om hva de skal lære. – det er mye spennende stoff. Se på læringsplanene sammen Få til en fornuftig balanse mellom ros og krav Snakk med dem om hva de kan gjøre for å lære bedre. ”Jeg lærer best når jeg…..” Hjelp dem med å få system på lekser og på hvordan de arbeider. Hjelp dem med førlesing, - hva handler dette om? Snakk om det de har lest Snakk med dem om at det er viktig å få gode karakterer Hjelp dem å organisere forberedelsene til selve eksamen Solid innsats på slutten kan gi god uttelling på eksamen!

8 Viktige datoer 2013: 15.mai ~ Opplysning om trekkfag 21.mai ~ Eksamen matematikk 23.mai ~ Eksamen norsk hovedmål 24.mai ~ Eksamen norsk sidemål 30.mai ~ Eksamen engelsk ?. juni ~ Muntlig eksamen 18.juni ~ Avslutningsfest, utdeling av vitnemål


Laste ned ppt "Om vurdering og eksamen 2013. Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter Terminkarakterer, januar og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google