Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MÅLRETTET MILJØARBEID

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MÅLRETTET MILJØARBEID"— Utskrift av presentasjonen:

1 MÅLRETTET MILJØARBEID
Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep

2 Ord og uttrykk Målatferd Sd - diskriminativ stimulus Respons
Forsterker (positiv/negativ) Differensiell forsterkningsprosedyrer Operant atferd, -klasser Baseline Prompt Shaping Generalisering Funksjonell analyse

3 MÅLRETTET MILJØARBEID
Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering

4 OBSERVASJON/KARTLEGGING
Basisregistrering, preferansekartlegging, MAS, osv….. Subjektive vurderinger av målperson  objektive beskrivelser Osv.

5 MÅLVALG Mål for hvem? …etikk
Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realisme Oprasjonalisere/delmål Konkret, målbart

6 MÅLATFERD En spesifikk definert atferd Kan være noe en ønsker mer av
Bør være minst mulig rom for skjønn/tvil For eksempel hva er et slag? Hva med forsøk på..? Kan være noe en ønsker mer av Kan være noe en ønsker mindre av Den atferd en ønsker å påvirke gjennom målrettet arbeid

7 FUNKSJONELL ANALYSE HVORFOR?
Analysere hva som er funksjonen med en respons/atferd Se på hva som skjer forut og etter en respons Kartlegge om hensikten kan være: Oppnå et gode unngåelse unnslippelse sosialt betinget sensorisk

8 Operante paradigme Sd - R - Sr

9 DISKRIMINATIV STIMULUS ( Sd)
Stimulus ( flert. stimuli ) – en stimulus er en avgrensbar fysisk hendelse, en kombinasjon av hendelser, eller også fravær spesifikke hendelser. I prinsippet er begrepet helt åpent og kan inkludere enhver begivenhet som potensielt kan ha virkning på personens atferd. en stimulus som når den opptrer øker sannsynligheten for forekomst av en bestemt type atferd fordi atferden har ledet til forsterkning i nærvær av denne stimulus tidligere Betegnes ofte som forutgående hendelse til en atferd ”Utløser”

10 RESPONS (R) ”Handling”

11 FORSTERKNING (Sr) ”Noe” som fører til at atferden(R) opprettholdes, eller øker i forekomst Positiv forsterkning Negativ forsterkning

12 ETABLERENDE OPERASJONER
EO - Sd - R - Sr motivasjon foranledning, handling forsterkning utløser

13 ETABLERENDE OPERASJONER
Motivasjon Deprivasjon

14 POSITIV FORSTERKNING Positiv - tilføre…
Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Dvs. Tilføre ”noe” som opprettholder, eller øker forekomsten av den atferden som den etterfølger

15 Eks. POSITIV FORSTERKNING
Er tørst, ser en brusflaske(Sd) - ”kan jeg få drikke?” (R) - Får drikke (Sr) Er tørst, ser brusflaske (Sd) - biter seg i armen (R) - Får drikke (Sr)

16 NEGATIV FORSTERKNING Negativ - fjærne…
Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Fjærne en stimulus kontingent på en respons opprettholder/øker sannsynlighet for at responsen gjentas

17 Eks. NEGATIV FORSTERKNING
Fryser, ser mor (Sd) - ”kan du hente jakka mi?” (R) - Får jakka (Sr) fjærner ubehaget dvs. å fryse--- Instruks fra personale ”vask badet” (Sd) - Slår etter personalet (R) - pers går vekk, slipper å vaske (Sr)

18 BASELINE ”Utgangspunktet”
Definere en registreringsperiode uten å gjøre endringer vedr. målperson. Gjennomsnittet i denne perioden -- Baseline Nødvendig for å se virkning av intervensjon/tiltak

19 METODE/INTERVENSJON Dokumentert effekt Tidligere erfaringer Etikk
Lovverk (kap. 4A) Lik praksis / lojalitet

20 LIK PRAKSIS Forutsetning for å lykkes (i en innlæringsfase)
Ofte ”eneste” nødvendige metode Vær gjerne uenige i målvalg og metodikk, men når noe er bestemt FØLGES DETTE! Vær lojal mot dine kollegaer, neste gang er det ditt forslag som ”vinner”

21 REGISTRERING Et måleverktøy, ikke metode!
Hvor går vi? (ikke så farlig å gå feil hvis man oppdager det…) Objektivitet (?) Dokumentere effekt Dokumentere ikke effekt Grafisk framstilling synliggjøre motiverer tilgjengelig for alle

22 EVALUERING På rett vei? Hvem, hva, hvor, når?
Hvis endringer i metode - markere på registrering/graf

23

24 PROMPT Tilleggsbetingelse for gjennomføring av en handling
Ulike typer prompts: fysiske/manuelle modell posisjonering (sette objekter i synsfelt, med mer) peking, gester, tegn, o.l.

25 SHAPING Forming (av atferd)
Systematisk forsterkning av ”bedre og bedre” målatferd Stille større krav etterhvert

26 STRUKTURERING Miljøregler Dagsplan/ukeplan Avtalestyring
Kan være like viktig for personalatferd, som direkte hjelp til målperson (lik praksis) Nøytral Sd som ikke avhenger av dagsform med mer Informerende

27 DRO Differensiell forsterkning av annen atferd
Formidle forsterker kontingent på fravær av målatferd i et på forhånd bestemt tidsintervall. Uavhengig av all annen atferd enn de definerte målatferder Tiden mellom forsterkerlevering bør være kortere enn gjennomsnittlig tid mellom målatferder (Horne, Øyen ’94)

28 GENERALISERING Overføring til flere situasjoner
Benytte innlært atferd i naturlige settinger Må ofte trenes på Systematisert variasjon (trener, sted, tid, osv.)


Laste ned ppt "MÅLRETTET MILJØARBEID"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google