Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temperaturforhold Molles kapittel 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temperaturforhold Molles kapittel 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temperaturforhold Molles kapittel 4

2 Organisering av forelesningen
Temperaturvariasjoner - skala Terrestriske temperaturvariasjoner - akvatiske Biokjemiske prosesser og temperatur Varmebalanse hos ulike organismer ørkenplanter, arktiske planter, dyr akvatisk ektoteme og endoterme dyr klimaendring - utbredelsesendringer

3 Klima Makroklima - Det som værstasjoner rapporterer, klimadiagrammer
Mikroklima - Klimavariasjoner fra småskala (til noen km - definisjon fra Molles) Mesoklima - Klima avhengig av landskapet Klima skala-avhengig

4 Temperatur i terrestre miljøer
Mesoklima Høyde Aspekt Mikroklima Vegetasjon Markfarge Blokkmark, substrat

5

6 Tørr adabatisk avkjøling

7 Våt adabatisk avkjøling

8

9 Stabile temperatur i akvatiske miljøer ?
Energi som skal til for å endre temperaturen 1 oC for 1 g stoff: Ferskvann 1 cal = 4,2J/gK Våt gjørme 0,6 cal Fjell ,2 cal Kopper ,09 cal Stabiliserende verdier for vann Fordampningsvarme ca 500 cal/g Frysevarme: 80 cal/g

10

11

12

13

14

15 Varmebalanse hos organismer
Metabolisk varme energi frigjort av cellenes respiration (varmer alltid) ”Conduction” varmeoverföring mellom objekter i kontakt med hverandre (fra et varmere til et kaldere objekt) ”Convection” varmeoverføring mellan et fast objekt og luft eller vann (fra ett varmere til et kaldere medium) Varmestråling elektromagnetisk stråling, sollys etc. (varmer) Fordamping avgir alltid varme Hur kan organismerna balansera sin värme?

16

17 Hvordan kan organismene regulere sin kroppstemperatur?
Poikiloterme organismer regulerer temperaturen etter omgivelsene (”kaldblodige”) Ektoterme organismer Regulerer kroppstemperaturen med ytre kilder Endoterme organismer er avhengige av intern metabolisk varm Homeoterme organismer Anvender metabolisk energi for å holde en konstant kroppstemperatur (”varmblodige”)

18 Temperaturregulering hos ørkenplanter
Ørkenplanter har tre måter å redusere temperaturen unnvike varmare gjenstander (minske konduktivitetsvarmen) mange ørkenplanter har bladene høy over marken øke vindavkjølningen mange ørkenplanter har små blad og en åpen vekstform minke strålevarmen mange ørkenplanter har reflekterende overflate (hår, etc.)

19 Temperaturregulering hos arktiske planter
Arktiska planter har to måter å justere temperaturen øke strålevarmen mørke farger uten reflekterende overflate orientere bladene mot solen minske vindavkjølningen vokse tett mot marken vokse i tette tuver eller lignende

20

21 Temperatur-regulering hos varmeskapende planter (”varmblodige planter”)
Lagrer store mengder stivelse i roten som brukes til vev som metaboliserer stivelsen og avgir varme. Kan nå opp til 15-30°C over lufttemperaturen.

22

23 Temperaturregulering hos ektoterme dyr
Bruker som plantene eksterne energikilder for å regulere kroppstemperaturen solbader vender seg mot solen mørke farger unngår kulde gjemmer seg om natta

24 Temperaturregulering hos endoteme dyr
Tenk deg en tur på fjellet vinterstid Tenk deg en tur i badstua etterpå

25 Termo-neutrale soner Tropiska dyr har oftest en smal sone mens arktiske dyr oftest har en mye bredere sone Temperatur-regulering utenfor den neutrale sonen koster ekstra energi som kunne vært brukt til annet f.eks. reproduksjon

26

27 Temperatur-regulering hos akvatiske endoterma dyr
Akvatiske miljø setter egne grenser for temperaturregulering ved: vannet absorberer store mengder energi uten å endre temperatur konduktiviteten og konduktivitetstap er større mot vann enn mot luft Akvatiske fugler og pattedyr kan være endoterme ved: luftånding - respiratorisk organ er ikke i kontakt med vann de har pels, fjær og/eller spekk. Oppvarming av svømmemuskler hos større marine fisker Motstrømsprinsippet

28

29

30

31

32

33

34

35 Kollokvieoppgaver kap. 4, 5 og 18
Kapittel 4 Alle oppgavene er aktuelle Kapittel 5 Oppgave 1, 4, 5, 6, 7 , Kapittel 18 Oppgave 8, 10


Laste ned ppt "Temperaturforhold Molles kapittel 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google