Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REALISMEN 1870-1890.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REALISMEN 1870-1890."— Utskrift av presentasjonen:

1 REALISMEN

2 REALISMEN Industrialiseringen hadde startet ute i Europa.
Nye samfunnsklasser oppstår: borgerskap og arbeiderklassen. Til Norge kommer dette rundt 1850. Norge går da fra bondesamfunn til industrisamfunn.

3 Industrialisering.

4 Borgerskap

5 REALISMEN Frihet gjelder bare for de rike.
Likhet bare for de som har stemmerett. Camilla Collett skrev i 1855 romanen ”Amtmandens Døttre”, som regnes for den første ordentlige romanen. Den kritiserer kvinners svake stilling i samfunnet og hevder deres rett til å velge ektemann ut i fra følelser, ikke fornuft.

6 Kommunal stemme- rett 1910. Allmenn stemmerett 1913, over 25 år.

7 BONDEN BLIR ARBEIDER Borgerskapet i byene er handelsmenn og håndverkere. Økt varehandel. Med industrialiseringen blir borgerskapet også fabrikkeiere. Fabrikkene trenger arbeidskraft – fattige bønder og leilendinger flytter til byene. Håp om arbeid og bedre levevilkår.

8 NORGE CA. 1850 1,4 mill. innbyggere.
U-land – liten men sterk overklasse. Embetsmannsstyre går i oppløsning. Nyrikt borgerskap får stor økonomisk og politisk makt. Dårlige arbeidsforhold: slit, lite lønn, lang arbeidsdag, farlige arbeidsforhold. Fagforeninger dannes.

9 Arbeidere

10 Landsorganisasjonen -

11 Charles Darwin Britisk naturforsker, 1809-82.
Skapte revolusjon i synet på menneskets utvikling. ”Artenes opprinnelse” – hans hoververk fra 1859. Kraftig motstand fra kirken.

12 Charles Darwin Naturen: kampen for tilværelsen (survival of the fittest). Den sterkeste og best tilpassede overlever. Mennesket får en plass i dyrerekken. Ingen tro på at mennesket er skapt i Guds bilde.

13

14 Karl Marx Tysk filosof, 1818-83.
Bodde stort sett i London: stor fattigdom og nød blant arbeiderklassen. Som Darwin mener han det er ”lover” for utviklingen i samfunnet. Kampen mellom samfunnsklassene. Skal arbeiderklassen frigjøre seg fra nøden, er klassekamp nødvendig.

15

16 Karl Marx Det er mennesker og ikke Gud som styrer samfunnsutviklingen.
Troen på Gud forstyrrer menneskers tanker om at de kan frigjøre seg fra nød og undertrykking. Målet er et klasseløst samfunn.

17 Marcus Thrane 1817-90 …var Norges svar på Karl Marx.
Thrane og hans tilhengere blir en trussel for makthaverne - han kastes i fengsel for oppvigleri. Thranebevegelsen: Starten på arbeider- bevegelsen (1848) og Det norske Arbeiderparti. Krav: allmenn stemmerett, bedre skole.

18 Arbeiderpartiet (stiftet august 1887)

19 Norges eldste parti. Stiftet januar 1884.
Johan Sverdrup, Venstres første partileder, sto i spissen for innføringen av parlamentarismen i Norge. Sverdrup ble statsminister i Norge i januar 1884, gikk av som partileder bare et halvt år senere men forble statsminister fram til 1889

20 Litteraturen speiler samfunnet
En av de viktigste oppgavene til litteraturen er å ”gjenspeile” samfunnet, å skrive om virkeligheten slik folk kjenner den. Avsløre undertrykking, fattigdom og elendighet. Virkeligheten skal også beskrives kritisk, noe som kan skape forandringer og frihet.

21 Tema i tiden: Embetsmenn/de rike Borgerskapet
Arbeiderklassens problem/klasseskiller Kvinnenes stilling/kvinneundertrykkelse Barneoppdragelse Den offisielle kirke Moral/dobbeltmoral Fattigdom/urettferdighet

22 Fyrstikkpiker

23

24 Steinplukkere (1849, Gustave Courbet)

25 La femme au puits (1858-60 Gustave Courbet

26 Glupe ord…. Ord som våpen. Å sette problem under debatt.
Dansk litteraturkritiker, Georg Brandes. Han oppfordret dikterne til å sette problem under debatt.

27 Kjente utenlandske diktere.
Søren Kierkegaard. Charles Dickens. Leo Tolstoj. Gustave Flaubert.

28 ROMANEN OG DRAMA NORSKE FORHOLD

29 ROMAN og DRAMA Disse sjangeren får sitt gjennombrudd i årene her i Norge. Personene i litteraturen skal ha trekk som er typiske for mennesker fra det miljøet som skildres. Med replikker kan personene bli selvstendige individer som både tenker og handler.

30 DE FIRE STORE …. OG EI DAME…..

31

32 Her er de: Hvem er hvem?

33 Bjørnstjerne Bjørnson Alexander Kielland Jonas Lie
DE FIRE STORE: Henrik Ibsen Bjørnstjerne Bjørnson Alexander Kielland Jonas Lie

34 Og…… Amalie Skram Hun regnes likevel kanskje som vår største Naturalist.

35 Noen bilder fra den tiden….

36

37

38 Gullalderen Den realistiske perioden blir ofte kalt for ”gullalderen” i norsk litteratur. Vi kan si at realistene tok livet av Gud, og gav menneskene frihet til å velge sitt liv selv. Det de skrev om på den tiden, , er fortsatt aktuell den dag i dag.


Laste ned ppt "REALISMEN 1870-1890."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google