Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Et fremtidsbilde av norsk fiskerinæring Bodø 18. september 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Et fremtidsbilde av norsk fiskerinæring Bodø 18. september 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Et fremtidsbilde av norsk fiskerinæring Bodø 18. september 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Min visjon er at marin næring skal: Opprettholde og styrke sin globale konkurranseposisjon med rammevilkår som gir grunnlag for vilje til endring og nytenking Ha en lønnsomhet som gir grunnlag for framtidsrettede investeringer i teknologi og kunnskap Bidra til velstand og interessante arbeidsplasser og dermed tiltrekke seg ung og kompetent arbeidskraft © Eksportutvalget for fisk Foto: Jean Gaumy ”lønnsomhet i alle ledd – i hele verdikjeden fra fjord til bord / fra bunn til munn”

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Fordeling av totalkvote for torsk nord for 62°N i 2003 Konvensjonelle 137.516 tonn Norsk totalkvote 195.435 tonn Gruppe I 106.836 tonn 28 m og større 17.616 tonn Trålflåten 57.919 tonn Gruppe II 13.064 tonn 21 – 28 meter 19.765 tonn 15 – 21 meter 32.051 tonn 10 – 15 meter 40.865 tonn Under 10 meter 14.156 tonn 77,7 % 12,8% 9,5% 29,6% 70,4 % Trål Konven- sjonelle

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

5 Fiskeindustrien i Nordland

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Antall fartøy i Nordland fra 1980 - 2002 1980199020002002 Under 10 meter 5 6103 3652 4061 776 10 – 14,99 meter 675524610615 15 – 20,99 meter 368216 213 21 – 27,99 meter 67537689 28 meter og over 68423436 Sum6 7884 2003 3422 729

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Overkapasitet - fører til press på omforente reguleringsordninger Innebærer at kvotene blir mindre enn de burde har vært for hvert enkelt fartøy Svak rekruttering til kystflåten og en stadig eldre flåte med langtidsvirkende problemer for hele næringen Kystflåten Foto: © EFF

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Strukturtiltak i kystfiskeflåten Stortingsmelding om Strukturtiltak i kystfiskeflåten Strukturkvoteordning Strukturfond Driftsordninger Utredning av spørsmålet om ressursrente

13 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Prøveordningen for driftsordningene Både Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane er utvalgt som prøvefylke Skal gjelde for alle fartøy under 28 m i adgangsbegrensede fiskerier Adgang til å utveksle kvoten av samme fiskeslag i tre år i løpet av en periode på fem år

14 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Strukturfondet – Regelverk Gjelder for fartøy under 15 m som fisker i adgangsbegrensede fiskerier Grunnsats: 40 000 pr meter (hj. lengde) Forhandlingsrom på opp til 200 % Søknadsfristen var 12. september (SND) © Eksportutvalget for fisk

15 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Mulige konsekvenser av strukturtiltakene for Nordland Strukturkvoteordningen: 278 fartøy fra Nordland får tilgang Dersom 20% av fartøyene benytter ordninger går det ut 56 fartøy til fordel for de gjenværende. Strukturfondet (5 år): 826 fartøy fra Nordland får tilgang Dersom 10% av fartøyene benytter seg av ordningen går det ut 83 fartøy (om lag 17 per år i løpet av de 5 årene).

16 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Fremtidsbilde - Kystflåten © Eksportutvalget for fisk

17 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Samlekvoteordningen Foto: © EFF Overfiske av torsk også i år Restkvotene av sei og hyse vil ikke refordeles Ingen endringer i årets reguleringsopplegg for samlekvotebåtene

18 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Norsk kysttorsk: flere lokale stammer langs hele kysten 40.000 tonn kysttorsk og 40.000 tonn murmansktorsk Separat rådgiving på kysttorsk i 2001 Høringsnotat bygd på arbeidsgruppens innstilling Kompliserte problemstillinger Den praktiske avviklingen av fisket må ivaretas i tillegg til andre hensyn Utfordringer i forhold til bestanden av norsk kysttorsk Foto: © EFF

19 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Til slutt… Hovedsaken må være å tenke fremover og sikre at vi får en sunn utvikling i fiskerinæringen både på havet og på land, og legge til rette for å opprettholde livskraftige kystsamfunn © Per Eide / Samfoto


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Et fremtidsbilde av norsk fiskerinæring Bodø 18. september 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google